NUBIP Library

Subject: Навчальні матеріали

Number of items at this level: 486.

Качур, В.О. (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО» для студентів заочної форми навчання неюридичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Морозовська, Т.В. (2013) Навчально-методичний посібник з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО» для студенів заочної форми навчання неюридичних спеціальностей. [Teaching Resource]

Большаков , В.Н. (2013) Основи інформаційного права. [Teaching Resource]

Качур, В.О. (2013) РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ з дисципліни „ОСНОВИ ПРАВА” для студентів заочної форми навчання для напряму 6.090103 „Лісове і садово-паркове господарство”. [Teaching Resource]

Мадіч, Алла Всеволодівна and Шеремета, Віктор Іванович and Гевкан, Іван Іванович and Федорова, Світлана Володимирівна and Штапенко, Оксана Всеволодівна and Сливчук, Юрій Іванович (2013) Клітинні культури і можливості їх використання в ембріональній біотехнології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Головецький , Ігор Іванович (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво, зберігання і переробка продуктів бджільництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Броварський , Валерій Дмитрович (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Селекція і розведення бджіл». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чергик , Микола Іванович (2013) Кормова база бджільництва. [Teaching Resource] (Unpublished)

Броварський , Валерій Дмитрович and Головецький, Ігор Іванович and Лосєв , Олексій Михайлович (2013) Лекції з дисципліни «Методичні вказівки з вивчення дисципліни “бджільництво” і завдання для виконання контрольної роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сичов, Михайло Юрійович and Голубєв , Михайло Іванович (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи тваринництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліщук , Віктор Петрович (2013) Медоносні дерева і кущі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Н.П. and Базиволяк, С.М. and Бородай, В.П. and Мельник, В.В. (2013) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ліхтер, М.І. and Богданова, Н.В. and Уманець, Р.М. (2013) Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни “Кролівництво і звірівництво”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сичов , Михайло Юрійович and Голубєв , Михайло Іванович (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТВАРИННИЦТВА» (Тестові завдання). [Teaching Resource] (Unpublished)

СИЧОВ , МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ and ОТЧЕНАШКО, ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ and БАЛАНЧУК , ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ (2013) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ» (Тестові завдання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лосєв , Олексій Михайлович (2013) Патологія бджіл. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бородай, В.П. and Пономаренко, Н.П. and Мельник, В.В. and Базиволяк, С.М. (2013) Програма і тестові завдання з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». [Teaching Resource] (Unpublished)

Броварський , Валерій Дмитрович and Лосєв , Олексій Михайлович and Головецький, Ігор Іванович (2013) Робочий зошит для проведення лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва продукції бджільництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Засуха, Ю.В. and Лук’янчук, Н.В. and Грищенко, С.М. (2013) Технологія виробництва продукції свинарства. Базова контролююча програма для проведення тестового іспиту студентів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чигрин , А.І. (2013) ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зламанюк , Людмила Михайлівна (2013) Кончпект лекцій з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва”. Частина 1. “Основи розведення сільськогосподарських тварин”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зламанюк , Людмила Михайлівна (2013) Кончпект лекцій з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва”. Частина 2. “Основи годівлі сільськогосподарських тварин”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зламанюк , Людмила Михайлівна (2013) Кончпект лекцій з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва”. Частина 3. “Технологія виробництва продукції тваринництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ібатуллін, І.І. and Чигрин, А.І. and Яценко, О.В. (2013) Нормована годівля великої рогатої худоби. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнучій, Ю.Б. and Батечко, Н.Г. and Дюженкова, О.Ю. and Овчар , Р.Ф. and Завгородній, О.І. and Кравець, В.І. (2013) НМК "Числові методи". [Teaching Resource]

