NUBIP Library

Subject: Методичні матеріали

Number of items at this level: 931.

Недосєков, В.В. and Литвин, В.П. and Мазур, Т.В. and Поліщук, В.В. and Сорокіна, Н.Г. and Литвиненко, В.М. and Мельник, В.В. and Гомзиков, О.М. and Мартинюк, О.Г. and Ткаченко, В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». [Teaching Resource]

Большаков , В.Н. (2013) ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА Методичні вказівки і матеріали до практичного заняття. [Teaching Resource]

Касаткін, Д.Ю. and Глазунова, О.Г. and Касаткіна, О.М. (2013) Основи комп’ютерної графіки та роботи з мультимедія. [Teaching Resource]

Большаков , В.Н. (2013) Основи інформаційного права. [Teaching Resource]

Мудрак, В.І. (2013) Самостійна робота студентів ОКР "Бакалавр" НУБіП України стаціонарної і заочної форм навчання усіх напрямів і спеціальностей з вивчення курсу "Філософія". [Teaching Resource]

Мудрак, В.І. (2013) Самостійна робота студентів ОКР "Магістр" НУБіП України з вивчення навчальної дисципліни "Філософія науки та інноваційного розвитку". [Teaching Resource]

Береза, В.І. and Палюх, Т.А. and Немова, Т.В. and Якимчук, О. М. and Цвіліховський, М.І. (2013) Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки фахівця ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Голопура, С.І. and Костенко , В.М. and Грушанська, Н.Г. and Бойко, Н.І. (2013) Ветеринарні превентивні технології за внутрішньої патології високопродуктивних корів. [Teaching Resource]

Береза, В.І. and Немова, Т.В. and Палюх, Т.А. and Цвіліховський, М.І. (2013) Організаційні форми навчання та якість знань студентів магістратури з дисциплін ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Качмарчик, С.Г. (2013) Методичні рекомендації з дисципліни “Ділова англійська мова” для студентів магістерської форми навчання спеціальності “Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Качмарчик, С.Г. and Манелюк, А.В. and Шанаєва-Цимбал, Л.О. (2013) Master’s course of business English Навчальний посібник з англійської мови для слухачів магістерської програми економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Tsvilikhovskiy, М.I. and Grushanska, N.G. and Kostenko, V.M. and Skyba, O.O. (2013) Clinical examination of the pig. [Teaching Resource]

Недосєков, В.В. and Литвин, В.П. and Мазур, Т.В. and Поліщук, В.В. and Литвиненко, В.М. and Сорокіна, Н.Г. and Мельник, В.В. and Гомзиков, О.М. and Ткаченко, В.В. and Мартинюк, О.Г. (2013) Практикум із загальної епізоотології. [Teaching Resource]

Мадіч, Алла Всеволодівна and Шеремета, Віктор Іванович and Гевкан, Іван Іванович and Федорова, Світлана Володимирівна and Штапенко, Оксана Всеволодівна and Сливчук, Юрій Іванович (2013) Клітинні культури і можливості їх використання в ембріональній біотехнології. [Teaching Resource] (Unpublished)

СИЧОВ , МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ and ОТЧЕНАШКО , ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ». [Teaching Resource] (Unpublished)

ІБАТУЛЛІН , ІЛЬДУС ІБАТУЛЛОВИЧ and ЧИГРИН, АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ and СИЧОВ, МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ and МЕЛЬНИК, ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ and ОТЧЕНАШКО, ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ and КРИВЕНОК, МИКОЛА ЯКОВИЧ and ІЛЬЧУК, ІГОР ІВАНОВИЧ and КОНДРАТЮК, ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ and УМАНЕЦЬ, ДМИТРО ПЕТРОВИЧ and ЯЦЕНКО , ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ and БАЛАНЧУК, ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ and ГОЛУБЄВ, МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

СИЧОВ , Михайло Юрійович and ЯЦЕНКО, Олександр Віталійович and УМАНЕЦЬ , Дмитро Петрович (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин». [Teaching Resource] (Unpublished)

СИЧОВ , Михайло Юрійович and ЯЦЕНКО , Олександр Віталійович and УМАНЕЦЬ, Дмитро Петрович (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сичов, Михайло Юрійович and Голубєв , Михайло Іванович (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи тваринництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Н.П. and Базиволяк, С.М. and Бородай, В.П. and Мельник, В.В. (2013) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

СИЧОВ , МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ and ОТЧЕНАШКО , ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» (Тестові завдання). [Teaching Resource] (Unpublished)

СИЧОВ , МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ and ОТЧЕНАШКО, ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ and БАЛАНЧУК , ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ» (Тестові завдання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Супрун , Ірина Олександрівна and Хмельничий , Леонтій Михайлович (2013) Основи біометрії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Супрун , Ірина Олександрівна (2013) Основи генетики в тестах. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бородай, В.П. and Пономаренко, Н.П. and Мельник, В.В. and Базиволяк, С.М. (2013) Програма і тестові завдання з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Засуха, Ю.В. and Лук’янчук, Н.В. and Грищенко, С.М. (2013) Робоча програма та методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарcтва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Засуха, Ю.В. and Лук’янчук, Н.В. and Грищенко, С.М. (2013) Технологія виробництва продукції свинарства. Базова контролююча програма для проведення тестового іспиту студентів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Супрун , Ірина Олександрівна and Хмельничий, Леонтій Михайлович (2013) Цитологічні та молекулярні основи спадковості. [Teaching Resource] (Unpublished)

Броварський , Валерій Дмитрович and Лосєв , Олексій Михайлович and Головецький , Ігор Іванович (2013) “Технології виробництва продукції бджільництва” розділ “Зовнішня та внутрішня будова медоносної бджоли”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чигрин , Анатолій Іванович and Уманець , Дмитро Петрович (2013) Методичні вказівкидо виконання курсових робіт з дисципліни “Годівля тварин” Напрям підготовки 6.110101 “Ветеринарна медицина”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шанаєва-Цимбал, Л.О. (2013) Методична розробка з англійської мови для студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка» (1-2 курсів). [Teaching Resource]

Шанаєва-Цимбал, Л.О. (2013) Методичні вказівки з англійської мови для підготовки фахівців ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.01010601 «Соціальна педагогіка». [Teaching Resource]

Харчук, Н.С. and Дубовик, О.М. (2013) Навчальний посібник «Ділова англійська мова» для магістрів зі спеціальності «Ділове адміністрування». [Teaching Resource]

Харчук, Н.С. and Данькевич, Л.Р. (2013) Навчальний посібник «Англійська мова» для вступників до магістратури. [Teaching Resource]

Харчук, Н.С. and Павлова, Г.В. (2013) Навчальний посібник «Ділова англійська мова» (Тести для аспірантів економічних спеціальностей). [Teaching Resource]

Головко, Л.О. (2013) «ОСНОВИ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Головко, Л.О. (2013) «ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга, Є.В. (2013) Актуальні проблеми аграрного законодавства зарубіжних країн. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга , Є.В. (2013) Актуальні проблеми митного контролю. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тенкач , Л.А. (2013) Зміст лекційних занять навчальної дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Тенкач , Л.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Міжнародне публічне право". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тенкач , Л.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародне приватне право". [Teaching Resource] (Unpublished)

Тенкач , Л.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародно-правові засади інтеграційних процесів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга, Є.В. (2013) Митне законодавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга, Є.В. (2013) Прокурорський нагляд. [Teaching Resource] (Unpublished)

Головко, Л.О. (2013) РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни „ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ МУКАЧЕВО. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга, Є.В. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Актуальні проблеми аграрного законодаства зарубіжних країн». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга , Є.В. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Актуальні проблеми митного контролю». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга, Є.В. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Митне законодавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шульга , Є.В. (2013) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Прокурорський нагляд в Україні». [Teaching Resource] (Unpublished)

Головко, Л.О. (2013) ТЕЗИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН». [Teaching Resource] (Unpublished)

Головко, Л.О. (2013) ТЕЗИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Головко, Л.О. (2013) ТЕЗИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Слюсаренко, С.В. (2013) «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» ЗБІРНИК ЗАДАЧ для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Слюсаренко, С.В. (2013) «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шамрай , В.О. and Шкарупа, В.К. (2013) АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. [Teaching Resource]

Артеменко, О.В. (2013) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів ОКР "Магістр" денної форми навчання зі спеціальності 8.03040101 – Право за галузями Спеціалізація "Аграрне право". [Teaching Resource]

Слюсаренко, С.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» для студентів юридичного та економічного факультету НУБіП денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко, О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з нормативної дисципліни «ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНО- ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко, О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ навчальної дисципліни " Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко, О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ навчальної дисципліни "Адвокатура України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гулак , О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ навчальної дисципліни "Кримінологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Галайдюк , Л.Ю. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ навчальної дисципліни „Податкове право”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак, Т.С. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Трудове право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко, О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни "Правове забезпечення управлінського рішення". [Teaching Resource] (Unpublished)

Головій, Л.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з нормативної дисципліни "Адміністративна юрисдикція в АПК». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кушнір, Г.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з нормативної дисципліни "Кримінальне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кушнір, Г.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з нормативної дисципліни «Криміналістика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2013) Конспект лекції з предмету «Адміністративний процес». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова , С.С. (2013) Кримінальне право (ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ) Ковальова С.С. Кримінальне право (ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова, С.С. (2013) Кримінальне право (СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак , Т.С. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак , Т.С. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО». [Teaching Resource]

Новак, Т.С. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко, О.В. (2013) ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНО–ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів ОКР "Бакалавр" заочної форми навчання Спеціалізація "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource]

Новак, Т.С. (2013) ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шумак, І.О. (2013) ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В АПК КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ навчальної дисципліни спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". [Teaching Resource]

Шумак, І.О. (2013) ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В АПК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". [Teaching Resource]

Краснова, Ю.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гафурова, О.В. and Кудріна, Ю.І. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АГРАРНЕ ПРАВО» для студентів юридичного факультету напряму підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.060100 - «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для студентів факультету Енергетики і автоматики напряму підготовки ОКР «Магістр» спеціальностей: 8.10010103 – «Електрифікація та автоматизація сільського господарства»; 8.10010101 – «Енергетика сільськогосподарського виробництва»; 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»; 8.05020201 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гафурова, О.В. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ПРАВА» для студентів юридичного факультету напряму підготовки ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 - «Право(за галузями)» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИх БІРЖ» для студентів юридичного факультету напряму підготовки ОКР «Магістр» спеціальності 8.03040101 - «Право(за галузями)» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для підготовки фахівців напряму ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.09010501 – «Захист рослин». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для підготовки фахівців напряму ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для підготовки фахівців напряму ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.130108 – «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» та 8.130102 – «Агрономія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» для ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» спеціальності 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Петлюк , Ю.С. (2013) КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Петлюк , Ю.С. (2013) КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА». [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснова, Ю.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Право екологічної безпеки". [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Правове зебезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції". [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснова, Ю.А. (2013) Конспект лекцій з дисципліни "Проблеми екологічного права". [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Аграрне право» для студентів педагогічного факультету ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.010106 «Соціальна педагогіка» (денна та заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» для студентів педагогічного факультету ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» для студентів педагогічного факультету ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.010106 «Соціальна педагогіка» (денна та заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петлюк , Ю.С. (2013) ЛІСОВЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА для підготовки фахівців напряму ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.092002 «Технологія деревообробки». [Teaching Resource] (Unpublished)

Петлюк , Ю.С. (2013) ЛІСОВЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА для підготовки фахівців напряму ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.0901030101 «Лісове господарство» (Заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петлюк , Ю.С. (2013) ЛЕКЦІЇ «ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ» для ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання зі спеціальності 7.03040101 Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) ЛЕКЦІЇ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕКИ ЗЕМЛІ для ОКР «Магістр» денної форми навчання зі спеціальності 8.03040101 Правознавство Спеціалізація «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) ЛЕКЦІЇ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 6.040106 «Екологія , охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич , О.П. (2013) ЛЕКЦІЇ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ для ОКР «Магістр» денної форми навчання зі спеціальності 8.03040101 Правознавство Спеціалізація «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) ЛЕКЦІЇ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» скорочений термін навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) ЛЕКЦІЇ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ для ОКР «Магістр» денної форми навчання зі спеціальності 8.03040101 Правознавство Спеціалізація «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ з дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ РОБОТИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ для ОКР «Магістр» (денна форма) зі спеціальності: 8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право» та для ОКР «Спеціаліст» (денна та заочна форма) зі спеціальності: 7.03040201 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ з дисципліни ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ для ОКР «Магістр» (денна форма) зі спеціальності: 8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право» та для ОКР «Спеціаліст» (денна та заочна форма) зі спеціальності: 7.03040201 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для контрольних робіт з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для контрольних робіт з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для контрольних робіт з навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання спеціальності «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Екологія і охорона навколишнього середовища». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності «Правознавство» скорочений термін навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ» для ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання спеціальності Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання спеціальності «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Правознавство» Спеціалізація «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Правознавство» Спеціалізація «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальностей «Агрономія», «Селекція і генетика». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.05020201 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.10010101 – «Енергетика сільськогосподарського виробництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.10010103 – «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання спеціальності «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проблеми правового регулювання діяльності аграрних бірж» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.03040101 – «Право за галузями» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Захист рослин». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 8.05020201 – «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 8.10010101 – «Енергетика сільськогосподарського виробництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 8.10010103 – «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної форми навчання спеціальності «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне право» для студентів ОКР „Бакалавр” денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху» 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів ОКР „Бакалавр” денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання 8.05170104 – «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса » 8.05170105 - «Технології зберігання та переробки водних ресурсів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Захист рослин». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аграрне, земельне та екологічне право» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2013) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання спеціальності «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудріна, Ю.І. (2013) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Проблеми правового регулювання діяльності аграрних бірж» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності 8.03040101 – «Право за галузями» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснова, Ю.А. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення з дисципліни ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ для студентів ОКР «Магістр» (денна форма навчання) зі спеціальності: 8.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснова, Ю.А. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення з дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснова, Ю.А. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення з дисципліни ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА Напрям підготовки: ОКР «Магістр» Спеціальність: 8.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ для ОКР «Магістр» (денна форма) зі спеціальності: 8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ для ОКР «Магістр» (денна форма) зі спеціальності: 8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право» та для ОКР «Спеціаліст» (денна та заочна форма) зі спеціальності: 7.03040201 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ для ОКР «Магістр» (денна форма) зі спеціальності:8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право» та для ОКР «Спеціаліст» (денна та заочна форма) зі спеціальності:7.03040201 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Піддубний, О.Ю. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни ПРОБЛЕМИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ для ОКР «Магістр» (денна форма) зі спеціальності: 8.03040101 «Правознавство» спеціалізації «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів ОКР „Бакалавр” денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource] (Unpublished)

Святченко , Л.О. (2013) ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «Аграрне право» для студентів ОКР „Бакалавр” денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) Робоча програма виробничої практики для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.060100 «Правознавство» денної форми навчання з дисципліни «Цивільне та сімейне право» та методичні вказівки її виконання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Канарик, Ю.С. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Канарик, Ю.С. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з підготовки до семінарських занять для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки до практичних занять з дисципліни «Нотаріат в Україні». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки до практичних занять з дисципліни «Цивільне та сімейне право» (Загальна частина, модуль 1–2). [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки до практичних занять з дисципліни «Цивільний процес». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів денної та заочної форми навчання юридичного факультету. [Teaching Resource]

