Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 203.

Є

Єрьоменко, А.Я. (2017) Конкурентоспроможність продукції картоплярства на національному та світовому ринках. Masters thesis, НУБіП України.

Єфремова, Ю.А. (2017) Управління ефективністю виробництва. Masters thesis, НУБіП України.

І

Іваненко, Р.О. (2017) Організація і планування матеріально-технічного забезпечення на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Іванова, К.К. (2017) Організація комерційної діяльності підприємства на основі маркетингу. Masters thesis, НУБіП України.

Іващенко, О.О. (2017) Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту сільськогосподарських підприємств. Masters thesis, НУБіП України.

Іващук, А.О. (2017) Формування позитивного іміджу керівника. Masters thesis, НУБіП України.

Ісько, О.М. (2017) Конкурентоспроможність української агропродо-вольчої продукції на продовольчому ринку (олійні). Masters thesis, НУБіП України.

А

Адамчук, Л.О. (2017) Управління виробництвом бджолиного обніжжя та перги. Masters thesis, НУБіП України.

Алехнович, О.В. (2017) Конкурентоспроможність продукції галузі свинарства на світовому ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Б

Бевз, Т.Ю, (2017) Управління процесом механізації на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Бегаль, А.А. (2017) Кон’юнктура світового ринку соняшнику та експортні можливості України. Masters thesis, НУБіП України.

Бербен, О.С. (2017) Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств молочної галузі на світовому ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Березюк, О.В. (2017) Політика підвищення конкурентоспроможності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Беркутова, А.В. (2017) Формування інвестиційної привабливості аграрного сектору України в умовах євроінтеграції. Masters thesis, НУБіП України.

Бойко, А.В. (2017) Кон`юнктура світового ринку молока та молочної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Бойко, А.С. (2017) Вдосконалення інноваційної політики підприємства на основі маркетингу. Masters thesis, НУБіП України.

Бондар, А.Л. (2017) Використання методів менеджменту у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Бондар А.Л., А.Л. (2017) Управління діяльністю фермерського господарства. Masters thesis, НУБіП України.

Бурбан, В.В. (2017) Управління конфліктами в організації. Masters thesis, НУБіП України.

В

Василець, А.М. (2017) Активізація маркетингової діяльності підприємств АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Великойваненко, Т.О. (2017) Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Веселовська, В.М. (2017) Планування рекламної діяльності підприємства аграрного сектору України. Masters thesis, НУБіП України.

Виблов, Д.С. (2017) Підвищення ефективності експортного потенціалу зернової галузі України за умов міжнародної торгівлі. Masters thesis, НУБіП України.

Видриган, А.С. (2017) Удосконалення системи управління підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Волов, Д.В. (2017) Розвиток Двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС молочною продукцією в умовах функціонування всеосяжної та поглибленої зони вільної торгівлі. Masters thesis, НУБіП України.

Воронова, О.В. (2017) Управління професійним розвитком персоналу в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Восколупов, В.В. (2017) Антикризове управління у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Г

Гараєва, М.Х. (2017) Місце України на світовому ринку зерна. Masters thesis, НУБіП України.

Гвоздь, С.М. (2017) Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Гетнаревич, В.В. (2017) Управління професійним розвитком персоналу у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Гладкова, А.В. (2017) Організація реклами в інтернеті. Masters thesis, НУБіП України.

Глущенко, Н.П. (2017) Кон’юнктура світового ринку олійних культур та місце України на ньому. Masters thesis, НУБіП України.

Гнат, І.Я. (2017) Управління в фермерських господарствах України. Masters thesis, НУБіП України.

Гончар, О.О. (2017) Управління експортним потенціалом молочної галузі України. Masters thesis, НУБіП України.

Гречана, Ю.В. (2017) Управління персоналом в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Гриценко, М.В. (2017) Управління збутом на основі маркетингу. Masters thesis, НУБіП України.

Грумент, Т.В. (2017) Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Грунд, В.В. (2017) Управління конкурентоспроможністю української аграрної продукції на світовому ринку (на прикладі соняшнику). Masters thesis, НУБіП України.

Гуриненко, М.М. (2017) Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Гурінчук, Д.В. (2017) Використання соціально-психологічних методів в управлінні підприємством на прикладі «ТОВ СВК «Світанок». Masters thesis, НУБіП України.