Кулинич, О.П. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійного вивчення дисципліни «ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ» для студентів ОКР «Магістр» денної форми навчання спеціальності «Правознавство» Спеціалізація «Аграрне право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світличний, О.П. (2013) «Господарський процес» ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ Для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Горіславська, І.В. (2013) «Цивільне та сімейне право» ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ Для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова, Л.О. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БІРЖОВЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БІРЖОВЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Черкашин , Д.К. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Господарське законодавство» для студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Канарик, Ю.С. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Господарське і трудове право» для студентів ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 8.08010103 “Землеустрій та кадастр”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Черкашин , Д.К. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Договірне право» для студентів ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання напрям підготовки 8.03060101 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО» для студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 6.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світличний, О.П. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Канарик, Ю.С. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання напрям підготовки: 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліно , Н.А. (2013) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Підприємницьке право» для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання факультету аграрний менеджмент ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни « Господарське право України » для ОКР «БАКАЛАВР» денної та заочної форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2013) Конспект лекцій з дисципліни ««Підприємницьке право»» для ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) ЛЕКЦІЇ з дисципліни «Нотаріат в Україні» (для студентів денної, заочної форми навчання та скороченого терміну навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2013) ЛЕКЦІЇ з дисципліни «Цивільний процес» (для студентів денної, заочної форми навчання та скороченого терміну навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліно , Н.А. (2013) ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ з дисципліни «Основи римського права» для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання, напрямку підготовки за освітньо професійною програмою «Бакалавр» зі спеціальності 6.060100 «Правознавство» юридичного факультету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліно , Н.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни «Основи римського права» для студентів екстернатної форми навчання, напрямку підготовки за освітньо професійною програмою підготовки «Бакалавр» зі спеціальності 6.060100 «Правознавство» юридичного факультету Лекційний матеріал. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліно , Н.А. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни «Підприємницьке право» для студентів екстернатної форми навчання факультету аграрний менеджмент «Лекційний матеріал». [Teaching Resource] (Unpublished)

Браніцький , О.М. (2013) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни «Сімейне право» для студентів юридичного факультету « Мукачівського навчально-інформаційно-консультативного пункту» ОКР «Бакалавр» заочної форми зі спеціальності 6.60 100 «Правознавство» «Лекційний матеріал». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчук , О.В. (2013) ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвець , М.В. (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ для студентів ОКР «Магістр» (денна форма) денної форми навчання за напрямом підготовки 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бусенко, О.Т. and Скоцик, В.Є. and Маценко, М.І. and Броварський, В.Д. and Угнівенко , А.М. and Столюк, В.Д. and Коропець , Л.А. (2013) Технологія виробництва продукції тваринництва. [Teaching Resource]

Кононенко, Р.В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і контрольні завдання з курсу « Інтенсивні технології в аквакультурі ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Митяй, І.С. (2013) Методичні рекомендації для проведення наукових досліджень при розробці водойм комплексного призначення для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Teaching Resource]

Petrenko, L.R. and Tonkha, O.L and Bykova, O.Ye. (2012) Practical (Museum) Classes in Partial Soil Science. [Teaching Resource]

Нестеров, Г.І. and Тонха, О.Л. (2012) Грунти і грунтові суміші. [Teaching Resource]

Дейнега , М.А. (2012) НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» для ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» денної форми навчання зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак, Т.С. (2012) НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО» для студентів ВП НУБіП України «Мукачівський НІКП», заочна форма навчання, скорочений термін на базі ОКР «Молодший спеціаліст». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дейнега, М.А. (2012) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання зі спеціальності 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кушнір, Г.А. (2012) НМК нормативної дисципліни "Криміналістика» для студентів юридичного факультету денна форма навчання Напрям підготовки: 6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Слюсаренко , С.В. (2012) НМК дисципліни «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» для студентів економічного факультету НУБіПУ денної форми навчання Напрям: «Фінанси і кредит». [Teaching Resource] (Unpublished)

Слюсаренко, С.В. (2012) НМК дисципліни «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» для студентів юридичного факультету НУБіПУ денної форми навчання Напрям підготовки: 6.040301 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко, О.В. (2012) НМК дисципліни "Актуальні проблеми попередження злочинності в аграрному секторі економіки" для студентів ОКР "Магістр" денної форми навчання зі спеціальності 8.03040201 – Право за галузями Спеціалізація "Аграрне право". [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак, Т.С. (2012) НМК дисципліни "Трудове право" Для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гулак , О.В. (2012) НМК з нормативної дисципліни «ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНО- ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ» для студентів педагогічного факультету НУБіПУ денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни „Транспортне право” для студентів Механіко-технологічного факультету ОКР „Бакалавр” (денна форма) напрям підготовки 6.070101 „Транспортні технології” (автомобільний транспорт). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни „Транспортне право” для студентів Механіко-технологічного факультету ОКР „Бакалавр” (заочна форма) напрям підготовки 6.070101„Транспортні технології” (автомобільний транспорт). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни " Адміністративний процес " для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 – Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни " Нормативні основи служби ДАІ " для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання механіко-технологічного факультету Напрям : 6.070101 Транспортні технології Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху. [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко , О.В. (2012) НМК навчальної дисципліни " Нормотворчий процес " для студентів факультету Підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів агропромислової та природоохоронних галузей ОКР "Магістр" заочної форми навчання зі спеціальності – «Державна служба». [Teaching Resource] (Unpublished)