Панькова , Л.О. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» для студентів денної та заочної форми навчання юридичного факультету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.030401 «ПРАВО» З КУРСУ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності» студентами напряму підготовки ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт та підготовки до практичних занять в частині розробки мультимедійної презентації за обраною темою. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. and Панькова , Л.О. (2013) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт для студентів юридичного факультету ОКР «Спеціаліст» 7.03040101 денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.060100 «Правознавство» денної та заочної форм навчання з дисципліни «Цивільне та сімейне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. and Панькова , Л.О. (2013) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів юридичного факультету ОКР «Спеціаліст» 7.03040101 денної та заочної форм навчання з дисципліни «Підприємницьке право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. and Панькова , Л.О. (2013) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів юридичного факультету ОКР «Спеціаліст» 7.03040101 денної та заочної форм навчання з дисципліни «Підприємницьке право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світличний, О.П. and Шевчук , О.В. (2013) Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з дисципліни «Право інтелектуальної власності » для студентів-заочників юридичного факультету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з дисципліни «Нотаріат в Україні» для студентів-заочників юридичного факультету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з дисципліни «Цивільний процес» для студентів-заочників юридичного факультету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. and Гаєвець, М.В. and Горіславська, І.В. and Поліно , Н.А. and Канарик, Ю.С. (2013) Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Господарське право» для студентів юридичного факультету підготовлені за матеріалами науково-практичного семінару «Актуальні зміни в цивільному та господарському законодавстві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) Робоча програма виробничої практики для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.060100 «Правознавство» денної форми навчання з дисципліни «Цивільне та сімейне право» та методичні вказівки її виконання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Качур, В.О. (2013) «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Качур, В.О. and Чехович, В.А. and Протосавіцька, Л.С. and Майданник, О.О. (2013) ЗБІРНИК методичних матеріалів з навчальних дисциплін кафедри конституційного права та правознавства для студентів-заочників, які навчаються за спеціальністю „Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр”. [Teaching Resource]

Качур, В.О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА для студентів юридичного факультету денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заріцька, І.М. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Історія держави і права України» для студентів юридичного факультету денної форми навчання напряму 0601 «Право» зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource]

Заріцька, І.М. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів юридичного факультету денної форми навчання напряму 0601 «Право» зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource]

Морозовська, Т,В. (2013) Навчально-методичний посібник з дисципліни «ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Качур, В.О. (2013) ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО. [Teaching Resource] (Unpublished)

Протосавіцька, Л.С. (2013) Робоча навчальна програма, методичні вказівки і плани практичних занять робіт дисципліни „Історія вчень про державу і право” для студентів денної форми навчання напряму 0601 „Право” зі спеціальності 6.060100 „Правознавство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Качур, В.О. (2013) Робоча навчальна програма, методичні вказівки і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи з дисципліни «ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Качур , В.О. (2013) ТЕМАТИКА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни „ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА” для студентів-денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 „Правознавство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Цвіліховський, М.І. and Грищенко, В.А. and Грушанська, Н.Г. and Костенко , В.М. (2013) Діагностика функціонального стану печінки. [Teaching Resource]

Бусенко, О.Т. and Скоцик, В.Є. and Маценко, М.І. and Броварський, В.Д. and Угнівенко , А.М. and Столюк, В.Д. and Коропець , Л.А. (2013) Технологія виробництва продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Харкевич, Ю.О. and Данілов , В.Б. (2013) Імунітет (загальні питання). [Teaching Resource]

Швиденко, М.З. and Ткаченко, О.М. and Глазунова, О.Г. and Мокрієв , М.В. (2013) Інформатика та комп'ютерна техніка. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Глазунова, О.Г. and Білоочко, Т.В. (2013) Інформаційні системи і технології в обліку. [Teaching Resource]

Садко, М.Г. and Грищенко, О.Ю. (2013) Інформаційні системи і технології на підприємстві. [Teaching Resource]

Мазуркевич , А.Й. and Харкевич, Ю.О. and Данілов , В.Б. (2013) Антигени і антитіла. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Харкевич, Ю.О. and Данілов , В.Б. (2013) Будова і функції органів імуногенезу свійських ссавців і птиці. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Дишлюк, Н.В. and Бирка, В.С. (2013) Гістологія і ембріологія водних тварин. [Teaching Resource]

Мосіюк, С.І. and Мосіюк, І. П. (2013) Економіка та організація аграрного сервісу. [Teaching Resource]

Ткаченко, О.М. (2013) Компютерне програмування на мові Java. [Teaching Resource]

Кононенко, Р.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і контрольні завдання з курсу « Інтенсивні технології в аквакультурі ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кононенко, Р.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і контрольні завдання з курсу «Моделювання технологічних процесів у рибництві». [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Калачнюк, Л. Г. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до лабораторних занять з курсу «БІОХІМІЯ ТВАРИН З ОСНОВАМИ ФІЗИЧНОЇ І КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ» для студентів факультету ветеринарної медицини, Частина І, Фізико-хімічні методи в біохімічних дослідженнях (англійською мовою). [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Калачнюк,, Л.Г. and Калачнюк, Г.І. and Кліх , Л.В. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ:“БІОХІМІЯ ТВАРИН З ОСНОВАМИ ФІЗИЧНОЇ І КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ”. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Дишлюк, Н.В. and Мазуркевич, Т.А. and Стегней, Ж.Г. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до лабораторних занять з курсу “Цитологія, гістологія і ембріологія” для студентів факультету ветеринарної медицини.Частина І (методика мікроскопії, техніка виготовлення гістопрепаратів, цитологія, загальна ембріологія, загальна гістологія). [Teaching Resource]

Попрозман, Н.В. (2013) Математичні моделі трансформаційної економіки. [Teaching Resource]

Самсонова , В. В. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аграрний консалтинг» для студентів зі спеціальності 8.03050201 – «Економічна кібернетика». [Teaching Resource]

Кудінова, І.П. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи аграрного консалтингу” для студентів спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит. 2-ге навчальне видання з доповненням. [Teaching Resource]

Рибак , Л.Х. (2013) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни „Управлінський консалтингу”. [Teaching Resource]

Рибак , Л.Х. (2013) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи під керівництвом викладача з дисципліни „Основи аграрного консалтингу”. [Teaching Resource]

Кудінова, І. П. (2013) Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи для студентів економічного факультету денної форми навчання з дисципліни “Основи аграрного консалтингу”. 2-ге навчальне видання з доповненням. [Teaching Resource]

Кальна-Дубінюк , Т.П. and Кулаєць, М. М. and Вітвицька, О.Д. and Локутова, О.А. and Сокол, Л.М. and Рогоза, К.Г. and Дубінюк , Ю.В. and Данилюк , С.І. and Пугач, H.A. (2013) Методичні рекомендації для організації інноваційного розвитку дорадчого сервісу в Україні. [Teaching Resource]

Митяй, І.С. (2013) Методичні рекомендації для проведення наукових досліджень при розробці водойм комплексного призначення для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Швиденко, М.З. and Стариченко , Є.М. (2013) Методичні рекомендації з використання інформаційно-програмного комплексу для накопичення, аналізу економіко-статистичних показників. [Teaching Resource]

Мазуркевич , А.Й. and Харкевич, Ю.О. and Данілов , В.Б. (2013) Механізми адаптивної та вродженої імунної відповіді. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Горальський, Л.П. and Ших, Ю.С. (2013) Морфологія собаки. [Teaching Resource]

Горальський, Л.П. and Хомич, В.Т. and Сокульський, І.М. and Колеснік, Н.Л. and Демус, Н.В. and Ших, Ю.С. and Пінський, О.В. and Назарчук , Г.О. (2013) Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин. [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2013) Німецька мова. Методичний посібник з країнознавства для розвитку мовленнєвих навичок студентів. [Teaching Resource]

Кузьмінська , О.Г. (2013) ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Методичні вказівки до вивчення дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 8.15010002 „Державна служба” освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. [Teaching Resource]

Кудінова, І. П. (2013) Організація навчання в інформаційно-консультаційній діяльності: Навч. посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Дениско , О.А. (2013) ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ МАКАРОННИХ ВИРОБНИЦТВ. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Ткачук , А.І. and Дениско , О.А. (2013) ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБНИЦТВ. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Мазуркевич, Т.А. and Стегней, Ж.Г. and Дишлюк, Н.В. (2013) Робочий зошит до лабораторних занять з дисципліни «Гістологія» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Кузьмінська , О.Г. (2013) ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 У НАВЧАЛЬНІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРІВ Методичні вказівки до вивчення дисциплін «Світові інформаційні ресурси» та «Інтелектуальна власність та світові інформаційні ресурси» для студентів ОКР «Магістр» спеціальностей «Економічна кібернетика», «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Калиновська, І.Г. and Хомич, В.Т. and Мазуркевич, Т.А. (2013) METHODICAL RECOMMENDATIONS to laboratory classes on “CYTOLOGY, EMBRYOLOGY AND HISTOLOGY” discipline for students of Veterinary Medicine Faculty. Part I (methods of microscopy, histological techniques, cytology, general embryology, general histology). [Teaching Resource]

Лазарєв, Микола Михайлович and Бондар, Юлія Олегівна (2012) Ветеринарні правила забезпечення радіаційної безпеки тварин і продукції тваринного походження. Методичні вказівки. [Teaching Resource]

Лазарєв, Микола Михайлович and Бондар, Юлія Олегівна (2012) Методичні вказівки про відбір зразків обєктів ветеринарного нагляду з метою проведення радіологічних досліджень. [Teaching Resource]

Боднар, Ю. О. and Кашпаров , В. О. and Грисюк, С. М. and Лазарєв, М. М. and Гудков, І. М. (2012) Норми радіаційної безпеки і санітарні правила роботи з джерелами іонізуючих випромінювань. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Лазарєв, Микола Михайлович and Бондар , Юлія Олегівна (2012) Проведення диспансеризації тварин, що зазнали радіаційного ураження на забрудненій радіонуклідами території. Методичні вказівки. [Teaching Resource]

Мазуркевич, Т.А. and Міськевич, С.В. (2012) Лекції з ветеринарної екології. [Teaching Resource]

Недосєков, В.В. and Литвин, В.П. and Поліщук, В.В. and Мельник, В.В. and Гомзиков, О.М. and Мартинюк, О.Г. (2012) СЛОВНИК ЕПІЗООТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ. [Teaching Resource]

Коломієць, С.С. and Ісакова, Н.П. and Кравченко, Н.Б. and Кропивко, О.М. and Живора, С.М. and Хвіст, В.О. and Лановюк, Л.П. and Білан, С.О. (2012) Історія України від найдавніших часів до початку ХХІ ст.: контрольні завдання для студентів стаціонарної форми навчання всіх напрямів. [Teaching Resource]

Коломієць, С.С. and Ісакова, Н.П. and Кропивко, О.М. and Кравченко, Н.Б. and Живора, С.М. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Історія України. Термінологічний і хронологічний довідник для семінарських занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Історія Української Культури. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Історія української культури Словник-довідник В 2-х частинах. Частина 1. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Лановюк, Л.П. and Білан, С.О. and Хвіст, В.О. (2012) Історія української культури. Методичні рекомендації для студентів стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Історія української культури. Словник-довідник В 2-х частинах. Частина 2. [Teaching Resource]

Кропивко, О.М. and Ісакова, Н.П. (2012) История украинских земель с древнейших времен до позднего средневековья: дидактические материалы для самостоятельной работы студентов. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Навчально-практичні завдання курсу «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання в 2-х частинах. Частина 1. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Навчально-практичні завдання курсу «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання в 2-х частинах. Частина 2. [Teaching Resource]

Коломієць, С.С. and Ісакова, Н.П. and Кропивко, О.М. and Кравченко, Н.Б. and Живора, С.М. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Навчальні матеріали з курсу «Історія України» для проведення поточного та модульного контролю знань. [Teaching Resource]

Коломієць, С.С. and Живора, С.М. and Ісакова, Н.П. and Кравченко, Н.Б. and Кропивко, О.М. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Плани лекцій, семінарських занять та методичні вказівки до курсу «Історія України» для студентів заочної форми навчання всіх напрямів. [Teaching Resource]

Коломієць, С.С. and Живора, С.М. and Ісакова, Н.П. and Кравченко, Н.Б. and Кропивко, О.М. and Лановюк, Л.П. and Хвіст, В.О. and Білан, С.О. (2012) Програма, тематика, плани лекцій і семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів стаціонарної форми навчання з усіх напрямів. [Teaching Resource]

Кравченко, Н.Б. and Хвіст, В.О. and Лановюк, Л.П. and Білан, С.О. (2012) “Історія української культури”. Збірник модульно-контролюючих завдань для студентів стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Isakova, N.P. (2012) Beginnings of the Ukrainian statehood. [Teaching Resource]

Омельченко, Людмила (2012) Ділове спілкування: методичні рекомендації із психології управління для студентів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація продукції АПК». [Teaching Resource]

Nedosekov, V.V. and Gomzykov, O.M. and Melnik , V.V. and Маrtyniuk, O.G. (2012) Glossary of Epizootological Terms. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Дишлюк, Н.В. and Мазуркевич, Т.А. and Стегней, Ж.Г. (2012) Цитологія, гістологія, ембріологія: навчальний посібник з тестовими завданнями для самоконтролю знань студентів. [Teaching Resource]

Біліченко, А.М. and Вощевська, О.В. (2012) Англійська мова. [Teaching Resource]

Біліченко, А.М. and Турчак, О.М. (2012) «Методичний посібник для студентів І курсів із поглибленим вивченням англійської мови». [Teaching Resource]

Манелюк, А.В. and Шашаєва-Цимбал, Л.О. (2012) Keys to success in Business Enflish. [Teaching Resource]

Мудрая, С.В. and Чапала, Л.І. and Пономаренко, О.Г. (2012) Методичні вказівки до вивчення дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА" для студентів технічних спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр). [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2012) Короткий українсько-англійський словник термінів із психології для студентів денної форми навчання напряму підготовки „Соціальна педагогіка”. [Teaching Resource]

Пономаренко, О.Г. (2012) Навчальний посібник з англійської мови для підготовки фахівців ОКР «Магістр» вищих аграрних навчальних закладів освіти за напрямом «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва». [Teaching Resource]

Пономаренко, О.Г. and Біліченко, А.М. (2012) Scientific-Technical Terminology. Англо-український тлумачно-синонімічний словник науково-технічної термінології для підготовки фахівців ОКР "Магістр" вищих аграрних навчальних закладів освіти за напрямами підготовки: "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва", "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Мазуркевич, Т.А. and Міськевич, С.В. and Стегней, Ж.Г. (2012) Екологія у ветеринарній медицині: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Мудрая, С.В. and Пономаренко, О.Г. (2012) Навчальний посібник до вивчення дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА" для підготовки студентів ОКР "Магістр" вищих аграрних закладів освіти за спеціальностю “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Волошина, Г.Г. and Поліщук , А.В. and Чапала, Л.І. and Мудра , С.В. (2012) Англійська мова. Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" вищих аграрних навчальних закладів освіти за напрямом "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва". [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Волошина, Г.Г. and Поліщук , А.В. and Мудра , С.В. (2012) Англійська мова. Навчальний посібник для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" вищих аграрних навчальних закладів освіти за напрямом підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource]

Рудик, Я.М. (2012) Управління змістом робіт. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Дишлюк, Н.В. (2012) Лекції з гістології і ембріології водних тварин для студентів рибогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. (2012) Лекції з цитології, ембріології та гістології свійських тварин: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Харчук, Н.С. (2012) Навчальний посібник з англійської мови для аспірантів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Журавська, Н.С. (2012) Методика навчання дисципліни "Кормовиробництво". [Teaching Resource]

Журавська, Н.С. (2012) Методика навчання дисципліни "Насінництво з основами селекції". [Teaching Resource]

Журавська, Н.С. (2012) Методика навчання дисципліни "Плодівництво". [Teaching Resource]

Журавська, Н.С. (2012) Методологія і методика наукової організації праці. [Teaching Resource]

Любецький , В.Й. and Слепченко , В.М. and Жук, Ю.В. and Вальчук, О.А. and Деркач, С.С. (2012) Лабораторні та інструментальні методи досліджень в андрології. [Teaching Resource]

Маценко, М.І. and Бусенко, О.Т. (2012) Методичні вказівки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Марчук, Г.В. (2012) НМК дисципліни "ГОСПОДАРСЬКЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО". [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудик, Я.М. (2012) Курс лекцій з дисципліни "Документообіг та ділова комунікація в управлінні навчальним закладом". [Teaching Resource]