Д

Данько, Л.А. (2017) Експортно-імпортні можливості продукції козівництва України. Masters thesis, НУБіП України.

Дарій, А.О. (2017) Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту. Masters thesis, НУБіП України.

Дем`янчук, Г.В. (2017) Маркетинговий менеджмент сільськогосподарського підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Демченко, О.В. (2017) Організація управління підприємством в галузі рослинництва. Masters thesis, НУБіП України.

Дерева, М.А. (2017) Експортний потенціал продукції садівництва України. Masters thesis, НУБіП України.

Довгань, О.Л. (2017) Соціально-психологічні методи управління підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Дроздович, В.В. (2017) Управління виробництвом органічної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Дубовицька, А.С. (2017) Менеджмент іноземних інвестицій в аграрному секторі України. Masters thesis, НУБіП України.

Думка, Д.В. (2017) Управління прибутком та рентабельністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Дьячкова, А.С. (2017) Управління процесами прийняття та реалізації управлінських рішень. Masters thesis, НУБіП України.

Дюдя, А.Ю. (2017) Формування системи стимулювання праці у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Діброва, М.А. (2017) Детермінанти підвищення конкурентоспроможності агро-продовольчої продукції України в умовах диверсифікації вітчизняного експорту. Masters thesis, НУБіП України.

Дігтярук, М.С. (2017) Формування особистості сучасного менеджера сільськогосподарського підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Ж

Житло, А.М. (2017) Стратегія розвитку громадської організації. Masters thesis, НУБіП України.

Жовтко, О.В. (2017) Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва. Masters thesis, НУБіП України.

Журило, О.С. (2017) Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

З

Заворотна, Н.В. (2017) Управління затратами праці та її оплати. Masters thesis, НУБіП України.

Зайло, С.П. (2017) Управління розвитком підприємства (на прикладі виробництва продукції рослинництва). Masters thesis, НУБіП України.

Зайцев, О.В. (2017) Моніторинг ринку зернових культур в умовах глобалізації. Masters thesis, НУБіП України.

Зарембовський, Р.Ю. (2017) Управління персоналом в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Зарудніцька, А.М. (2017) Формування стратегії забезпечення конкуренто-спроможності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Зоріна, А.С. (2017) Управління мікрокліматом в колективі. Masters thesis, НУБіП України.

Зінченко, Н.С. (2017) Управління кон’юнктурою світового ринку соняшнику. Masters thesis, НУБіП України.

К

Кальковська, І.О. (2017) Організація маркетингових досліджень на ринку молока та молочної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Калінський, Є.О. (2017) Транспортне забезпечення експорту зерна. Masters thesis, НУБіП України.

Капіліст, Є.В. (2017) Реклама в маркетинговій діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Карась, І.А. (2017) Управління господарською діяльністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Касянчук, М.П. (2017) Інноваційні технології в управлінській стратегії підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Киверига, Р.Я. (2017) Управління виробництвом продукції рослинництва. Masters thesis, НУБіП України.

Кирик, О.О. (2017) Інвестиційна політика підприємств АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Кириченко, Р.В. (2017) Організація рекламної діяльності на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Кобилинська, А.О. (2017) Маркетинг інновацій як інструмент забезпечення конкуренто-спроможності. Masters thesis, НУБіП України.

Коваленко, А.М. (2017) Ефективність залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України. Masters thesis, НУБіП України.

Ковальов, О.А. (2017) Регулювання експорту сільськогосподарської продукції в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Когут, Л.В. (2017) Державне регулювання зовнішньої торгівлі України сільськогоспо-дарською продукцією в умовах глобалізації. Masters thesis, НУБіП України.

Кодинець, І.О. (2017) Управління системою якості продукції в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Козак, О.М. (2017) Управління діловою кар’єрою персоналу в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Козленко, С.Г. (2017) Формування логістичної системи підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Козлюк, О.С. (2017) Експортний потенціал ринку зерна в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Коломійчук, М.О. (2017) Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Коломієць, І.І. (2017) Кон’юнктура світового ринку овочів та експортний потенціал України. Masters thesis, НУБіП України.

Коломієць, Я.В. (2017) Управління діяльністю фермерського господарства. Masters thesis, НУБіП України.