Улютіна , О.А. (2012) НМК навчальної дисципліни " Судова медицина та судова психіатрія " для студентів ОКР "Спеціаліст" денної форми навчання юридичний факультету СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 7.03040101 “Правознавство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Самохін, А.В. (2012) НМК навчальної дисципліни " Транспортна трасологія" для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання механіко-технологічного факультету зі спеціальності 6.070101 – транспортні технології (автомобільний транспорт). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка , Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Адвокатура України" для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 – Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Адміністративне право" для студентів юридичного факультету ОКР "Бакалавр" денної форми навчання Напрям підготовки 6.030401 "Право". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гулак , О.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного права" для студентів ОКР "Магістр" денної форми навчання педагогічного факультету Напрям 8.18010021 „ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Улютіна , О.А. (2012) НМК навчальної дисципліни "Банківське право" для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 – Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Улютіна , О.А. (2012) НМК навчальної дисципліни "Банківське право" для студентів ОКР "Бакалавр" другої вищої освіти зі спеціальності 6.030401 – Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "ЕКСПЕРТИЗА ДТП" для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання механіко-технологічного факультету Напрям : 6.070101 Транспортні технології Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамочка, Р.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Контроль та експертиза транспортних засобів" для студентів ОКР "Магістр" денної форми навчання педагогічного факультету Напрям 8.18010021 „ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Долгополов, А.М. (2012) НМК навчальної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів юридичного факультету заочної форми навчання Напрям підготовки: 6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гулак , О.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Кримінологія" для студентів ОКР "Бакалавр" денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 – Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гулак , О.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Основи права соціально-правового захисту" для студентів ОКР "Бакалавр" заочної форми навчання 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010103 «Соціальна педагогіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гулак , О.В. (2012) НМК навчальної дисципліни "Проблеми адміністративних правовідносин в аграрному секторі" для студентів юридичного факультету ОКР "Спеціаліст" денної форми навчання Спеціальність 7.03040201 "Правознавство". [Teaching Resource] (Unpublished)

Долгополов , А.М. (2012) НМК нормативної дисципліни "Кримінальний процес" для студентів юридичного факультету денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковальова , С.С. (2012) НМК нормативної дисципліни «Кримінальне право України» для студентів юридичного факультету НУБіПУ денної форми навчання Напрям підготовки: 6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Артеменко , О.В. (2012) нмк навчальної дисципліни " Актуальні проблеми організації і проведення судових експертиз " для студентів ОКР "Магістр" денної форми навчання зі спеціальності 8.03040201 – Право за галузями Спеціалізація "Аграрне право". [Teaching Resource] (Unpublished)

Яблонський , В.А. and Яблонська , О.В. (2012) Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині. навчальний посібник для системи магістратури, аспірантури та докторантури. [Teaching Resource]

Сухенко , Ю.Г. and Сарана , В.В. and Сухенко , В.Ю. (2012) Технологічне обладнання плодоовочевих переробних виробництв. [Teaching Resource]

Величко , В.А. and Піковська, О.В. (2012) Основи геології з елементами геоморфології та екологічної геології: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Петренко , Л.Р. and Піковська, О.В. (2012) Ерозія грунтів : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Хомич , В.Т. and Мазуркевич, Т.А. and Дишлюк , Н.В. and Стегней, Ж.Г. (2012) Цитологія, ембріологія і гістологія свійських тварин у запитаннях і відповідях: навчальний посібник. [Teaching Resource]