Рудик, Я.М. (2012) Техніка управлінської діяльності. [Teaching Resource]

Садко, М.Г. and Сорока, П.М. and Грищенко, О.Ю. (2012) «Бази даних та системи управління базами даних». [Teaching Resource]

Скрипник , А.В. (2012) «Ризикологія». [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Куц, Н.В. and Данілов , В.Б. (2012) Імунологічна (специфічна реактивність). [Teaching Resource]

Юхновський, В.Ю. and Дударець, С.М. and Малюга, В.М. (2012) Агролісомеліорація. [Teaching Resource]

Тупицька, О.М. (2012) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Баль – Прилипко , Л.В. and Мельничук , С.Д. and Прасол, Д.Ю. and Віннов, О.С. (2012) Вода. Значення у формуванні показників якості та безпеки сировини і продуктів харчування. [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Арнаута, О.В. (2012) Глосарій спеціальних термінів до дисципліни: «Якість та безпека сільськогосподарської продукції». [Teaching Resource]

Мусійчук, С.М. (2012) Довідник з граматики французької мови для самостійної роботи студентів і магістрів усіх спеціальностей. [Teaching Resource]

Попрозман, Н.В. (2012) Економіко-математичне моделювання. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Данілов , В.Б. and Малюк , М.О. (2012) Запалення. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. (2012) Лекції з цитології, ембріології та гістології свійських тварин. [Teaching Resource]

Лакатош, В.М. (2012) Магістратура ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва у 2012-2013 н.р. (Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»). [Teaching Resource]

Попрозман , Н.В. (2012) Математичне програмування. [Teaching Resource]

Швиденко , Михайло Зіновійович and Касаткіна, Ольга Михайлівна and Андрющенко , Віктор Миколайович and Харченко , Володимир Віталійович (2012) Методичний посібник з дисципліни "Електронна комерція". [Teaching Resource]

Колесник, М.Ю. (2012) Методичний посібник з ділової німецької мови для самостійної роботи магістрів факультету захисту рослин. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2012) Методичний посібник з німецької мови для навчання магістрів спеціальностей економічного факультету. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2012) Методичний посібник. Німецька мова. Для студентів І курсу НУБіП. [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. (2012) Методичні вказівки для вивчення теоретичних та практичних основ дисципліни “Якість та безпека сільськогосподарської продукції”. [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. and Мельникова , Н.М. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Якість і безпека сільськогосподарської продукції». [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. and Мельникова , Н.М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Якість та безпека продукції тваринництва». [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Мазуркевич, Т.А. and Дишлюк, Н.В. and Стегней, Ж.Г. (2012) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни “Цитологія, гістологія і ембріологія” для студентів факультету ветеринарної медицини. Частина ІІ (спеціальна гістологія). [Teaching Resource]

Попрозман, Н.В. (2012) Методичні рекомендації з дисципліни "Економічна кібернетика". [Teaching Resource]

Слободянюк, Н.М. (2012) Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю. [Teaching Resource]

Колесник, М.Ю. (2012) Навчальний посібник з німецької мови для студентів факультету захисту рослин дистанційної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Колесник , М.Ю. (2012) Навчальний посібник з німецької мови для студентів факультету екології і сталого розвитку дистанційної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2012) Німецька мова. Методичний посібник з країнознавства для розвитку мовленнєвих навичок студентів. [Teaching Resource]

Баль-Прилипко , Л.В. and Мельничук , С.Д. and Лоханська , В.Й. and Слободянюк, Н.М. (2012) Окисне псування харчових продуктів i методи контролю якісних показників тваринних жирів. [Teaching Resource]

Єрмаков, О.Ю. and Гапоненко, Н.В. (2012) Організація і управління виробництвом в сільськогосподарських підприємствах. Друге видання, доп. і переробл. [Teaching Resource]

Єрмаков, О.Ю. and Вакараш, В.М. and Гапоненко , Н.В. (2012) Організація і управління виробництвом в сільськогосподарських підприємствах. Третє видання, доп. і переробл. [Teaching Resource]

Безкровний , М.Ф. (2012) Основи аграрного консалтингу. Наука стати успішним. [Teaching Resource]

Орехівський, Г.А. and Орехівський, В.Г. (2012) Основи аграрного консалтингу. Наука стати успішним. [Teaching Resource]

Слободянюк, Н.М. (2012) Основи наукових досліджень та технічної творчості. [Teaching Resource]

Слободянюк, Н.М. (2012) Основи фізіології та гігієни харчування. [Teaching Resource]

Дениско, О.А. (2012) ПРОЕКТУВАННЯ ЛУЩИЛЬНОЇ МАШИНИ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ. [Teaching Resource]

Матиящук, Андрій Миколайович and Сухенко, Владислав Юрійович and Василів, Володимир Павлович (2012) ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконня самостійної роботи для студентів з напряму підготовки 6.051701 - “Харчові технології та інженерія”. [Teaching Resource]

Мазуркевич , А.И. and Данілов , В.Б. and Малюк , М.О. (2012) Патофізіологія системи крові. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Данілов , В.Б. and Малюк , М.О. (2012) Патофізіологія тварин у запитаннях і відповідях (І частина). [Teaching Resource]

Мазуркевич , А.Й. and Данілов , В.Б. and Малюк , М.О. (2012) Патофізіологія тварин у запитаннях і відповідях (ІІ частина). [Teaching Resource]

Жукова, Л.В. (2012) Посібник з перекладу німецьких фахових текстів I частина: KURSBUCH. [Teaching Resource]

Жукова, Л.В. (2012) Посібник з перекладу німецьких фахових текстів II частина: ARBEITSBUCH. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана , В.В. (2012) РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MICROSOFT EXCEL. [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. and Мельникова, Н.М. (2012) Робочий зошит з дисципліни: “Якість та безпека сільськогосподарської продукції». [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2012) Робочий зошит з психології для студентів денної форми навчання спеціальності „Соціальна педагогіка” (ІІ семестр вивчення дисципліни). [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2012) Робочий зошит із вступного корекційного курсу французької мови для студентів і курсу усіх спеціальностей ОКР «Бакалавр» вищих аграрних навчальних закладів. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Мартиненко, О.В. and Ільякова , Л.І. (2012) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Сарана, В.В. (2012) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ. [Teaching Resource]

Віннов, О.С. and Бандуренко , Г.М. (2012) Технологія виготовлення рибного борошна. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана, В.В. (2012) УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ МАШИН ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ. [Teaching Resource]

Посудін , Ю.І. (2012) Физика. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Мазуркевич, Т.А. and Дишлюк, Н.В. and Стегней, Ж.Г. (2012) Цитологія, ембріологія і гістологія свійських тварин у запитаннях і відповідях. [Teaching Resource]

Мазуркевич , А.И. and Данілов , В.Б. and Малюк , М.О. (2012) Basics of immunology. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Данілов , В.Б. and Малюк , М.О. (2012) Inflammation. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Калиновська, І.Г. and Дишлюк, Н.В. and Мазуркевич, Т.А. and Стегней , Ж.Г. (2011) Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни „Гістологія і ембріологія водних тварини” для студентів рибогосподарського факультету заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Ташута , С.Г. (2011) Морфологія вірусів хребетних. [Teaching Resource]

Глаголєва, Інда Ізмайлівна and Клименко, Наталія Анатоліївна (2011) Математика для економістів (Розділ. Теорія ймовірностей і математична статистика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хомич, В.Т. (2011) ЛЕКЦІЇ З ЦИТОЛОГІЇ, ЕМБРІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ГІСТОЛОГІЇ (Третє видання). [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Мазуркевич, Т.А. and Дишлюк, Н.В. and Стегней, Ж.Г. (2011) Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини «Цитологія, гістологія, ембріологія сільськогосподарських тварин у запитаннях і відповідях» Частина ІІІ (спеціальна гістологія). [Teaching Resource]

Мазуркевич, Т.А. and Калиновська, І.Г. and Міськевич, С.В. (2011) UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY WITH DEFINITION ON ECOLOGY IN VETERINARY MEDICINE (SECOND EDITION). [Teaching Resource]

Данькевич, Л.Р. and Розгон , Ірина Юріївна and Ямнич, Н.Ю. (2011) Практикум з граматики англійської мови. [Teaching Resource]

Трибель, С.О. and Бабич, А.Г. and Бабич , О.А. (2011) Методики випробування пестицидів. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для підготовки студенів із напряму 095.105- "захист рослин". [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Калиновська, І.Г. and Дишлюк, Н.В. and Мазуркевич, Т.А. and Стегней, Ж.Г. (2011) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни “Гістологія і ембріологія водних тварин” для студентів рибогосподарського факультету Спеціальність 6.130300 – “Водні біоресурси”. [Teaching Resource]

Бабич , А.Г and Бабич, О.А. and Венгер, В.М. and Венгер, О.М. and Дмитрієва, О.Є. and Матвієнко , О.П. and Шкаруба, С.М. (2011) Моніторинг цистоутворюючих нематод. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять для підготовки студентів на пряму "Захист рослин" і "Агрономія". [Teaching Resource]

Бабич, А.Г. and Бабич, О.А. (2011) Нематологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для підготовки студентів із напряму 095.105 - "Захист рослин". [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Калиновська, І.Г. and Мазуркевич, Т.А. and Дишлюк, Н.В. and Стегней, Ж.Г. (2011) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни “ГІСТОЛОГІЯ” (розділи: цитологія, гістологія і ембріологія) для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Ташута, С.Г. (2011) МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ Й ОЧИЩЕННЯ БІОПОЛІМЕРІВ. Методичні вказівки. [Teaching Resource]

Ташута , С.Г. (2011) МЕТОДИ КОНСТРУЮВАННЯ ТРАНСГЕННИХ ОРГАНІЗМІВ. Методичні вказівки. [Teaching Resource]

Слепченко , В.М. and Любецький , В.Й. and Жук, Ю.В. and Михайлюк, М.М. and Вальчук, О.А. and Деркач, С.С. (2011) Мастити у свиноматок діагностика, лікування та профілактика. [Teaching Resource]

Бабич , А.Г. and Бабич, О.А. (2011) Біотестування цистоутворюючих нематод. Метод. рекомендації до проведення лабораторних занять. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлева, В.А. (2011) Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 6.010100 “Соціальна педагогіка”. – К.: НАКККіМ, 2011. – 32 с. [Teaching Resource]

Бабенко, О.В. (2011) A Manual “Modern Methods of Foreign Languages Teaching”. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) Analytisches Lesen Zur Analyse und Didaktik des Kriminalromans МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для роботи з оригінальними текстами(домашнє читання) для студентів 1 курсу педагогічного факультету напряму 6.020303«Філологія (переклад)». [Teaching Resource]

Біліченко, А.М. (2011) «Англо-український тлумачно-синонімічний словник загальнонаукової термінології». [Teaching Resource]

Каленський , А.А. (2011) «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ» Методичні рекомендації для навчального забезпечення дисципліни. [Teaching Resource]

Біліченко, А.М. and Вощевська, О.В. (2011) «Scientific English». [Teaching Resource]

Васюк , О.В. and Сопівник, І.В. (2011) Історія української педагогіки і освіти. [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Волошина, Г.Г. and Поліщук , А.В. and Мудра , С.В. (2011) АНГЛІЙСЬКА МОВА Методичий посібник для студентів спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” вищих аграрних закладів освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр). [Teaching Resource]

Волошина, Г.Г. (2011) АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Магістр» агробіологічного факультету (спеціальність: «Плодоовочівництво і виноградарство»). [Teaching Resource]

Роговський, С.В. and Василенко, І.Д. and Черняк, В.М. and Хрик, В.М. and Юхновський, В.Ю. (2011) Агролісомеліорація: практикум. [Teaching Resource]

Роговський, С.В. and Василенко, І.Д. and Черняк, В.М. and Хрик, В.М. and Юхновський, В.Ю. (2011) Агролісомеліорація: практикум. [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Ритікова, Л.Л. (2011) Англо-російсько-український глосарій термінів екобіотехнології. [Teaching Resource]

Поліщук , А.В. and Кузнєцова, О.М. (2011) Англійська мова Навчальний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» вищих аграрних закладів освіти скороченої форми навчання - для напряму 6.051801 “Деревооброблювані технології”. [Teaching Resource]

Олійник , А.Д. and Поліщук , А.В. and Волошина, Г.Г. (2011) Англійська мова Навчальний посібник для студентів вищих аграрних закладів освіти. [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Поліщук , А.В. and Волошина, Г.Г. (2011) Англійська мова Навчальний посібник для студентів вищих аграрних закладів освіти. [Teaching Resource]

Лашкул, В.А. (2011) Англійська мова електронні мето дичні рекомендації з граматики англійської мови для студентів 1 курсу аграрних закладів освіти. [Teaching Resource]

Лашкул , В.А. (2011) Англійська мова – методичні рекомендації для бакалаврів та магістрів рибогосподарського факультету та факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Сиротін , О.С. and Фурсова, Н.М. and Косінога, Л.В. (2011) Англійська мова. [Teaching Resource]

Безпаленко, А.М. and Грабовська , Т.О. and Сиротін , О.С. (2011) Англійська мова. Навчальний посібник для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. (2011) Англійська мова. Посібник для студентів агробіологічних та екологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. and Мишак , O.O. (2011) Англійська мова. Практикум з граматики для студентів ОКР «Бакалавр» аграрних ВНЗ. [Teaching Resource]

Маценко, Л.М. (2011) База тестових завдань з дисципліни “Педагогіка сімейного виховання”. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К. : НАКККіМ, 2011. – 166 с. [Teaching Resource]

Якубенко, Б.Є. and Царенко, П.М. and Алейніков, І.М. and Шабарова, С.І. and Машковська, С.П. and Дядюша , Л.М. and Тертишний , А.П. (2011) Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України). [Teaching Resource]

Якубенко , Б.Є. and Царенко , П.М. and Алейніков, І.М. and Шабарова , С.І. and Машковська, С.П. and Дядюша , Л.М. and Тертишний , А.П. (2011) Ботаніка з основами гідроботаніки (водні рослини України). [Teaching Resource]

Штонда , О.А. (2011) Біологічно-активні речовини з тваринницької сировини до виконання лабораторних робіт. [Teaching Resource]

Мельничук, Д.О. and Мельникова, Н.М. and Тупицька , О.М. (2011) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Мельничук, Д.О. and Мельникова, Н.М. and Тупицька , О.М. (2011) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Біохімія гідробіонтів. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Біохімія риби і рибних продуктів. [Teaching Resource]

Мельничук, Д.О. and Мельникова, Н.М. and Мельничук , С.Д. and Деркач, Є.А. and Шепельова, І.А. (2011) Біохімія. Сучасна термінологія (тлумачний словник). Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Дацишин , О.В. and Дениско, О.А. (2011) ВАЛЬЦЬОВІ МЛИНИ. [Teaching Resource]

Якубенко, Б.Є. and Попович , С.Ю. and Григорюк, І.П. and Мельничук , М.Д., (2011) Геоботаніка: тлумачний словник. [Teaching Resource]

Сич, З.Д. and Бобось, І.М. and Кутовенко, В.Б. (2011) Довідковий матеріал з овочівництва. [Teaching Resource]

Турчак , О.М. (2011) Довідник з граматики англійської мови для студентів технічних та агробіологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Сопівник , Р.В. and Васюк , О.В. and Сопівник, І.В. (2011) Довідник з історії національної педагогіки. [Teaching Resource]

Мазуркевич, Т.А. and Міськевич, С.В. and Стегней, Ж.Г. (2011) Екологія у ветеринарній медицині. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Електронна методична розробка з нiмецької мови для студентів факультету аграрного менеджменту. [Teaching Resource]

Колесник, М.Ю. (2011) Електронний посібник з німецької мови для навчання та самостійної роботи студентів заочної форми навчання агробіологічного факультету. [Teaching Resource]