Коровіцина, Р.С. (2017) Управління конфліктами в сільськогосподарському підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Корчаниця, І.О. (2017) Формування пропозиції на ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки. Masters thesis, НУБіП України.

Костина, Н.С. (2017) Формування сучасних систем управління якістю продукції на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Кравчук, О.С. (2017) Організація маркетингових досліджень на ринку молока та молочної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Кривов`яз, С.В. (2017) Маркетингове дослідження кон’юнктури ринку зерна. Masters thesis, НУБіП України.

Кругляківський, Ю.Л. (2017) Управління логістичною системою підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Кудря, М.Г. (2017) Креативні технології в управлінні персоналом. Masters thesis, НУБіП України.

Кулініч, Б.А. (2017) Управління організаційною культурою в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Куліш, П.А. (2017) Формування стратегії розвитку підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Кучер, М.О. (2017) Управління персоналом в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Л

Лавінська, Д.М. (2017) Інформаційне забезпечення реалізації стратегії університету. Masters thesis, НУБіП України.

Латишев, Є.М. (2017) Формування системи планування в менеджменті підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Линник, Ю.В. (2017) Стратегічне управління підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Липницька, Т.А. (2017) Формування та ефективність використання експортного потенціалу зернової галузі України. Masters thesis, НУБіП України.

Лисак, Ю.Р. (2017) Управління виробництвом продукції тваринництва. Masters thesis, НУБіП України.

Лой, К.П. (2017) Місце України на світовому рину органічної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Лукашевич, О.Ю. (2017) Формування та ефективне використання експортного потенціалу зернової галузі України в умовах глобалізації. Masters thesis, НУБіП України.

Луценко, К.В. (2017) Управління конкуренто-спроможністю української агропродовольчої продукції на світовому ринку(на прикладі соняшнику). Masters thesis, НУБіП України.

М

Мальченко, І.В. (2017) Управління міжнародним лізингом в підприємствах аграрного сектору. Masters thesis, НУБіП України.

Мартиненко, І.В. (2017) Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Матвійчук, А.Ю. (2017) Використання інтегрованих маркетингових комунікацій для забезпечення стійкої позиції підприємства на ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Матвієнко, Д.І. (2017) Розробка маркетингового комплексу підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Мегей, С.О. (2017) Перспективи розвитку вітчизняного ринку органічної продукції в умовах глобалізації. Masters thesis, НУБіП України.

Медведєв, М.О. (2017) Організація маркетингових досліджень на ринку овочів. Masters thesis, НУБіП України.

Медведєва, І.А. (2017) Кон’юнктура світового ринку меду та місце України на ньому. Masters thesis, НУБіП України.

Мельник, Ю.М. (2017) Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств лісового господарства Волинської області. Masters thesis, НУБіП України.

Мельнікович, Є.О. (2017) Управління стратегічним розвитком сільськогосподарського підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Мончук, І.Я. (2017) Маркетингові дослідження ринку фруктів. Masters thesis, НУБіП України.

Мрічко, Ю.Д. (2017) Обґрунтування маркетингової політики розподілу продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Мякота, В.В. (2017) Стратегічне управління виробництвом продукції рослинництва в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Н

Назаренко, В.В. (2017) Конкурентоспроможність вітчизняних технічних культур на світовому аграрному ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Назаренко, В.С. (2017) Управління маркетинговою діяльністю молокопереробного підприємства на зовнішньому ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Нарожна, О.А. (2017) Управління кокуренто-спроможністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Низенко, А.В. (2017) Розвиток потенціалу керівника підприємства, як чинник забезпечення управлінських рішень. Masters thesis, НУБіП України.

Новосьолов, О.В. (2017) Експортний потенціал молочної галузі України. Masters thesis, НУБіП України.

Нікітченко, Ю.Ю. (2017) Ефективне управління в птахівництві. Masters thesis, НУБіП України.

О

Овсяний, А.М. (2017) Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту сільськогосподарських підприємств. Masters thesis, НУБіП України.

Олейнич, С.П. (2017) Організаційно-економічний механізм управління ринком зерна. Masters thesis, НУБіП України.