Канарик , Ю.С. (2012) НМК дисципліни "Корпоративне право" для студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2012) НМК дисципліни "НОТАРІАТ В УКРАЇНІ" для студентів ВСП НУБіПУ «Мукачівський навчально-інформаційно-консультативний пункт», заочна форма навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панталієнко, Я.П. (2012) НМК дисципліни "ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРАВА" для студентів ОКР «Бакалавр» (денна форма) зі спеціальності: 6.060101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світличний, О.П. (2012) НМК дисципліни "ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" для студентів ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчук , О.В. (2012) НМК дисципліни "Правовий статус непідприємницьких організацій в Україні" програми підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.060101 “Правознавство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчук , О.В. (2012) НМК дисципліни "Правові основи інвестиційної діяльності" для студентів ОКР «БАКАЛАВР» денної форми навчання НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ фахівців 6.030401 “Право”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвець, М.В. (2012) НМК дисципліни "Підприємницьке право" для студентів факультету аграрного менеджменту НУБіПУ денна форма навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліно, Н.А. (2012) НМК дисципліни "Підприємницьке право" для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми зі спеціальності 6.030601 «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». [Teaching Resource] (Unpublished)

Браніцький , О.М. (2012) НМК дисципліни "СІМЕЙНЕ ПРАВО" для студентів ВСП НУБіПУ «Мукачівський навчально-інформаційно-консультативний пункт». [Teaching Resource] (Unpublished)

Браніцький , О.М. (2012) НМК дисципліни "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО" для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» зі спеціальності 6.010105 «соціальна педагогіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Браніцький , О.М. (2012) НМК дисципліни "Цивільне право" для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми зі спеціальності 6.010106 «соціальна педагогіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2012) НМК дисципліни "Цивільний процес України" для студентів ОКР "Бакалавр" ВП НУБіПУ "Мукачівський НІКП". [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко, В.В. (2012) НМК дисципліни "Цивільний процес" для ОКР «Бакалавр» денної форми навчання напрям підготовки6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчук , О.В. (2012) НМК дисципліни «Корпоративне право України». [Teaching Resource] (Unpublished)

Канарик, Ю.С. (2012) НМК дисципліни «Міжнародне приватне право» для ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвець, М.В. (2012) НМК дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів юридичного факультету НУБіПУ заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвець, М.В. (2012) НМК дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів ОКР «Бакалавр»денної форм навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2012) НМК дисципліни «НОТАРІАТ В УКРАЇНІ» для ОКР « Бакалавр» денна форма навчання,скорочений термін напрям підготовки6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаєвець, М.В. (2012) НМК дисципліни «ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ» для студентів юридичного факультету НУБіПУ денної форми навчання за напрямом підготовки 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2012) НМК дисципліни «Підприємницьке право» для ОКР «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліно , Н.А. (2012) НМК дисципліни «Підприємницьке право» для студентів ВП відокремлений підрозділ НУБіП України «Бобровицький навчально-інформаційно-консультативний пункт», заочна форма навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Марчук , Г.В. (2012) НМК дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО» для ОКР «БАКАЛАВР» денної форми навчання (скорочений термін)напрям підготовки фахівців 6.030401 “Право”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Єрмоленко , В.М. and Горіславська, І.В. and Новак , Т.С. (2012) НМК дисципліни «Цивільне та сімейне право» для ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.060100 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2012) НМК дисципліни « Господарське право України » для ОКР «БАКАЛАВР» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світличний, О.П. (2012) НМК дисципліни «ДОГОВІРНЕ ПРАВО» для ОКР «Магістр» денної форми навчання за напрямом підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова, Л.О. (2012) НМК дисципліни "Біржове право". [Teaching Resource] (Unpublished)

Марчук, Г.В. (2012) НМК дисципліни "ГОСПОДАРСЬКЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО". [Teaching Resource] (Unpublished)

Канарик, Ю.С. (2012) НМК дисципліни "ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС" для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Світличний, О.П. (2012) НМК дисципліни "Господарське законодавство" для студентів другої вищої освіти зі спеціальності «Правознавство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко, В.В. (2012) НМК дисципліни "Житлове право" для ОКР « Бакалавр» заочної форми навчання напрям підготовки6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Науменко , В.В. (2012) НМК дисципліни "Житлове право" для ОКР «Бакалавр» денної форми навчання напрям підготовки6.030401 «Право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Панькова , Л.О. (2012) НМК дисципліни «Господарське право» для ОКР «БАКАЛАВР» денної форми навчання скорочений термін. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панталієнко, Я.П. (2012) НМК дисципліни «ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО» для ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання зі спеціальності 7.060101 Правознавство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчук, О.В. (2012) НМК дисципліни ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС для студентів ОКР «Бакалавр» денної форми навчання (скорочений термін). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хомич, В.Т. and Левчук, В.С. and Горальський, Л.П. and Ших, Ю.С. and Калиновська, І.Г. (2012) Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура. Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Кушнір , Г.А. (2012) НМК нормативної дисципліни "Криміналістика» для студентів юридичного факультету денна форма навчання Напрям підготовки: 6.030401 «Право» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Яблонський , В. and Яблонська, О. and Плахтій, П. (2011) Наукознавство з основами наукових досліджень з тваринництва та ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Лудченко , О.А. and Сухенко , Ю.Г. and Лудченко , Я.О. and Сухенко , В.Ю. (2011) Основи наукових досліджень і патентознавство. [Teaching Resource]