Колесник, М.Ю. (2011) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи магістрів агробіологічного факультету. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Електронний методичний посібник з німецької мови для навчання та самостійної роботи магістрів економічного факультету. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Електронні методичні рекомендації з німецької мови для навчання та самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Облік та аудит». [Teaching Resource]

Ковальчук , Т. І. (2011) Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Загальна та професійна педагогіка» [для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта»] Т. І. Ковальчук – К. : НАКККіМ – 220 с. [Teaching Resource]

Каленський, А.А. (2011) Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. [Teaching Resource]

Виговська , С.В. (2011) Збірник тестових завдань з дисципліни «Основи наукових досліджень у педагогіці» (галузь знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.180110021 «Педагогіка вищої школи»). [Teaching Resource]

Виговська , С.В. (2011) Збірник тестових завдань з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки “Соціальна педагогіка” (ОКР «Бакалавр»). [Teaching Resource]

Мишак, О.О. and Сиротін , О.С. (2011) Збірник тестів з англійської мови для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Томчук, В.А. and Цвіліховський, В.І. (2011) Конспект лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарна клінічна біохімія» спеціальність - ветеринарна медицина. [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко , Т.А. and Мельникова, Н.М. (2011) Конспект лабораторних робіт з дисципліни: “Якість та безпека сільськогосподарської продукції». [Teaching Resource]

Буцик , І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка» (Частина 1): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за напрямом 6.010100 “Соціальна педагогіка”. Вид. 2-ге доп. – К.: “Аграрна освіта”, 2011. – 85 с. [Teaching Resource]

Буцик , І.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010021 “Педагогіка вищої школи”. Вид. 2-ге доп. – К.: “Аграрна освіта”, 2011. – 104 с. [Teaching Resource]

Якубенко, Б.Є. and Алейніков, І.М. and Дядюша, Л.М. and Машковська, С.П. and Тертишний, А.П. and Чурилов, А.М. (2011) Контрольні і тестові завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період за напрямом підготовки 6.090101 – Агрономія, 6.090105 – Захист рослин, 6.051401 – Біотехнологія, 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.090201 – Водні біоресурси та аквакультура, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство. [Teaching Resource]

Мельникова, Н.М. and Тупицька , О.М. (2011) Кормові і харчові добавки. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Кормові і харчові добавки. [Teaching Resource]

Тупицька , О.М. (2011) Кормові і харчові добавки. [Teaching Resource]

Бабенко, О.В. (2011) Курс лекцій з історії англійської мови Частина 1 зі спеціальності 6.020303 "Філологія (Переклад)". [Teaching Resource]

Бабенко, О.В. (2011) Курс лекцій з історії англійської мови Частина 2 зі спеціальності 6.020303 "Філологія (Переклад)". [Teaching Resource]

Пилипенко, О.І. and Юхновський, В.Ю. and Дударець, С.М. and Малюга, В.М. (2011) Лісова меліорація. [Teaching Resource]

Мельничук, Т.Ф. and Пузиренко, Я.В. and Мисюра, Т.М. (2011) МІЖНАРОДНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана , В.В. (2011) МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ, ВИПАРОВУВАННЯ, СУШІННЯ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана, В.В. (2011) МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА. [Teaching Resource]

Каленський, А.А. (2011) МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ із навчальної дисципліни “Етика викладача вищої школи”. [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з німецької мови для самостійної роботи студентів факультету енергетики та автоматики дистанційної та заочної форм навчання НУБіП України. [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з німецької мови для самостійної роботи студентів факультету енергетики та автоматики дистанційної та заочної форм навчання НУБіП України ((спеціальність «Енергетика та електротехнічні системи АПК»). [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ВІДЕОСЮЖЕТАМИ „SPASS BEIM VIDEOUNTERRICHT!“для студентів 1 курсу педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)» німецька як друга іноземна мова. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з практичного курсу німецької мови (тема «Ausbildung») для студентів 1 курсу педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)». [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Ткачук , А.І. and Дениско, О.А. (2011) МЕХАНІЗОВАНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПЕКАРЕНЬ. [Teaching Resource]

Маценко, Л.М. (2011) Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання: навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп., перероб. – К. : НАКККіМ, 2011. – 293 с. – 18,3 др. ар. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. and Мишак , O.O. (2011) Методичний посібник для студентів заочної форми навчання аграрних ВНЗ. [Teaching Resource]

Ритікова , Л.Л. (2011) Методичний посібник для студентів факультету біотехнології. [Teaching Resource]

Біліченко, А.М. and Турчак, О.М. (2011) Методичний посібник для студентів І курсів із поглибленим вивченням англійської мови. [Teaching Resource]

Ритікова , Л.Л. (2011) Методичний посібник з англійської мови для студентів ОКР «Магістр» агробіологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Вощевська, О.В. and Полежако, В.І. (2011) Методичний посібник з англійської мови для студентів ОКР «Магістр». [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Поліщук , А.В. (2011) Методичний посібник з англійської мови для студентів ОКР «Магістр» лісогосподарського факультету спеціальності «Технологія деревообробки». [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2011) Методичний посібник з німецької мови для аудиторної та самостійної роботи магістрів напряму «Агрономія». [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2011) Методичний посібник з німецької мови для домашнього читання. [Teaching Resource]

Кручек, В.А. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Педагогіка”. [Teaching Resource]

Кручек, В.А. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Педагогіка”. [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2011) Методичні вказівки „ Збірник практичних робіт з англійської мови для студентів 1-го курсу факультету інженерії агробіосистем”. [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2011) Методичні вказівки „ Збірник індивідуальних завдань з англійської мови для студентів 1-го курсу факультету інженерії агробіосистем”. [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. and Мельникова , Н.М. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи до вивчення дисципліни «Якість і безпека сільськогосподарської продукції». [Teaching Resource]

Горіславська, І.В. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності». [Teaching Resource]

Мудрая, С.В. and Пономаренко, О.Г. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни АНГЛІЙСЬКА МОВА для студентів спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр). [Teaching Resource]

Мудрая, С.В. and Чапала, Л.І. and Пономаренко, О.Г. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни АНГЛІЙСЬКА МОВА для студентів технічних спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр). [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. and Мельникова, Н.М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Якість та безпека продукції тваринництва». [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. and Калиновська, І.Г. and Мазуркевич, Т.А. and Дишлюк, Н.В. and Стегней, Ж.Г. (2011) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни “ГІСТОЛОГІЯ” (розділи: цитологія, гістологія і ембріологія) для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Томчук, В.А. and Цвіліховський , В.І. and Мельникова, Н.М. (2011) Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт з дисципліни «Клінічна біохімія» спеціальність 8.130501- ветеринарна медицина. [Teaching Resource]

Виговська , С.В. (2011) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для підготовки фахівців за напрямом 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 8.010105 „Соціальна педагогіка”. [Teaching Resource]

Маценко, Л.М. (2011) Методичні рекомендації з вивчення дисципліни ”Методика роботи гувернера” для підготовки фахівців напряму 0101 – “Педагогічна освіта” зі спеціальності 6.010106 - “Соціальна педагогіка” (заочне відділення) / Л.М. Маценко. - К.: НАКККіМ, 2011. – 55 с. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Методичні рекомендації з німецької мови для магістрів заочної форми навчання економічного факультету. [Teaching Resource]

Теслюк, В.М. (2011) Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять із дисципліни „Технології соціально-педагогічної діяльності” для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 6.010106 “Соціальна педагогіка”. – 2-е вид., допов. – К. : НАКККіМ, 2011. – 160 с. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) НІМЕЦЬКА МОВА Навчальний посібник з практики мовлення (тема „Freizeit“) для студентів 1 курсу педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)»,. [Teaching Resource]

ПУЗИРЕНКО, Я.В. (2011) НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) Навчальний посібник з практики мовлення (тема „ Stadtführungen durch Kiew “) для студентів 2 курсу педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)» при вивченні німецької мови як другої іноземної. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) Навчально-методичний посібник Мовно-стилістичний аналіз роману Еріх Марія Ремарка «Три товариші» для студентів 1 курсу педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)» при вивченні німецької як основної іноземної мови. [Teaching Resource]

Якубенко, Б.Є. and Григорюк, І.П. and Чурілов , А.М. and Тертишний, А.П. (2011) Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни “геоботаніки”. розділу екологія фітоценозів з напрямів: 6.0401106 – Екологія й охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.090105 – “Захист рослин”, 6.090103 –“Лісове і садово-паркове господарство”. [Teaching Resource]

Кулаєць, М. М. and Микицей, Т.Д. and Лузан , П.Г. and Маценко, Л.М. (2011) Навчально-тематичний план і програма науково-методичного семінару підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України «Педагогічна майстерність викладача» / М.М. Кулаєць, Т.Д. Микицей, П.Г. Лузан, Л.М. Маценко – К.: НАКККіМ, 2011. – 43 с. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Ткачук , А.І. and Дениско, О.А. (2011) ОБЛАДНАННЯ МАКАРОННИХ ЦЕХІВ. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Дацишин , О.В. and Гудзенко , М.М. and Дениско, О.А. (2011) ОБЛАДНАННЯ ОЛІЙНИХ ЦЕХІВ. [Teaching Resource]

Сухенко , Ю.Г. and Ткачук , А.І. and Гудзенко , М.М. (2011) ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ОЛІЇ НДГ «АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ». [Teaching Resource]

Єрмаков, О.Ю. and Гапоненко , Н.В. (2011) Організація і управління виробництвом в сільськогосподарських підприємствах. Друге видання, доп. і переробл. [Teaching Resource]

Лузан , П.Г. and Сопівник, І.В. and Виговська , С.В. (2011) Основи науково-педагогічних досліджень. [Teaching Resource]

Теслюк , В.М. and Лузан , П.Г. (2011) Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник. – К. : ДАККіМ, 2011. – 304 с. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Дацишин , О.В. and Дениско , О.А. (2011) ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ. ЛАБОРАТОРНИИЙ ПРАКТИКУМ. [Teaching Resource]

Виговська , С.В. (2011) Педагогічні технології: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (галузь знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.180110021 «Педагогіка вищої школи»). [Teaching Resource]

Поліщук , А.В. and Волошина, Г.Г. (2011) Посібник для студентів магістратури заочної форми навчання лісогосподарського факультету та факультету садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури. [Teaching Resource]

Ревенко, І.І. and Брагінець, М. В. and Заболотько, О.О. and Ліщинський, С.П. and Пилипенко, О.М. and Ребенко, В. І. and Ревенко, Ю.І. and Хмельовський, В.С. and Чос, М.М. and Василенко, Р.Г. and Потапова, С.Є. and Радчук, В.В. (2011) Посібник-практикум: Машини і обладнання для тваринництва. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) Практика усного і письмового перекладу з німецької мови (тема : «Allgemeine Chemie») для студентів 2 курсів педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)» при викладанні німецької мови як основної іноземної. [Teaching Resource]

Лавріненко, Ю.М. and Олійник, П.В. and Синявський, О.Ю. and Савченко, В.В. (2011) Практикум з автоматизованого електропривода. [Teaching Resource]

Савченко, В.В. (2011) Практикум з електромагнітної обробки сільськогосподарської продукції. [Teaching Resource]

Лавріненко, Ю.М. and Синявський, О.Ю. and Олійник, П.В. and Савченко , В.В. (2011) Практикум з теоретичних основ електропривода. [Teaching Resource]

Грабовська , Т.О. and Тепла , О.М. (2011) Практикум з української мови як іноземної для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Лавріненко, Ю.М. and Синявський, О.Ю. and Олійник, П.В. and Савченко , В.В. (2011) Практикум із систем керування електроприводами. [Teaching Resource]

Кручек , В.А. (2011) Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування. [Teaching Resource]

Гудков , І.М. and Гайченко, В.А. and Кашпаров, В. О. and Кутлахмедов, Ю.О. and Гудков, Д.І. and Лазарєв, М. М. (2011) Радіоекологія. [Teaching Resource]

Лисенко, В.П. and Сопівник, Р.В. and Лузан, П.Г. and Маценко, Л.М. and Наконечна, О.В. (2011) Робоча навчальна програма науково-методичного семінару «Методика виховної роботи наставника студентської групи» для наставників студентських груп 1-го курсу НУБіП України / В.П. Лисенко, Р.В. Сопівник, П.Г. Лузан, Л.М. Маценко, О.В. Наконечна. – К.: НАКККіМ, 2011. – 31 с. [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Томчук, В.А. and Калачнюк, Л. Г. and Калачнюк, Г. І. and Мельникова, Н.М. and Тупицька , О.М. and Кліх , Л.В. and Арнаута, О.В. and Деркач, Є.А. and Шепельова, І.А. (2011) Робочий зошит з дисципліни «Біохімя тварин з основами фізичної і колоїдної хімії». [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Мельникова, Н.М. and Шепельова, І.А. and Деркач , Є.А. and Томчук , В.А. and Тупицька , О.М. (2011) Робочий зошит з дисципліни «Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Мельничук , С.Д. and Мельникова, Н.М. and Деркач, Є.А. and Шепельова, І.А. and Томчук , В.А. and Тупицька , О.М. (2011) Робочий зошит з дисципліни «Біохімія» для студентів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК спеціальність − «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» (скорочений термін навчання). [Teaching Resource]

Буцик , І.М. (2011) Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні технічних дисциплін: Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2011. – 183 с. [Teaching Resource]

Кутовенко, В.Б. (2011) Світові агротехнології в овочівництві. Робоча програма, методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт і приклад тестових завдань для магістрів із спеціальності 8.130103 “Плодоовочівництво і виноградарство”. [Teaching Resource]

Арнаута, О.В. and Ткаченко, Т.А. and Мельникова, Н.М. and Мельничук , С.Д. (2011) Словник спеціальних термінів до дисципліни: «Якість та безпека сільськогосподарської продукції». [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана, В.В. (2011) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана, В.В. (2011) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСЛА ТА СПРЕДІВ. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана, В.В. (2011) ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОГО СИРУ. [Teaching Resource]

Сухенко, Ю.Г. and Сарана , В.В. (2011) Технологічне обладнання для сепарації молока та молочних продуктів. [Teaching Resource]

Теслюк, В.М. (2011) Технології соціально-педагогічної діяльності : термінологічний словник-довідник. - К. : НАКККіМ, 2011. – 145 с. [Teaching Resource]

Василів, В.П. and Сухенко, В.Ю. and Матиящук, О.М. (2011) Типові технології харчових виробництв. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2011) Французька мова. Методичний посібник для розвитку мовленнєвих навичок студентів і магістрів при вивченні теми «Сільське господарство». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2011) Французька мова. Методичний посібник для самостійної роботи магістрів лісогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2011) Французька мова. Методичний посібник для самостійної роботи магістрів напряму «Агрономія». [Teaching Resource]

Панкратьєв, В.О. and Шукайло , Є.М. (2011) Чисельні методи в інформатиці. [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2011) для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Переклад» (німецька мова). [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2011) методичний посібник з країнознавства. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2011) „DEUTSCH, WIE GEHT ES DIR?“Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови для студентів 1-2 курсів педагогічного факультету напряму 6.020303 «Філологія (переклад)» при викладанні німецької мови як основної іноземної. [Teaching Resource]

Tomchuk, V. and Tsvilikhovskyi, V. (2011) Courseworks on "Clinical biochemistry» emistry". [Teaching Resource]

Грабовська , Т.О. and Тепла , О.М. (2011) English for Veterenerians. Student’s Book. [Teaching Resource]

Бабенко, О.В. (2011) Explanatory glossary of Old English (Tлумачний словник з давньоанглійської мови). [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2011) Geschichte und Gegenwart. [Teaching Resource]

Сорока, П.М. and Харченко, В.В. (2011) Information system in management. Practical work. [Teaching Resource]

Козуб, Л.С. (2011) Modern English Lexicology. [Teaching Resource]