Омельчук, М.С. (2017) Планування маркетингової діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Оніщук, А.В. (2017) Управління ветеринарними заходами на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Орляцька, Л.С. (2017) Формування системи мотивації праці у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Охріменко, В.В. (2017) Інноваційний менеджмент в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

П

Папуша, А.А. (2017) Стратегії просування товарних інновацій на ринку харчових продуктів. Masters thesis, НУБіП України.

Пастух, К.М. (2017) Організація комунікативної політики підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Пась, О.В. (2017) Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією в умовах зони вільної торгівлі з країнами Європейського союзу. Masters thesis, НУБіП України.

Перебейнос, А.С. (2017) Формування системи стимулювання праці на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Петренко, С.В. (2017) Кон’юнктура світового ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки і місце України на ньому. Masters thesis, НУБіП України.

Петренко, Т.А. (2017) Пріоритетні напрямки аграрної політики України. Masters thesis, НУБіП України.

Пиж, В.О. (2017) Бізнес-планування у стратегії управління підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Плевак, В.М. (2017) Управління організаційною культурою на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Плетяк, А.В. (2017) Маркетингове управління асортиментом товарів на внутрішньому ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Подолян, К.К. (2017) Особливості управління маркетинговою діяльністю на основі CRM-технологій. Masters thesis, НУБіП України.

Поспєлов, О.М. (2017) Обґрунтування маркетингової цінової політики підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Поспєєва, Ю.О. (2017) Стратегічне управління виведенням і просуванням нового товару на ринок. Masters thesis, НУБіП України.

Прогожук, М.Г. (2017) Планування маркетингової діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Проценко, Ю.А. (2017) Управління ризиками у операційній діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Пухляк, О.О. (2017) Дослідження кон’юнктури світового ринку ВРХ. Masters thesis, НУБіП України.

Піддубний, Ю.Ю. (2017) Формування організаційно-економічного механізму управління підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Р

Расенчук, А.А. (2017) Внутрішньогалузева торгівля агропродовольчою продукцією між Україною та ЄС. Masters thesis, НУБіП України.

Ременюк, Я.А. (2017) Управління виробництвом органічної продукції в світі. Masters thesis, НУБіП України.

Романенко, А.І. (2017) Формування особистості сучасного менеджера. Masters thesis, НУБіП України.

Рошко, М.М. (2017) Організація експортно-імпортних операцій агропродовольчого підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Рябко, А.В. (2017) Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку насіння соняшника. Masters thesis, НУБіП України.

Рябчук, В.В. (2017) Стратегічне управління розвитком підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

С

Савельєв, В.І. (2017) Інноваційні чинники інвестиційної діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Савон, М.О. (2017) Розробка стратегій просування товарів на ринок. Masters thesis, НУБіП України.

Сазонов, А.А. (2017) Дослідження кон’юнктури світового ринку олійних культур та місце України на ньому. Masters thesis, НУБіП України.

Самсоненко, П.С. (2017) Система кадрового менеджменту підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Сапатова, А.Ю. (2017) Підвищення конкурентоспроможності українського зерна на світовому ринку кукурудзи. Masters thesis, НУБіП України.

Сапегін, В.В. (2017) Управління інвестиційними процесами в АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Северин, А.С. (2017) Шляхи удосконалення системи мотивації персоналу підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Семененко, Ю.С. (2017) Управління конкурентоспроможністю українського молока та молочної продукції на світовому ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Ситник, Д.В. (2017) Формування та особливості поведінки споживачів на вітчизняному ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Ситнік, В.В. (2017) Управління конфліктами в організації. Masters thesis, НУБіП України.

Сич, О.Р. (2017) Аналіз проблем і тенденцій розвитку світового та українського ринку пшениці. Masters thesis, НУБіП України.

Скоморовський, М.Ю. (2017) Управління інноваційними процесами в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Скорина, А.О. (2017) Управління міжгруповими та міжособовими відносинами в підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Скоробагатько, Ю.Г. (2017) Визначення конкурентних переваг підприємства аграрного сектору. Masters thesis, НУБіП України.

Сметаніна, О.С. (2017) Перспективи розвитку світового біржового ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Смірнова, В.В. (2017) Управління підприємницькою діяльністю. Masters thesis, НУБіП України.

Соколова, І.В. (2017) Інструменти брендингу в розвитку підприємств АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Сокур, М.Ю. (2017) Міжнародні антидемпінгові процеси в умовах глобалізації світової економіки. Masters thesis, НУБіП України.