Кучаковська, Н.О. (2011) НМК дисципліни "ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кучаковська, Н.О. (2011) НМК дисципліни «АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» для підготовки фахівців напряму ОКР «Магістр» зі спеціальності «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жемойда, О.В. (2011) НМК дисципліни "Управління регіональним розвитком" (англ). [Teaching Resource]

Уманець , Р.М. (2011) НМК"Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств". [Teaching Resource] (Unpublished)

Логінова, І.В. and Городній, М.М. and Киверига, П.М. (2011) Agricultural chemistry: manual [for students of higher educational institutions]. [Teaching Resource]

Хомич, В.Т. (2011) ЛЕКЦІЇ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ ГІСТОЛОГІЇ. [Teaching Resource]

Бабич, А.Г. and Бабич, О.А. and Шкаруба, С.М. (2011) Методологія виявлення та обліку шкідливих нематод, кліщів, гризунів. Програмам та методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентами факультету захисту рослин. [Teaching Resource]

Ташута , С.Г. (2011) ПРИГОТУВАННЯ АНТИГЕНІВ І СПЕЦИФІЧНИХ СИРОВАТОК. [Teaching Resource]

Ташута, С.Г. (2011) Цикл лекцій "Основи вірусології" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Ветеринарна медицина". [Teaching Resource]

Дюженкова , О.Ю. and Овчар , Р.Ф. (2011) ВИЩА МАТЕМАТИКА 0505 «Машинобудування та термічна обробка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шостак , С.В. (2011) ВИЩА МАТЕМАТИКА 0507-“Електротехніка та електромеханіка”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скороход , Тетяна Анатоліївна and Ковтун, Ірина Іванівна (2011) ВИЩА МАТЕМАТИКА 6.050101 “Комп’ютерні науки”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Антипчук , А.Ф and Киреева, И.Ю (2011) Водна мікробіологія. [Teaching Resource]

Дерменко, Олег Петрович (2011) Мікотоксини збудників фузаріозу колоса пшениці. [Teaching Resource]

Розгон , Ірина Юріївна (2011) Навчально-методичний комплекс "Англійська мова: Програма для вищих аграрних закладів освіти ІІ–ІV рівнів акредитації". [Teaching Resource] (In Press)

Дюженкова О.Ю., О.Ю. and Овчар Р.Ф., Р.Ф. (2011) ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 0505 «Машинобудування та термічна обробка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Марков, І.Л. (2011) Практикум з с.-г. фітопатології. [Teaching Resource]

Рубан, М.Б. and Гадзало, Я.М. and Лікар, Я.О. and Бобось, І.М. (2011) Підручник з сільськогосподарської ентомології. [Teaching Resource] (Submitted)

Скороход , Тетяна Анатоліївна and Ковтун , Ірина Іванівна (2011) Теорiя ймовiрностей, імовірнісні процеси і математична статистика. [Teaching Resource] (Unpublished)

Броварський , Валерій Дмитрович (2010) НМК"Біологія медоносної бджоли". [Teaching Resource] (Unpublished)

Чапний, Михайло Валентинович (2010) Автоматизація технологічних процесів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Василенко, Віктор Єгорович (2010) Газопостачання в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Щепотьєв, Олександр Іванович (2010) Експлуатаційна надійність електрообладнання в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лут, Микола Тихонович (2010) Енергетичний аудит і менеджмент в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лут, Микола Тихонович (2010) Енергетичний аудит і менеджмент в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Драганов, Борис Харлампієвич and Шеліманова, Олена Віталіївна (2010) Енергоефективність енергообладнання сільськогосподарського виробництва. [Teaching Resource] (Unpublished)