Угнівенко , А.М. and Костенко, В.І. and Чернявський, Ю.І. (2010) Посібник"Спеціалізоване м'ясне скотарство". [Teaching Resource]

Угнівенко, А.М. and Антонюк , Т.А. and Коропець , Л.А. and Себа, М.В. and Носевич , Д.К. and Повозніков, М.Г. (2010) Практикум із спеціалізованого м'ясного скотарства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Левченко, В.В. (2010) БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Левченко, В.В. (2010) МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матковська, С.І. (2010) Методичні рекомендації дор виконання практичних робіт з дисципліни "Експлуатація садово-паркових обєктів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Крупкіна, Л.І. (2010) Тепличне господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крупкіна, Л.І. (2010) Фітодизайн закритого середовища. [Teaching Resource] (Unpublished)

Трофименко, О.Л and Степура, В.В. (2010) НМК Селекція об’єктів осетрівництва. [Teaching Resource] (Unpublished)

Омельченко, Л.М. (2010) Основи соціалізації особистості: методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Трофименко , О.Л., and Степура , В.В. (2010) НМК здисципліни "Сучасні методи селекції в аквакультурі риб ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Омельченко, Л.М. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Полозенко, О.В. and Яшник, С.В. and Жуковська, Л.М. and Чуприк, Н.В. (2010) Конспект лекцій з «Психології» для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Омельченко, Л.М. (2010) Конфлікти в організаціях: методичні рекомендації для керівників аграрної галузі. [Teaching Resource]

Омельченко, Л.М. (2010) Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання із дисципліни «Психологія управління». [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Психологія управління» для підготовки та підвищення кваліфікації керівників АПК. [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів спеціальності «Лісове господарство». [Teaching Resource]

Омельченко, Л.М. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Полозенко, О.В. and Яшник, С.В. and Жуковська, Л.М. and Кулініч , О.С. (2010) Основипсихології та педагогіки (Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання)напряму підготовки «Менеджмент». [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Патопсихологія (для студентів денної форми навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»). [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для підготовки та підвищення кваліфікації керівників АПК. [Teaching Resource]

Омельченко, Л.М. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Полозенко, О.В. and Яшник, С.В. and Жуковська, Л.М. and Кулініч , О.С. (2010) Психологія (Конспект лекцій): навч. посіб. для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Агрономія». [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Психологія (для студентів денної форми навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»). [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Психологія (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»). [Teaching Resource]

Омельченко, Л.М. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Полозенко, О.В. and Яшник, С.В. and Жуковська, Л.М. and Кулініч , О.С. (2010) Психологія та педагогіка (Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання) напряму підготовки «Економіка і підприємництво». [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Словник з патопсихології (для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації). [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Соціальна психологія (для студентів денної форми навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи»). [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Соціальна психологія (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи»). [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Тестові завдання з дисципліни «Психологія управління» для магістрів спеціальності «Державна служба». [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Тестові завдання з дисципліни «Психологія управління» для магістрів спеціальності «Лісове господарство». [Teaching Resource]

Данькевич, Л.Р. and Ямнич, Н.Ю. (2010) Робочий зошит для проведення курсів інтенсивного вивчення англійської мови при центрі практичного навчання студентів НУБіП України за кордоном (достатній середній рівень). [Teaching Resource]

Манелюк, А.В. and Шанаєва-Цимбал, Л.О. (2010) Граматичний практикум з англійської мови Practical Grammar. [Teaching Resource]

Харчук, Н.С. and Дубовик, О.М. (2010) Навчальний посібник з англійської мови для магістрів зі спеціальності 6.050102 – „Економічна кібернетика”. [Teaching Resource]

Данькевич, Л.Р. and Розгон , Ірина Юріївна and Ямнич, Н.Ю. (2010) Business English. [Teaching Resource]

Данькевич, Л.Р. and Ямнич, Н.Ю. (2010) Робочий зошит для проведення курсів інтенсивного вивчення англійської мови при центрі практичного навчання студентів НУБіП України за кордоном (базовий середній рівень). [Teaching Resource]

Любецький , В.Й. and Михайлюк, М.М. and Жук, Ю.В. (2010) Діагностика та лікування тварин з виворотом та випадінням піхви і матки. [Teaching Resource]

Козловська, Г.В. (2010) САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ Конспект лекцій до вивчення дисципліни для ОКР "Спеціаліст", "Магістр" за спеціальністю 7.130501, 8.130501 – "Ветеринарна медицина". [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Ритікова, Л.Л. (2010) Aнгло-російсько-український глосарій термінів аграрної екології та екобіотехнології. [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Ритікова, Л.Л. (2010) Aнгло-російсько-український глосарій термінів аграрної екології та екобіотехнології. [Teaching Resource]

Кубіцький , С.О. (2010) «Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах» в схемах і таблицях. [Teaching Resource]

Посудін , Ю.І. (2010) «БІОФІЗИКА І МЕТОДИ АНАЛІЗУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Кубіцький , С.О. (2010) «Основи наукових досліджень у педагогіці». [Teaching Resource]

Мартиненко В.П.., В.П. (2010) «Управління фінансовою санацією підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лузан , П.Г. and Васюк , О.В. (2010) Історія педагогіки та освіти в Україні : навчальний посібник / Лузан П.Г., Васюк О.В. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. :ДАКККіМ, 2010.– 296 с. [Teaching Resource]

Невизначений, н.а. (2010) АНАЛІЗ ТА МЕНЕДЖМЕНТ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кирик , М.М. and Дерменко , О.П. (2010) Актиноміцетні хвороби рослин (програма навчальної дисципліни). [Teaching Resource]

Баль – Прилипко , Л.В. (2010) Актуальні проблеми галузі. [Teaching Resource]

Лебська , Т.К. and Віннов , О.С. (2010) Актуальні проблеми галузі. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. and Сиротін , О.С. (2010) Англійська мова Збірник тестів з англійської мови для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. and Сиротін , О.С. (2010) Англійська мова Збірник тестів з англійської мови для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Олійник, А.Д. and Поліщук , А.В. and Волошина, Г.Г. (2010) Англійська мова Навчальний посібник для студентів вищих аграрних закладів освіти. [Teaching Resource]

Ритікова , Л.Л. (2010) Англійська мова Посібник для студентів агробіологічних та екологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. (2010) Англійська мова Посібник для студентів факультету екології та біотехнології. [Teaching Resource]

ОЛІЙНИК, А.Д. and Поліщук , А.В. and ВОЛОШИНА, Г.Г. (2010) Англійська мова для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання - фахівців напряму 6.090103 « Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Поліщук , А.В. and Волошина, Г.Г. (2010) Англійська мова для студентів ОКР «Магістр» заочної форми навчання - фахівців напряму 8.130401 “Лісове господарство” 8.130402 «Садово-паркове господарство». [Teaching Resource]

Безпаленко, А.М. and Грабовська , Т.О. and Сиротін , О.С. (2010) Англійська мова для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей. [Teaching Resource]

Лашкул, В.А. (2010) Англійська мова електронні методичні рекомендації з граматики англійської мови для студентів 1 курсу факультету ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Лашкул, В.А. (2010) Англійська мова – методичні рекомендації для бакалаврів та магістрів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Тарасова, В.В. (2010) Англійська мова. « Засоби пересування» в сучасних англійській, німецькій, російській та українській мовах. [Teaching Resource]

Тарасова, В.В. (2010) Англійська мова. До занять з домашнього читання. [Teaching Resource]

Безпаленко, А.М. and Грабовська , Т.О. and Сиротін , О.С. (2010) Англійська мова. Книга для читання для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей. [Teaching Resource]

Скибіцький, В.Г. and Козловська, Г.В. (2010) БІОЛОГІЯ ВІРУСІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН КУРС ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ «ВІРУСОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ». [Teaching Resource]

Теслюк, В.М. (2010) База тестових завдань із дисципліни „Технології соціально-педагогічної діяльності” для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 6.010100 “Соціальна педагогіка” (1 частина). [Teaching Resource]

Буцик , І.М. (2010) Буцик І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка»: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за спеціальністю 8.000005 “Педагогіка вищої школи”. – К.: “Аграрна освіта”, 2010. – 91 с. [Teaching Resource]

Буцик , І.М. and Виговська , С.В. (2010) Буцик І.М., Виговська С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка» (Частина 1): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців за напрямом 6.010100 “Соціальна педагогіка”. – К.: “Аграрна освіта”, 2010. – 75 с. [Teaching Resource]

Свинобой, І.М. and Волощук, В.М. and Ільчук, М.М. and Коновал , І.А. (2010) Бізнес-план проекту будівництва та експлуатації промислового комплексу по виробництву свинини потужністю 24 000 голів. [Teaching Resource]

Коновал, І.А. (2010) Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК. [Teaching Resource]

Козловська, Г.В. (2010) Біфідобактерії та молочнокислі мікроорганізми. Методи виявлення та ідентифікації Методичні вказівки для студентів факультету ветеринарної медицини, Спеціальність 8.130501 – «Ветеринарна медицина». [Teaching Resource]

Мельничук, Д.О. and Мельничук, С.Д. and Грищенко, В.А. and Томчук, В.А. and Цвіліховський, В.І. and Спиридонов, В.Г. (2010) ВЕТЕРИНАРНА КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource]

Козловська, Г.В. (2010) ВЕТЕРИНАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ Конспект лекцій для студентів факультету ветеринарної медицини скороченого терміну навчання ОКР „Бакалавр” Спеціальність 6.130501 – «Ветеринарна медицина». [Teaching Resource]

Засєкін, Д.А. and Kос’янчук, Н.І. and Соломон , В.В. and Кучерук, М.Д. and Гудзь, Н.В. (2010) Ветеринарна гігієна та санітарія (запитання і відповіді) для студентів факультету ветеринарної медицини навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Духницький, В.Б. and Хмельницький, Г.О. and Бойко, Г.В. and Іщенко, В.Д. (2010) Ветеринарна мікотоксикологія. [Teaching Resource]

Сігарьова, Д.Д. and Бабич, А.Г. and Бабич, О.А. and Венгер, В.М. (2010) Виявлення, облік та заходи захисту від найбільш шкідливих нематод хмелю. [Teaching Resource]

Калюга, Є.В. (2010) Внутрішній контроль на сільськогосподарських підприємствах. [Teaching Resource]

Верменко, А.Ю. and Кравченко, А.Г. (2010) Вступ до філософії. [Teaching Resource]

Захаренко , М.О. and Засєкін, Д.А. and Поляковський, В.М. and Шевченко, Л.В. and Михальська , В.М. and Малюга, Л.В. and Кривенок, М.Я. and Панасенко , Ю.О. (2010) Гігієна та годівля собак. [Teaching Resource]

Засєкін, Д.А. and ., Косянчук , Н.І. and Богачик , О.Г. (2010) Добробут свиней – задовільні зооветеринарні показники та висока якість свинини для студентів ОКР «Бакалавр» факультету ветеринарної медицини ННІ ВМЯБПТ очної форми навчання. [Teaching Resource]

Дзюба , Т.М. and Турчак, О.М. (2010) Довідник з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів агробіологічних та технічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Маценко, Л.М. (2010) Діяльність наставника в системі виховної роботи вищого навчального закладу : монографія. – К. : НАКККіМ, 2010. – 420 с. – 24,4 у.д.а. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. and Пузиренко, Я.В. and Мисюра, Т.М. (2010) ЕТИКЕТ ТА КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ. [Teaching Resource]

Міськевич, С.В. and Мазуркевич, Т.А. (2010) Екологія у ветеринарній медицині. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів факультету ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Ковальчук , Т. І. (2010) Економіка вищої школи. [Teaching Resource]

Калюга, Є.В. (2010) Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів-заочників. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник для викладачів німецької мови по вивченню теми «Україна» ( урок № 12). [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник для магістрів спеціальності МСГ. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи магістрів зі спеціальності «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності « Облік і Аудит ». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності « Облік і Аудит ». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Фінанси і кредити». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Частина І. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Частина ІІ. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник з німецької мови для студентів факультету ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронний посібник з розвитку мовленнєвих навичок студентів з теми «Сільське господарство». [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Електронний посібник з розвитку мовленнєвих навичок студентів з теми «Один день з життя студента» для студентів І курсу усіх спеціальностей НУБіП. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронний посібник з французької мови для магістрів напрямку «Агрономія». [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник щодо викладання німецької мови для бакалаврів. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронний французько-український словник сільськогосподарських термінів. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. and Мусійчук , С.М. (2010) Електронний французько-український словник сільськогосподарських термінів. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронні тести аудиторної роботи студентів з французької мови І модуля (уроки 1-4). [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронні тести аудиторної роботи студентів з французької мови І модуля (уроки 10-12. 17). [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронні тести для аудиторної роботи студентів з німецької мови до уроків 10-11. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронні тести для аудиторної роботи студентів з німецької мови до уроків 12-13. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронні тести для аудиторної роботи студентів з німецької мови до уроків 8-9. [Teaching Resource]

Дєніжна, С.О. and Сова, М.О. (2010) Етика і психологія сімейного життя. [Teaching Resource]

Дубровін , В.О. and Михайлович, Я.М and Фришев , С.Г (2010) Збірник наукових праць навчально-педагогічних працівників і магістрів кафедри транспортних технологій. Other thesis, НУБіП.

Виговська , С.В. and Буцик , І.М. and Ямковий, О.Ю. (2010) Збірник тестових завдань з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 6.010100 – “Соціальна педагогіка” (ОКР «Бакалавр»). ЧАСТИНА І. Загальні основи педагогіки. Дидактика. [Teaching Resource]

Ямковий, О.Ю. and Виговська , С.В. and Маценко, Л.М. (2010) Збірник тестових завдань з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 6.010100 – “Соціальна педагогіка” (ОКР «Бакалавр»). ЧАСТИНА ІІ. Теорія виховання. Школознавство. [Teaching Resource]

Засєкін, Д.А. and Kос’янчук, Н.І. and Соломон , В.В. and Кучерук, М.Д, and Гудзь, Н.В. (2010) Зошит для виконання лабораторних занять з дисципліни «Зоогігієна (ветеринарна санітарія та гігієна)» для бакалаврів ФВМ ННІ ВМЯБПТ 8.130501 – «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource]

Скибіцький, В.Г. and Козловська, Г.В. (2010) ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Дацишин , О.В. (2010) ЛАБОРАТОРНИЙ ВАЛЬЦЬОВИЙ МЛИН. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. and Балалаєва , О.Ю. (2010) Латинська мова та основи біологічної термінології. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. (2010) Латинська мова для студентів рибогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. and Пузиренко, Я.В. (2010) Латинсько-український словник для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. (2010) Латинсько-український та латинсько-український словник ветеринарно-медичних термінів. [Teaching Resource]

Сподін, Л.А. (2010) Логіка для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Сподін, Л.А. (2010) Логіка для студентів юридичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Сподін, Л.А. (2010) Логіка навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Карпінський , І.Ю. (2010) Логіка. Методичні матеріали та рекомендації для лекцій, семінарів та модулів. [Teaching Resource]

Сподін, Л.А. (2010) Логіка. Практикум для студентів педагогічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Ільїн, В.В. and Лузан , П.Г. and Рудик, Я.М. (2010) МЕТОДИКА ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ. [Teaching Resource]

Рач, В.А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Дослідницькі та інноваційні процеси” і виконання індивідуальних завдань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуменюк, Г.Д. and Голінка, І.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю” (для студентів денної та заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юзьків, Я.М. and Гуменюк, Г.Д. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Стандартизація” та виконання індивідуальних завдань. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуменюк, Г.Д. and Карлащук, С.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо підготовки, написання і захисту магістерської роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуменюк, Г.Д. and Голінка, І.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю” (для студентів денної та заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

ГУМЕНЮК, Г.Д. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції” для студентів денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуменюк, Г.Д. and Голінка , І.В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та ПРОГРАМА проходження виробничої переддипломної практики студентами ОКР «Магістр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткачук , А.І. and Дацишин , О.В. and Дениско , О.А. (2010) МЛИНИ І КРУПОРУШКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. [Teaching Resource]