Соловйова, В.Р. (2017) Кон’юнктура світового ринку меду та місце України на ньому. Masters thesis, НУБіП України.

Сотніков, А.О. (2017) Управління фінансовими ресурсами підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Співаченко, А.І. (2017) Управління професійним розвитком персоналу у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Степаненко, Д.С. (2017) Управління ефективністю діяльності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Стоян, Т.В. (2017) Забезпечення ефективності експортного потенціалу України на ринку кукурудзи за умов зовнішньоекономічної діяльності. Masters thesis, НУБіП України.

Стрельбицька, К.А. (2017) Сучасний стан та основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією з країнами Африки. Masters thesis, НУБіП України.

Стрєха, К.А. (2017) Формування системи оцінки працівників підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Стрєха, М.О. (2017) Формування системи оцінки та стимулювання працівників підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Сябрук, В.В. (2017) Формування продовольчої безпеки України в умовах глобалізації. Masters thesis, НУБіП України.

Сіра, М.В. (2017) Стратегічне управління діяльністю підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Т

Тарасюк, О.Ю. (2017) Управління кар’єрним розвитком працівників у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Теліга, Р.В. (2017) Формування системи стратегічного планування на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Тинко, Р.М. (2017) Активізація маркетингової діяльності підприємства АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Ткач, А.Ю. (2017) Використання соціально-психологічних методів в управлінні підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

У

Уманець, Л.Л. (2017) Маркетингові засади конкурентоспроможності підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Ф

Федоренко, С.М. (2017) Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Федчук, О.Ю. (2017) Інноваційні підходи до управління на підприємствах АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Х

Холявська, Т.Л. (2017) Управління процесом годівлі молочних корів. Masters thesis, НУБіП України.

Христинець, І.М. (2017) Регулювання експорту сільськогосподарської продукції в Україні на прикладі зернових. Masters thesis, НУБіП України.

Ц

Циванюк, Д.С. (2017) Управління виробництвом продукції рослинництва (на прикладі сої). Masters thesis, НУБіП України.

Ч

Чворда, Н.Г. (2017) Управління зовнішньою торгівлею зерновими України з Європейським Союзом. Masters thesis, НУБіП України.

Черненко, В.О. (2017) Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Чернова, А.М. (2017) Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією в умовах зони вільної торгівлі з країнами Європейського союзу. Masters thesis, НУБіП України.

Чумак, І.О. (2017) Експортний потенціал м’ясного сектора України в умовах Євроінтеграції. Masters thesis, НУБіП України.

Чурай, Є.М. (2017) Оперативне управління виробничим процесом на підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Чуха, В.Ю. (2017) Управління ресурсним потенціалом підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Ш

Шалена, Л.В. (2017) Формування прибуткового виробництва овочів в аграрному підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Шевель, М.В. (2017) Організація ефективної рекламної компанії на внутрішньому ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Шинкаренко, О.А. (2017) Місце України в міжнародній міграції робочої сили. Masters thesis, НУБіП України.

Шиш, О.М. (2017) Управління інноваційними технологіями в рослинництві. Masters thesis, НУБіП України.

Школьна, І.О. (2017) Місце України на світовому ринку ріпаку. Masters thesis, НУБіП України.

Щ

Щерба, М.О. (2017) Психологічні основи рекламного менеджменту. Masters thesis, НУБіП України.

Щербина, В.Г. (2017) Залучення новітніх технологій в сільське господарство України. Masters thesis, НУБіП України.

Ю

Юрченко, В.В. (2017) Обґрунтування маркетингової товарної політики підприємства. Masters thesis, НУБіП України.

Я

Ябченко, К.О. (2017) Експортний потенціал ринку меду в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Яковина, Ю.О. (2017) Формування системи управління підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Яровий, М.П. (2017) Формування системи мотивації праці у підприємстві. Masters thesis, НУБіП України.

Ярошенко, К.О. (2017) Концептуальні засади комунікативної політики підприємства щодо інноваційної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Ясковець, П.В. (2017) Управління стратегічним розвитком підприємств. Masters thesis, НУБіП України.

This list was generated on Thu Apr 19 22:10:07 2018 EEST.