Лакатош, В.М. and Сорока, Н.М. (2010) Магістерські програми ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва у 2010 – 2011 навчальному році. [Teaching Resource]

Артиш , В.І. and Береговий, В.К. and Галушко , В.П. and Голомша, Н.Є. and Діброва, Л.В. and Костюк , О.Д. and Кузьменко, С.В. and Марцишевська, Ю.Л. and Міщенко, І.А. and Передерій, Н.О. and Файчук, О.М. and Чорний, Г.М. and Ястреб, М.П. (2010) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: словник–довідник. [Teaching Resource]

Чорний, Г.М. and Ястреб, М.П. (2010) Менеджмент:управлінські методи і стилі. [Teaching Resource]

Білан, Л.Л. (2010) Методика викладання у вищій аграрній школі. [Teaching Resource]

Грабовська , Т.О. and Тепла , О.М. (2010) Методика виховної роботи в контексті формування гуманістичних цінностей студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Береза, В.І. and Білан, Л.Л. and Цвіліховський, М.І. (2010) Методика навчання ветеринарних дисциплін. [Teaching Resource] (In Press)

Береза , В.І. and Білан , Л.Л. and Цвіліховський , М.І. (2010) Методика навчання ветеринарних дисциплін. [Teaching Resource]

Лукін , В.Є. and Шворов, С.А. (2010) Методика навчання дисципліни «Теоретичні основи автоматики». [Teaching Resource]

Маценко , Л.М. (2010) Методика роботи гувернера : навчально-методичний посібник для підготовки фахівців напряму 0101 – «Педагогічна освіта» зі спеціальності 6.010103 – «Соціальна педагогіка». - К. : ДАКККіМ, 2010. – 242с. – 15,2 у.д.а. [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2010) Методична розробка «Допоміжні матеріали до ведення індивідуальної роботи під керівництвом викладача з студентами 1-го курсу ф-ту МТ по англомовних презентаціях електронного навчального курсу Moodle (1-й семестр). [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2010) Методична розробка «Допоміжні матеріали до ведення індивідуальної роботи під керівництвом викладача з студентами 1-го курсу ф-ту МТ по англомовних презентаціях електронного навчального курсу Moodle (2-й семестр). [Teaching Resource]

Полежако, В.І. (2010) Методичний посібник для студентів ІІ курсу технічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Полежако, В.І. (2010) Методичний посібник з англійської мови для студентів І курсу напряму підготовки "Енергетика та електротехнічні системи в АПК". [Teaching Resource]

Полежако, В.І. (2010) Методичний посібник з англійської мови для студентів І і ІІ курсу напряму підготовки "Транспортні технології". [Teaching Resource]

Полежако , В.І. (2010) Методичний посібник з англійської мови для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки. [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2010) Методичні вказівки для підготовки до заліку з англійської мови для студентів 2-го курсу заочної форми навання факультету МТ ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.100102 « Процеси, машини та обладнання » ( Частина2). [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2010) Методичні вказівки для підготовки до заліку з англійської мови для студентів 2-го курсу заочної форми навчання факультету МТ ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.100102 « Процеси, машини та обладнання « ( Частина1). [Teaching Resource]

Якушко , К.Г. (2010) Методичні вказівки з вивчення професійної англійської мови студентами 1-го курсу ф-ту Еі А ОКР «Бакалавр» ( напрям підготовки 6.100101). [Teaching Resource]

Дзюба , Т.М. (2010) Методичні вказівки до вивчення дисципліни Англійська мова для студентів магістратури зі спеціальності. [Teaching Resource]

Лузан , П.Г. and Буцик , І.М. and Виговська , С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Педагогіка” студентами спеціальності 6.010100 “Соціальна педагогіка”. [Teaching Resource]

Лузан , П.Г. and Буцик , І.М. and Виговська , С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Педагогіка” студентами спеціальності 7.010104 “Професійне навчання” / П.Г.Лузан, І.М.Буцик, С.В.Виговська. – К.: “Аграрна освіта”, 2010. – 21 с. [Teaching Resource]

Лузан , П.Г. and Буцик , І.М. and Виговська , С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Педагогіка” студентами спеціальності 8.000005 “Педагогіка вищої школи” / П.Г.Лузан, І.М.Буцик, С.В.Виговська. – К.: “Аграрна освіта”, 2010. – 22 с. [Teaching Resource]

Чумаченко , І.П. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання технологічних процесів у тваринництві”. [Teaching Resource]

Коропець , Л.А., and Чумаченко , І.П. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва” для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030509 – “Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Киреева , И.Ю. (2010) Методичні вказівки з дисципліни Гідроекологія. [Teaching Resource]

Глєбова, Ю.А. (2010) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни "Гідрохімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лавріненко, Ю.М. and Синявський, О.Ю. and Савченко, В.В. (2010) Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін «Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній», «Електропривод виробничих машин і агрегатів». [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. and Гриценко , С.П. and Мисюра, Т.М. (2010) Методичні вказівки щодо контролю рівня знань термінологічної латини агробіологічного та ветеринарно-медичного профілів для студентів ВНЗ III–IV рівнів акредитації. [Teaching Resource]

Зеліковська, О.О. (2010) Методичні рекомендації з англійської мови для студентів 3 курсу. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Береза, В.І. and Грушанська, Н.Г. and Голопура, С.І. and Якимчук, О.М. (2010) Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики аліментарної анемії поросят. [Teaching Resource]

Теслюк, В.М. (2010) Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять із дисципліни „Технології соціально-педагогічної діяльності” для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 6.010103 “Соціальна педагогіка” (1 частина). [Teaching Resource]

Теслюк, В.М. (2010) Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять із дисципліни „Технології соціально-педагогічної діяльності” для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 6.010103 “Соціальна педагогіка” (2 частина). [Teaching Resource]

Грабовська , Т.О. and Тепла , О.М. (2010) Методичні рекомендації з підготовки і написання наукової доповіді та організації конференції. [Teaching Resource]

Якубенко, Б.Є. and Дядюша , Л.М. (2010) Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “Ботаніка” та завдання для самостійної роботи для студентів напряму 1301 – агрономія за спеціальністю 6.090101 ОКР “бакалавр” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Методичні розробки щодо викладання французької мови для магістрів. [Teaching Resource]

Шкаруба, М.Г. and Бабич, А.Г. and Шкаруба, С.М. and Бабич, О.А. (2010) Молюскологія. [Teaching Resource]

Бабич, А.Г. and Бабич, О.А. and Венгер, В.М. and Венгер, О.В. and Дмитрієва, О.Є. and Матвієнко, О.П. and Шкаруба, С.М. (2010) Моніторинг цистоутворюючих нематод. [Teaching Resource]

Кирик , М.М. and Дерменко , О.П. and Піковський , М.Й. and Волков, М.В. (2010) Мікотоксикологія (методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Кирик , М.М. and Дерменко , О.П. (2010) Мікотоксикологія (програма навчальної дисципліни). [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Руденко, А.А. and Руденко, П.А. (2010) Науково-практичні рекомендації з електрокардіографії собак і котів. [Teaching Resource]

Немова, Т.В. and Береза, В.І. and Маслій, М.Л. and Цвіліховський, М.І. (2010) Науково-практичні рекомендації з діагностики і профілактики порушень мінерального обміну у молочних кіз. [Teaching Resource]

Осадчий , С.А. and Гопка , Б.М., and Тарадайко , А.П., and Зуєва , Н.В. (2010) Науково-практичні рекомендації з удосконалення системи селекції коней чистокровної верхової породи в Україні відповідно до європейських стандартів. [Teaching Resource]

Хоменко , Л.О. and Дима, Г.М. and Конончук , І.В. and Москаленко, А.А. and Зуєнко , Н.О. (2010) Німецька мова Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації". [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для магістрів зі спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для магістрів рибогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для магістрів факультету якості та безпеки. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для рибогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для студентів агробіологічного факультету. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Німецька мова. Електронний посібник для магістрів спеціальності «Ветеринарія». [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник для студентів агробіологічного факультету (спеціальність «Агрономія, селекція та генетика сільськогосподарських культур»). [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник з німецької мови для студентів агробіологічного факультету (спеціальність «Агрохімія та ґрунтознавство»). [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник з німецької мови для студентів агробіологічного факультету (спеціальність «Плодівництво та виноградарство»). Німецька мова для практикантів. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник з німецької мови для студентів агробіологічного факультету захиту рослин ( спеціальність «Захист рослин»). [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Робочий зошит 1-3. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Текстів з німецької мови. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Сарана , В.В. (2010) ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ВИГОТОВЛЕНИХ З НЕЇ ПРОДУКТІВ. [Teaching Resource]

Ткачук , А.І. and Сарана, В.В. (2010) ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОЛІБРУВАННЯ І СОРТУВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. [Teaching Resource]

Безкровний , М.Ф. (2010) ОСНОВИ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ. [Teaching Resource]

Кудінова, І.П. (2010) Організація навчання в інформаційно-консультаційній діяльності. [Teaching Resource]

Лавріненко, Ю.М. and Синявський, О.Ю. and Савченко, В.В. (2010) Основи електроприводу. [Teaching Resource]

Генгало, О.М. and Ященко, Л.А. and Бикіна, Н.М. (2010) Основи наукових досліджень. [Teaching Resource]

Лузан , П.Г. and Сопівник, І.В. and Виговська , С.В. (2010) Основи науково-педагогічних досліджень. [Teaching Resource]

Ковальчук, Т. І. (2010) Основи педагогічної дозвіллєвої діяльності. [Teaching Resource]

Ковальчук , Т. І. (2010) Основи педагогічної дозвіллєвої діяльності. [Teaching Resource]

Теслюк, В.М. and Лузан , П.Г. and Шовкун, Л.М. (2010) Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Дєніжна, С.О. and Сова , М.О. (2010) Основи психології та педагогіки. [Teaching Resource]

Кіцно, В.О. and Поліщук, С.В. and Гудков, І. М. (2010) Основи радіобіології та радіоекології. [Teaching Resource]

Верменко, А.Ю. (2010) Основні проблеми філософії науки. [Teaching Resource]

Булигін, С.Ю. and Бураков, В.І. and Котова, М.М. and Новак, Б.І. and Ачасов, А.Б. and Барвінський, А.В. (2010) ПРОЕКТУВАННЯ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТА МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ В АГРОЛАНДШАФТАХ.навчальний посібник. [Teaching Resource]

Матиящук, Андрій Миколайович and Сухенко , Юрій Григорович and Сухенко, Владислав Юрійович (2010) ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Конспект лекцій до вивчення дисципліни із розділу основи гідравліки для студентів з напряму підготовки 6.051701 - “Харчові технології та інженерія”. [Teaching Resource]

Матиящук, Андрій Миколайович (2010) ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Методичні вказівки до виконня курсового проекту для студентів з напряму підготовки 6.051701 - “Харчові технології та інженерія”. [Teaching Resource]

. Кальна-Дубінюк, Т.П. and Буряк, Р.І. (2010) Паблік рілейшнз. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Січкар, В.С. and Костенко, В.М. and Грушанська, Н.Г. (2010) Патологія нервової системи у собак. [Teaching Resource]

Мартинюк, І.А. (2010) Патопсихологія (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Соціальна педагогіка»). [Teaching Resource]

Орехівський, Г.А. (2010) Політекономія. [Teaching Resource]

Черній, А.М. and Бойко, І.І. and Волобуєв , В.І. (2010) Політологія. [Teaching Resource]

Сиротін , О.С. and Фурсова, Н.М. and Косінога, Л.В. (2010) Посібник для підготовки магістрів ВНЗ за напрямами підготовки: 1302 – Зооінженерія, 0917 - Харчова технологія та інженерія, 1303 - Водні біоресурси. [Teaching Resource]

Чернеля , І.М. (2010) Посібник з англійської мови для студентів II курсу заочної форми навчання напрям підготовки «Правознавство». [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. (2010) Практикум з граматики англійської мови для студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Лавріненко , Ю.М. and Синявський, О.Ю. and Савченко, В.В. (2010) Практикум з електропривода сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній. [Teaching Resource]

Ритікова, Л.Л. (2010) Практикум з лексики та граматики англійської мови для студентів агробіологічних спеціальностей заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Мельничук, Д.О. and Вовкотруб, М.П. and Мельникова, Н.М. and Мельничук , С.Д. and Бухтіяров, В.К. and Якубович, Т.М. and Кротенко, В.В. (2010) Практикум з органічної та біологічної хімії. [Teaching Resource]

Дєніжна , С.О. and Сова , М.О. (2010) Практикум з основ педагогічної майстерності. [Teaching Resource]

Гайченко, В.А. and Гудков , І.М. and Кашпаров, В. О. and Кіцно, В.О. and Лазарєв, М. М. (2010) Практикум з радіобіології та радіоекології. [Teaching Resource]

Ярних, Т.Г. and Орловецька, Н.Ф. and Хохленкова, Н.В. and Духницький, В.Б. and Чушенко, В.М. (2010) Практикум з технології ветеринарних препаратів. [Teaching Resource]

Лавріненко , Ю.М. and Синявський, О.Ю. and Савченко, В.В. (2010) Практикум з типового електропривода. [Teaching Resource]

Вовкотруб, М.П. and Смик, С.Ю. and Бойко , Р.С. (2010) Практикум з фізичної та колоїдної хімії. [Teaching Resource]

Павелиця, О.О. and Береза, В.І. and Гнап, Л.К. and Цвіліховський, М.І. (2010) Практичні рекомендації з діагностики і профілактики патології мінерального обміну у жеребних кобил і лошат. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Береза, В.І. and Вержиховський, О.М. and Голопур, С.І. and Грушанська, Н.Г. and Якимчук, О.М. and Шестопалка, Р.І. and Немова, Т.В. (2010) Практичні рекомендації з лікування та профілактики порушень обміну речовин у свиноматок та шлунково-кишкових розладів у поросят з використанням біогенних сполук мікроелементів. [Teaching Resource]

Кручек, В.А. (2010) Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування: навчальний посібник. – К. : НАКККіМ, 2010. – 188 с. [Teaching Resource]

Омельченко, Л.М. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Полозенко, О.В. and Яшник, С,В. and Жуковська, Л.М. and Кулініч , О.С. (2010) Психологія (Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Агрономія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Омельченко, Л.М. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Полозенко, О.В. and Яшник, С.В. and Жуковська, Л.М. and Кулініч , О.С. (2010) Психологія і педагогіка (конспект лекцій для студентів заочної форми навчання Напряму підготовки «облік і аудит»). [Teaching Resource]

Гумеюк, Г.Д. (2010) РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чумаченко , І.П., and Маньковський , А.Я., and Сривов , А.І., and Коропець ., , Л.А and Антонюк ., Т.А (2010) Рекомендації з вирощування ремонтних телиць молочного напряму продуктивності за обмеженого використання незбираного молока. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Береза, В.І. and Гопка, Б.М. and Скрипник, В.В. (2010) Рекомендації з організації відтворення коней та профілактики патології обміну речовин у жеребців і кобил. [Teaching Resource]

Горбатюк , Т.В. and Гудіна , Н.М. (2010) Релігієзнавство для студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource]

Горбатюк, Т.В. and Гудіна , Н.М. (2010) Релігієзнавство для студентів стаціонарної форми навчання ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource]

Вакулик , І.І. (2010) Римське право в латиномовній термінології. [Teaching Resource]

Бойко , В.В. and Відьмаченко, А.П. and Сукач, Г.О. and Булах, Г.І. and Гуменюк, Я.О. and Ільїн, П.П. and Малюта, М.В. (2010) Робочий зошит з лаборотоного практикуму з дисципліни "Фізика". Частина 1. [Teaching Resource]

Білан, Л.Л. and Білан, С.О. (2010) Система підготовки фахівців-аграрників в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). [Teaching Resource]

Бойко, І.І. (2010) Соціологія. [Teaching Resource]

Бойко, І.І. and Байрак, І.Р. and Волобуєв, В.І. and Ятченко , В.Ф. (2010) Соціологія. [Teaching Resource]

Семчинський, К.В. (2010) Соціологія (англ.мовою). [Teaching Resource]

Дерменко , О.П. and Антоненко , О.Ф. (2010) Створення інфекційних фонів у фітопатології. [Teaching Resource]

Танчик, С.П. and Кротінов, О.П. and Рожко, В.М. and Карпенко, О.Ю. and Цюк, О.А. and Тарасенко, О.О. and Дудченко, В.М. (2010) Сівозміни України. [Teaching Resource]

Лікар, Я.О. and Кава, Л.П. (2010) Сільськогосподарська ентомологія. [Teaching Resource]

Виговська , С.В. (2010) Теоретико-методичні засади професійного становлення студенток у вищих навчальних закладах. [Teaching Resource]

Жадлун, З.О. and Галаєва, Л.В. and Шульга , Н.Г. (2010) Теоретичні основи математичного моделювання економічних процесів. [Teaching Resource]

Верменко , А.Ю. and Сторожук, С.В. (2010) Теоретичні, методологічні і світоглядні виміри філософії науки та інноваційного розвитку з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» для студентів НУБіП магістерського рівня підготовки агробіологічних та еколого-біотехнологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Верменко, А.Ю. and Сторожук , С.В. (2010) Теоретичні, методологічні і світоглядні виміри філософії науки та інноваційного розвитку з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» для студентів НУБіП магістерського рівня підготовки агробіологічних та еколого-біотехнологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Засєкін , Д.А. and Поляковський, В.М. and Соломон , В.В. (2010) Транспортування тварин і продукції. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. and Пузиренко, Я.В. (2010) Українознавство для студентів педагогічного факультету. [Teaching Resource]

Вакулик, І.І. and Пузиренко , Я.В. (2010) Українознавство для студентів юридичного факультету. [Teaching Resource]

Чорний , Г.М. and Ястреб, М.П. and Нестеров, І.Г. (2010) Управління: семасіологічний і функціональний аналіз. [Teaching Resource]

Бойко , В.В. and Булах, Г.І. and Відьмаченко, А.П. and Гуменюк, Я.О. and Ільїн, П.П. and Малюта, М.В. (2010) ФІЗИКА (навчальне видання) Робочий зошит для лабораторних робіт Ч.ІІ. [Teaching Resource]

Бойко , В.В. and Булах, Г.І. and Гуменюк, Я.О. and Ільїн, П.П. and Малюта, М.В. (2010) ФІЗИКА МОДУЛІ 1,2,3 1. МЕХАНІКА 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИКА МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для студентів технічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Харченко, В.В. and Касаткіна, О.М. and Андрющенко, В.М. and Глазунова, О.Г. (2010) Формати електронних документів та основи комп’ютерної графіки. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Для магістрів факультету «Якості,стандартизації та сертифікації продукції АПК»,дистанційної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Для студентів механіко-технлогічного факультету та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Для студентів юридичного факультету. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Електронні тести до уроків 6 - 9. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Електронні тести до уроків 15-16, 18-19. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Зі спеціальності «Ветиринарія». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів економічного факультету (спеціальність «Економіка підприємства».). [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів економічного факультету (спеціальність «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів економічного факультету (спеціальність «Фінанси і кридити». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів лісогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Бойко , В.В. and Сукач, Г.О. and Булах, Г.І. and Гуменюк, Я.О. and Ільїн, П.П. (2010) Фізика. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Мазуркевич , А.Й. and Карповський , В.І. and Камбур, М.Д. (2010) Фізіологія тварин. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Черній , А.М. and Павлова , О.Ю. and Сторожук , С.В. and Культенко , В.П. and Супрун , А.Г. and Гейко , С.М. (2010) Філософія навчально методичний посібник для аспірантів. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Черній, А.М. and Павлова , О.Ю. and Сторожук, С.В. and Культенко , В.П. and Супрун , А.Г. and Гейко , С.М. (2010) Філософія навчально методичний посібник для аспірантів. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Павлова , О.Ю. and Сторожук , С.В. and Бойко, Ю.А. and Супрун, А.Г. and Галушко , М.М. and Горбатюк , Т.В. and Гейко , С.М. and Лаута , О.Д. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку. [Teaching Resource]

Сторожук, С.В. and Супрун, А.Г. and Горбатюк, Т.В. and Данілова , Т.В. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку для студентів магістерського рівня підготовки заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сторожук, С.В. and Супрун, А.Г. and Горбатюк, Т.В. and Данілова , Т.В. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку для студентів магістерського рівня підготовки стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Сторожук, С.В. and Супрун, А.Г. and Горбатюк , Т.В. and Данілова , Т.В. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку для студентів магістерського рівня підготовки стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Павлова , О.Ю. and Сторожук , С.В. and Бойко, Ю.А. and Супрун, А.Г. and Галушко , М.М. and Горбатюк, Т.В. and Гейко , С.М. and Лаута , О.Д. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку частина ІІ хрестоматія. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк, Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк, Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк , Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк, Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Козловська, Г.В. (2010) ХАРЧОВА МІКРОБІОЛОГІЯ. [Teaching Resource]

Васюк , О.В. and Сопівник, І.В. (2010) Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Бондар, В.О. and Костенко , В.М. and Січкар, В.С. and Якимчук, О.М. and Шестопалка, Р.І. (2010) Цифрова рентгенологія. Методи отримання зображення і переваги перед традиційними технологіями. [Teaching Resource]

Дядюша, Л.М. (2010) Biology. I Botany and Medicinal plants Guidelines for the discipline For training specialist in direction 0929 “Biotechnology”. Speciality 6.092900 “Ecobiotechnology ” in agrarian school ІІІ-ІV level of accreditation. [Teaching Resource]

Tsvilikhovskiy, М.I. and Yakymchuk, O.M. and Levischenko, T.I. (2010) Blood Indexes of animals under Pathology. [Teaching Resource]

Цвіліховський, М.І. and Levischenko, T.I. and Jakimchuk , O.M. and Pogyrskiy, I.G. and Pogurskiy, V.O. (2010) Endoscopy of the Gastrointestinal Tract in Dogs and Cats. [Teaching Resource]

Tsvilikhovskiy, М.I. and Yakimchuk, O.N. and Gryshchenko, V.A. and Levischenko, T.I. and Bondar, V.O. and Grushanska, N.G. (2010) Microscopic research of urinary sediment of animals. [Teaching Resource]

Мельничук, Д.О. and Вовкотруб, М.П. and Мельникова, Н.М. and Мельничук , С.Д. and Бухтіяров, В.К. and Якубович, Т.М. and Кротенко, В.В. and Пивоварова, Н.С. (2010) Practical organic and biological chemistry. [Teaching Resource]

Грабовська , Т.О. and Тепла , О.М. (2010) THE ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA. [Teaching Resource]

Засєкін, Д.А. and Кос’янчук, Н.І. and Соломон , В.В. and Кучерук, М.Д, and Гудзь, Н.В. (2010) Workbook for fulfillment of laboratory training on discipline “Zoohygiene” (veterinary sanitary and hygiene) for bachelors of veterinary medicine faculty of SEI VMQSLP from specialty 8.130501 – “Veterinary medicine” EQL “Bachelor”. [Teaching Resource]

Вальчук, О.А. and Слепченко , В.М. and Бородиня, В.І. (2009) Отримання сперми у плідників та оцінка її якості. [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Костюк, Д.А. and Зуєва, А.Б. (2009) Тестові завдання з інженерної психології. [Teaching Resource]

Слепченко , В.М. and Бородиня, В.І. and Вальчук, О.А. and Деркач, С.С. (2009) Розбавлення та зберігання сперми плідників сільськогосподарських тварин. [Teaching Resource]

Жук, Ю.В. and Любецький , В.Й. and Михайлюк, М.М. (2009) Діагностика, лікування та профілактика дисфункції яєчників у корів. [Teaching Resource]

Полозенко, О.В. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Свистун, В.І. and Стахневич, В.І. and Мартинюк, І.А. and Жуковська, Л.М. (2009) Навчальний посібник "Основи загальної психології". [Teaching Resource]

Вальчук, О.А. and Слепченко , В.М. and Бородиня, В.І. and Деркач, С.С. (2009) Морфологія та фізіологія статевих органів самців. [Teaching Resource]

Кубіцький , С.О. (2009) Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах. [Teaching Resource]

Стегней, Ж.Г. and Мазуркевич, Т.А. and Міськевич, С.В. (2009) ЕКОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ. [Teaching Resource]

Булигін, С.Ю. and Барвінський, А.В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни „Оцінка і прогноз якості земель” студентами спеціальності 7.070904 –„Землевпорядкування і кадастр”. [Teaching Resource]

Вовкотруб, М.П. and Смик, С.Ю. and Бойко , Р.С. (2009) Практикум з фізичної та колоїдної хімії. [Teaching Resource]

Віннов , О.С. and Бандуренко , Г.М. and Засєкін, Д.А. (2009) Технологія білкових продуктів з риби і морепродуктів. [Teaching Resource]

Бойко , В.В. and Булах, Г.І. and Ільїн, П.П. and Гуменюк, Я.О. and Відьмаченко, А.П. and Малюта, М.В. (2009) ФІЗИКА (КРЕДИТНО – МОДУЛЬНА СИСТЕМА) МОДУЛІ 4, 5, 6 4. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ. 5. ОПТИКА. 6. ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ, ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА, АТОМА ТА ЯДРА. [Teaching Resource]

Бородиня, В.І. and Слепченко , В.М. and Вальчук, О.А. and Михайлюк, М.М. (2008) Штучне осіменіння свиней. [Teaching Resource]

Качур, В.О. and Майданник, О.О. and Протосавіцька, Л.С. and Чехович, В.А. (2008) Збірник методичних матеріалів з навчальних дисциплін кафедри конституційного права та правознавства для студентів-заочників, які навчаються за cпеціальністю „Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр”. [Teaching Resource]

Слепченко , В.М. and Бородиня, В.І. and Михайлюк, М.М. and Вальчук, О.А. and Деркач, С.С. (2008) Штучне осіменіння птахів. [Teaching Resource]

Слепченко , В.М. and Бородиня, В.І. and Михайлюк, М.М. and Вальчук, О.А. (2008) Штучне осіменіння тварин і птахів. [Teaching Resource]

Любецький , В.Й. and Жук, Ю.В. and Михайлюк, М.М. (2008) Патологічні роди у тварин. [Teaching Resource]

Любецький , В.Й. and Михайлюк, М.М. and Жук, Ю.В. and Слепченко , В.М. and Вальчук, О.А. (2008) Діагностика та лікування субінволюції матки. [Teaching Resource]

Байрак, І.П. and Збарський, В.К. and Грабовський, О.В. and Курило, В.І. and Курило, Л.І. (2008) Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та еконо-мічних термінів: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Курило, В.І. and Шкарупа, В.К. and Піддубний, О.Ю. (2007) Адміністративна юрисдикція в АПК. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Зайченко, І.В. (2007) Педагогіка. [Teaching Resource]

Яблонський , В.А. and Любецький , В.Й. and Березовський, А.В. and Якубчак, О.М. and Бородиня, В.І. and Вальчук, О.А. and Михайлюк, М.М. (2007) Рекомендації з діагностики, лікування та профілактики маститу у тварин. [Teaching Resource]

Любецький , В.Й. and Михайлюк, М.М. and Жук, Ю.В. and Бородиня, В.І. and Слепченко , В.М. (2007) Хвороби новонароджених тварин. [Teaching Resource]

Швиденко, М.З. and Морзе, Н.В. and Глазунова, О.Г. and Мокрієв , М.В. and Матус, Ю.В. and Попов , О.Є. (2007) Сучасні комп’ютерні технології. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Слепченко , В.М. and Бородиня, В.І. and Жук, Ю.В. and Михайлюк, М.М. (2006) Штучне осіменіння корів. [Teaching Resource]

Булигін, С.Ю. and Барвінський, А.В. and Ачасова, А.О. (2006) ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Слепченко , В.М. and Михайлюк, М.М. and Жук, Ю.В. and Вальчук, О.А. (2005) Штучне осіменіння кобил. [Teaching Resource]

Курило, В.І. and Миронець, І.М. and Харланович, А.В. and Ковальський, Д.В. (2005) Земельне право України. Практикум: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Булигін, С.Ю. and Барвінський, А.В. and Карабач, К.С. (2005) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни „Оцінка і прогноз якості земель”. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Данілов , В.Б. and Куц, Н.В. (2003) Патофізіологія тварин. Практикум. [Teaching Resource]

Мазуркевич, А.Й. and Тарасевич, В.Л. and Клугі, Дж. (2000) Патофізіологія тварин. [Teaching Resource]

Бавровська , Н.М. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ» Для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для вивчення дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ Для слухачів другої вищої освіти програми підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” зі спеціальності “Землеустрій та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська , Л.П. and Кустовська , Оксана Володимирівна Топографічне і землевпорядне креслення Методичні вказівки для вивчення дисципліни, виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кустовська , Оксана Володимирівна ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА ТЕРИТОРІЙ Методичні вказівки для вивчення дисципліни, виконання лабораторних робіт студентами ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гора , І.М. and Євсюков , Т.О. Г Е О Д Е З І Я Методичні вказівки по навчальній практиці для студентів першого курсу факультету землевпорядкування (напрям підготовки 6.080101 – "Геодезія, картографія та землеустрій") (2-ге видання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська, Л.П. and Кустовська , Оксана Володимирівна ГЕОДЕЗІЯ Методичні рекомендації (робочий зошит) для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами напряму підготовки 6. 090103 «Лісове і садово-паркове господарство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Бутенко , Євген Володимирович КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для вивчення дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для слухачів магістратури І року навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 — «Землевпорядкування та кадастр» (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Лоїк , Г. К. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійних робіт по темі “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ” з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ” Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартин , Андрій Геннадійович and Тихенко , О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБМЕЖЕНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для вивчення практичної роботи по темі “Страхування земельних ділянок” з дисципліни “Ринок землі та нерухомості” для студентів денної форми навчання ОКР "Магістр" спеціальності “Землеустрій та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання лабораторних робіт з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ для студентів ІІ курсу денної та заочної форми навчання факультету землевпорядкування Напрям підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання факультету землевпорядкування Напрям підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скавронський , В.П, ТЕМАТИЧНІ КАРТИ Конспект лекцій Для слухачів магістратури 2-го року навчання ОКР «магістр» спеціальність 8.08010103 - «землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кустовська , Оксана Володимирівна Управління державними і муніципальними землями Методичні вказівки для вивчення дисципліни, виконання самостійної роботи та контролю знань студентів, які навчаються за напрямами 070904 – «Геодезія, картографія та землеустрій» і 150101 − «Державна служба» ОКР «Магістр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. ПРОЕКТУВАНЯ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Дорош , Йосип Мирославович and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання с самостійних завдань відповідно до робочої програми дисципліни «Управління земельними ресурсами» Призначені для слухачів магістратури 1 року навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 – «Землеустрій та кадастр» факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак , Т.С. and Рафальська , Л.П. ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ НАВЧАННЯ 1304 «ЛІСОВЕ ТА САДОВО- ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО». [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Гезь , Т.А. ІНФОРМАТИКА ТА ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ Частина 3 “Створення презентацій в MS PowerPoint Мова опису гіпертекстів (HTML), створення Web-сторінки Система програмування Turbo Pascal” МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третяк , Антон Миколайович and Прядка , Тетяна Миколаївна and Колганова , Ірина Григорівна ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН І ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. Інструметарій геообробки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. Інструметарій геообробки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. Інформаційне моделювання і програмування у землеустрої конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кустовська , Оксана Володимирівна Автоматизація в землеустрої. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. and Москаленко , А.А. and Шквир , Іван Миколайович Автоматизована земельно - кадастрова система. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гора , І.М. and Новак , Б.І. and Ковальов , М.В. and Євсюков , Т.О. and Жук, О.П. Г Е О Д Е З І Я Практикум. Частина 2. Для студентів ІІ курсу за напрямком 6. 080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гора , І.М. and Новак , Б.І. and Євсюков , Т.О. Г ЕОД Е З І Я (МОДУЛЬ: ТОПОГРАФІЯ) Практикум. Частина 1. Для студентів І курсу напряму підготовки 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій” (2-ге видання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. ГІС в кадастрових системах. [Teaching Resource] (Unpublished)

Прокопюк , Н.П. and Кохан , С.С. ГІС природних ресурсів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. ГІС-аналіз і прикладна геостатистика в управлінні земельними ресурсами. [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюта , О,О, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І БАЗИ ДАНИХ Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Москаленко , А.А ГЕОІНФРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І БАЗИ ДАНИХ Методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом геодезія, картографія та землеустрій (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гора , І.М. ГЕОДЕЗІЯ Методичні вказівки для самостійної роботи щодо вивчення дисципліни та завдання для контрольних робіт студентам-заочникам ІІІ курсу за напрямом 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гора , І.М. and Новак , Б.І. and Євсюков , Т.О. ГЕОДЕЗІЯ Практикум. Частина 1. Для студентів І курсу напряму підготовки 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій” (2-ге видання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська , Л.П. and Скавронський , В.П, ГЕОДЕЗІЯ Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів за напрямком підготовки 6.090103 “Лісове та садово-паркове господарство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська , Л.П. ГЕОДЕЗІЯ Методичні рекомендації та завдання до виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090103 “Лісове та садово-паркове господарство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. Глобальна система позиціонування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. and Шадчина , Т.М. Дистанційний моніторинг земельних ресурсів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кустовська , Оксана Володимирівна and Мартин , Андрій Геннадійович Економіка землекористування та землевпорядкування Методичні вказівки для вивчення дисципліни, виконання самостійної роботи та контролю знань студентів, які навчаються за спеціальністю 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Прядка , Тетяна Миколаївна and Колганова , Ірина Григорівна ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» (ЧАСТИНА 1. МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ) для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Колганова , Ірина Григорівна and Мартин , Андрій Геннадійович Землевпорядне проектування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пащенко , В.М. КАДАСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ Нариси історії, теорія, методологія Монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скавронський , В.П, КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Конспект лекцій Для слухачів магістратури 2-го року навчання ОКР «магістр» спеціальність 8.08010103 - «землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Скавронський , В.П, КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт слухачами магістратури 2-го року навчання ОКР «магістр» спеціальність 8.08010103 - «землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Кадастр населених пунктів” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Напрям підготовки: 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації денна форма навчання Код кафедри – 07.01.03. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Ринок землі та землеоціночна діяльність” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.08010103 „Землеустрій та кадастр” денна форма навчання Код кафедри – 07.01.03. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Ринок землі та нерухомості” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.08010103 „Землеустрій та кадастр” денна форма навчання Код кафедри – 07.01.03. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Фінансово-економічна діяльність” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Напрям підготовки: 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації денна форма навчання Код кафедри – 07.01.03. [Teaching Resource] (Unpublished)

Савчук , О.В. Комп'ютерні технології в картографії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Москаленко , А.А. and Шквир , Іван Миколайович Компютерні правові системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсюков, Т.О. Конспект лекцій з дисципліни «Топографо-геодезичне забезпечення землеустрою». [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. Конспект лекцій з дисципліни „Раціональне використання та охорона земель”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. Конспект лекцій з Організації землевпорядних робіт. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. Конспект лекцій з дисципліни „ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. Конспект лекцій з дисципліни „Формування агроландшафтів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пащенко , В.М. Ладшафтознавчі основи землеустрою. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. Лекції з дисципліни «Нормативна та експертна оцінка земельних ділянок» (магістри ІІ року навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. Лекції з дисципліни „Технології відтворення продуктивності земель”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кустовська , Оксана Володимирівна and Мартин , Андрій Геннадійович Ліцензування і патентування наукової продукції Методичні вказівки для вивчення дисципліни, виконання самостійної роботи студентами магістратури, які навчаються за спеціальністю «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсюков , Т.О. and Ковальов , М.В. and Кривов’яз , Є.В. МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни студентами факультету землевпорядкування (напрям підготовки 6.080101–"Геодезія, картографія та землеустрій"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук, Л.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи з дисципліни “Кадастр населених пунктів” на тему: “Ведення містобудівного кадастру” Для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. and Ісаченко , Н.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для вивчення практичної роботи по темі “ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ ТА АУКЦІОННА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ” з дисципліни “Ринок землі та нерухомості” для студентів денної та заочної форми навчання ОКР "Магістр" спеціальності “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для вивчення практичної роботи по темі “Ліцензування суб'єктів господарювання” з дисципліни “Ринок землі та землеоціночна діяльність” для студентів денної форми навчання ОКР "Магістр" спеціальності “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутенко , Євген Володимирович МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів скороченого терміну навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутенко , Євген Володимирович МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Бутенко , Євген Володимирович МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для слухачів магістратури І року навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 — «Землевпорядкування та кадастр» (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лоїк , Г. К. and Бавровська , Н.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт по темі “НОРМУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ” з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ” Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторної роботи по темі “ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА” з дисципліни “Фінансово-економічна діяльність” для студентів денної та заочної форми навчання ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутенко , Євген Володимирович МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутенко, Є.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів скороченого терміну навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лоїк , Г. К. and Бавровська, Н.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійних робіт з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ” Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жук , О.П. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Електронні геодезичні прилади”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт на тему «Ресурси підприємств як матеріальна основа їх фінансово-економічної діяльності» з дисципліни “ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ” для студентів денної форми навчання ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. and Бавровська , Н.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни “ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ” для студентів заочної форми навчання ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасименко , О.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для вивчення теми «Загальні положення та теоретичні основи грошової оцінки земель» з дисципліни «земельний кадастр» для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.08010103 «землеустрій та кадастр» денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасименко , О.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для вивчення теми Методичні підходи та методи експертної грошової оцінки земель з дисципліни «земельний кадастр» для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.08010103 «землеустрій та кадастр» денної та заочної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Герасименко , О.А. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсової роботи з дисципліни «Земельний кадастр» на тему: «Кадастрове забезпечення об’єктів земельної власності» для студентів денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаульський, Д.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ І КАДАСТРУ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Третяк , Антон Миколайович and Другак , Валентина Миколаївна and Колганова , Ірина Григорівна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ» Для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ» Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартин , Андрій Геннадійович and Тихенко , О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБМЕЖЕНЬ З ДИСЦИПЛІНИ "РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Мартин , Андрій Геннадійович МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ» Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ» Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська , Н.М. and Боришкевич , О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ОЦІНКА НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ» Для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Добряк, Д.С. and Бутенко, Є.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт Для студентів магістратури спеціальності 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Алгоритм оцінки і прогнозу якості земель для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання факультету землевпорядкування Спеціальність 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Оптимізація грунтово-хімічних факторів продуктивності земель для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання факультету землевпорядкування Спеціальність 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Оптимізація структури земельних угідь (агроекологічні показники) для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бавровська, Н.М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання курсової роботи з дисципліни “ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ” для студентів ІІ курсу денної та ІІ-ІІІ курсу заочної форми навчання факультету землевпорядкування Спеціальність 6. 070904 - “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барвінський , А.В. and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Оптимізація структури земельних угідь (агроекологічні показники) для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання факультету землевпорядкування Спеціальність 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Добряк , Д.С. and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Добряк , Д.С. and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для розробки курсового проекту «Проведення державної експертизи землевпорядної документації» Спеціальність 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни “Робоче проектування у землеустрої” Завдання для самостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» денної та заочної форми навчання факультету землевпорядкування Спеціальність 8.08010103 – «Землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Добряк , Дмитро Семенович and Дорош , Йосип Мирославович and Дорош , Ольга Степанівна and Тихенко , Руслан Вікторович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розробки курсового проекту «Робочий проект землеустрою щодо зняття, переміщення та нанесення родючого шару ґрунту на малопродуктивні угіддя (землювання)» для студентів ОКР «Магістр» денної та заочної форми навчання факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скавронський , В.П, МОДЕЛЮВАННЯ В КАРТОГРАФІЇ Конспект лекцій Для слухачів магістратури 2-го року навчання ОКР «магістр» спеціальність 8.08010103 - «землеустрій та кадастр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. and Шадчина, Т.М. Методи дистанційного зондування землі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрющенко, А.І. Методичний посібник. [Teaching Resource]

Купріянчик , Ірина Петрівна and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми з дисципліни „Фотограмметрія та дистанційне зондування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Купріянчик , Ірина Петрівна and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми з дисципліни „Фотограмметрія та дистанційне зондування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Купріянчик , Ірина Петрівна and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми з дисципліни „Фотограмметрія та дистанційне зондування”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартин , Андрій Геннадійович and Чумаченко , Олександр Миколайович Методичні вказівки для вивчення теми «Структура, зміст та формат файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт» з дисципліни «Комп’ютерні технології в землевпорядкуванні». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Дорош , Йосип Мирославович and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми дисципліни «Методичне забезпечення грошової оцінки земель» Призначені для слухачів денного відділення магістратури І року навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 — «Землевпорядкування та кадастр» факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Дорош , Йосип Мирославович and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми дисципліни «Методичне забезпечення грошової оцінки земель» Призначені для слухачів денного відділення магістратури І року навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 — «Землевпорядкування та кадастр» факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Дорош , Йосип Мирославович and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми дисципліни «Управління земельними ресурсами» Призначені для слухачів денного відділення магістратури І року денної форми навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 – «Землеустрій та кадастр» факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дорош , Ольга Степанівна and Дорош , Йосип Мирославович and Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт відповідно до робочої програми дисципліни «Управління земельними ресурсами» Призначені для слухачів магістратури І року заочної форми навчання ОКР «Магістр» зі спеціальності 8.070904 – «Землеустрій та кадастр» факультету землевпорядкування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутенко , Євген Володимирович Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи у землеустрої» Для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Старовєров, В.С. and Ковальов, М.В. and Жук, О.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів напряму 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, В.О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом «Індустріальне рибництво». [Teaching Resource]

Коваленко , В.О. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за курсом «Рибництво в ріках, озерах і водосховищах». [Teaching Resource]

Горіславська, І. В and Панькова, Л.О. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів юридичного факультету ОКР «Спеціаліст» 7.03040101 денної та заочної форм навчання з дисципліни «Підприємницьке право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвець , М.В. and Горіславська , І. В. and Канарик, Ю.С. and Панькова , Л.О. and Поліно , Н.А. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Цивільне та сімейне право», «Господарське право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Пащенко, В.М. Методологія та методика наукових досліджень. [Teaching Resource] (Unpublished)

БАРВІНСЬКИЙ , А.В. and ТИХЕНКО , Р.В. НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ Практикум «Алгоритм оцінки і прогнозу якості земель» для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Оцінка і прогноз якості земель». [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартин , Андрій Геннадійович and Чумаченко , Олександр Миколайович НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Третяк , Антон Миколайович and Мартин , Андрій Геннадійович and Третяк , Роман Антонович НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТОГРАФІЇ на базі MapInfo Professional. [Teaching Resource] (Unpublished)

Прядка , Тетяна Миколаївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ «Історичні передумови формування земельних відносин і землеустрою » ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН І ЗЕМЛЕУСТРОЮ» Для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Прядка , Тетяна Миколаївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Планування розвитку територій» Для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальчук , І.П. and Євсюков , Т.О. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрющенко, А.І. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів до дисциплін за магістерською програмою «Осетрівництво». [Teaching Resource]

Савчук , О.В. Навчально-методичні матеріали з дисципліни НАЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданець , В.А. Навчально-мстодичні вказівки дія виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика і основи програмування» для студентів ОКР "Бакалавр" напряму "Геодезія, картографія та землеустрій" з англійською мовою викладання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гезь, Т.А. and Чайка, В.Д. and Теплюк, В.М and Назаренко , Н.М. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА І ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ Частина 1 “Операційні системи. Текстовий редактор Word” Навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Гезь , Т.А. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ Частина 2 “Електронні таблиці MS Excel. Система керування базами даних MS Access” МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вовк, Н.І. Основи теорії еволюції гідробіонтів. [Teaching Resource]

Євсюков , Т.О. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПИТАННЯ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" (назва навчальної дисципліни) для студентів ОКР "Магістр". [Teaching Resource] (Unpublished)

БУЛИГІН , С.Ю. and БАРВІНСЬКИЙ , А.В. ПРОГНОЗ ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни „Оцінка і прогноз якості земель” студентами спеціальності 7.070904 – „Землевпорядкування і кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булигін , С.Ю. and Новак , Б.І. and Бураков , В.І. and Барвінський , А.В. ПРОЕКТУВАННЯ ГРУНТОЗАХИСНИХ ТА МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ В АГРОЛАНДШАФТАХ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кривов , В.М. and Гунько , Людмила Анатоліївна and Колганова , Ірина Григорівна Планування розвитку території. [Teaching Resource] (Unpublished)

Будзяк , В.М. Правовий процес в землеустрої. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартин , Андрій Геннадійович and Чумаченко , Олександр Миколайович Практикум з дисципліни “Економіко-математичні методи і моделювання в землевпорядкуванні”. Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук, Л.В. and Ісаченко, Н.В. РОБОЧИЙ ЗОШИТ для виконання лабораторної роботи з дисципліни “Кадастр населених пунктів” на тему: “Грошова оцінка земель населених пунктів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. and Ісаченко , Н.В. РОБОЧИЙ ЗОШИТ для виконання лабораторної роботи з дисципліни “Кадастр населених пунктів” на тему: “Грошова оцінка земель населених пунктів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Іванюта , О.О. and Шквир , Іван Миколайович РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ: «ІНФОРМАТИКА І ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ» (Частина 1. Текстовий редактор «MS Word») ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” НАПРЯМУ “ГЕОДЕЗІЯ КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Іванюта , О.О. and Шквир , Іван Миколайович РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ: «ІНФОРМАТИКА І ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ» (Частина 1. Текстовий редактор «MS Word»2) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” НАПРЯМУ “ГЕОДЕЗІЯ КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. and Іванюта , О.О. and Шквир , Іван Миколайович РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ДИСЦИПЛІНИ: «ІНФОРМАТИКА І ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ» (Частина 5. Мова опису гіпертекстів HTML) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” НАПРЯМУ “ГЕОДЕЗІЯ КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лоїк , Г. К. and Тарасюк , І.Г. and Паламарчук , Л.В. РОЗПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Методичні рекомендації – еталон виконання курсового проекту (для студентів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності “Землевпорядкування та кадастр”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лоїк , Г. К. Реєстрація прав власності на землю Конспект лекцій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак , Т.С. СПОРОБА. [Teaching Resource] (Unpublished)

Старовєров, В.С. and Ковальов , М.В. and Жук , О.П. СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.080101 – “Геодезія, картографія та землеустрій”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко , Н.М. Статистичні методи в землеустрої. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євсюков , Т.О. and Олійник , Л.М. ТОПОГРАФІЯ Програма практики для студентів I курсу за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Паламарчук , Л.В. and Ісаченко , Н.В. and Бавровська , Н.М. Фінансово-економічна діяльність підприємств НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кохан , С.С. and Бідолах , Д.І. and Богданець , В.А. and Москаленко , А.А. and Іванюта , О,О, ЦИФРОВІ ПЛАНИ І КАРТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для студентів напряму «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бутенко , Євген Володимирович для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезичні роботи при землеустрої» для студентів скороченого терміну навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» (заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Москаленко , А.А. and Іванюта , О,О, GEOINFORMATION SYSTEMS AND DATABASE Methodological guideline for laboratory classes for bachelor students on specialty "Geodesy, cartography and land management" PART 1. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Dec 23 15:22:11 2013 EET.