Драганов, Борис Харлампієвич and Шеліманова, Олена Віталіївна (2010) Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Драганов, Борис Харлампієвич (2010) Комплексне використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Щепотьєв, Олександр Іванович (2010) Надійність технічних систем і техногенні ризики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Драганов, Борис Харлампієвич and Шеліманова, Олена Віталіївна (2010) Нанотехнології інтенсифікації процесів тепломасообміну. [Teaching Resource] (Unpublished)

Драганов , Борис Харлампієвич and Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Міщенко, Анатолій Васильович and Шеліманова, Олена Віталіївна (2010) Облік та регулювання розподілу та витрат енергоносіїв. [Teaching Resource] (Unpublished)

Міщенко , Анатолій Васильович and Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Облік та регулювання витрат енергоносіїв та енергоресурсів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лут, Микола Тихонович (2010) Облік і регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв. [Teaching Resource] (Unpublished)

Брагіда, Михайло Васильович (2010) Організація енергетичної служби підприємства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Брагіда, Михайло Васильович (2010) Охорона праці в галузі (електробезпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тракай, Володимир Григорович (2010) Охорона праці в галузі (електробезпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тракай, Володимир Григорович (2010) Охорона праці в галузі (електробезпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тракай, Володимир Григорович (2010) Охорона праці в галузі (електробезпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Брагіда, Михайло Васильович (2010) Охорона праці в галузі (електробезпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коробський , Володимир Вікторович (2010) Патентознавство і теорія інженерного експерименту. [Teaching Resource] (Unpublished)

Драганов , Борис Харлампієвич and Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Прогнозування і планування енергетики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В ОБ’ЄКТАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коробський , Володимир Вікторович (2010) Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коробський , Володимир Вікторович (2010) Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Типові технологічні об'єкти і процеси в галузях АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В МОЛОЧНО-ТОВАРНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В ПТАХІВНИЦТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В СВИНАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Альтернативні джерела енергії в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Висаленков, Віктор Єгорович (2010) Біопалива. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Енергозбереження в теплотехнологіях. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горобець, Валерій Григорович (2010) Когенераційні установки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Палішкін , Микола Андрійович and Міщенко , Анатолій Васильович (2010) Малі ГЕС та вітроенергетичні установки в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горобець , Валерій Григорович (2010) Моделювання теплових і гідродинамічних процесів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чапний, Михайло Валентинович (2010) Монтаж, налагодження та експлуатація систем автоматики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовин , Р.М. (2010) Оптимальні системи автоматичного керування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лисенко, Віталій Пилипович (2010) Проектування систем електрифікації, автоматизації та електропостачання сільського господарства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лисенко , Віталій Пилипович (2010) Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вдовін, Р.М. (2010) САПР систем автоматизації в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпусь, Олександр Тимофійович (2010) ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горобець , Валерій Григорович (2010) Тепломасообмін в технологічних процесах переробки продукції сільського господарства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горобець , Валерій Григорович (2010) Тепломасообмін в технологічних процесах переробки продукції сільського господарства. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шеліманова , Олена Віталіївна (2010) Технології обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Осипенко, В.В. (2010) Інженерна діяльність в обслуговуванні систем автоматики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, Володимир Миколайович (2010) Інтелектуальні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заєць , Наталія Анатоліївна (2010) Адаптивні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В МОЛОЧНО-ТОВАРНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В ПТАХІВНИЦТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В СВИНАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Осипенко, В.В. (2010) Методи і засоби сучасного автоматизованого управління технологічними процесами в галузі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в закритому ґрунті. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в зберіганні та переробці с.-г. продукції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в зерновій промисловості. [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденський , Анатолій Андрійович (2010) Мікропроцесорні системи керування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, Володимир Миколайович (2010) Нейронні мережі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, Володимир Миколайович (2010) Нейроінформаційні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Системи автоматизованого управління в галузі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Цигульов, Іван Тихонович (2010) ТЗА та обладнання САУ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В МОЛОЧНО-ТОВАРНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В СВИНАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В СВИНАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в зберіганні та переробці с.-г. продукції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в зберіганні та переробці с.-г. продукції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в зерновій промисловості. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, В.М. (2010) Нейронні мережі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, В.М. (2010) Нейроінформаційні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Системи автоматизованого управління в галузі. [Teaching Resource] (Unpublished)

Цигульов, Іван Тихонович (2010) ТЗА та обладнання САУ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чапний, Михайло Валентинович (2010) Технологія обслуговування і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Типові технологічні об'єкти і процеси в галузях АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, Володимир Миколайович (2010) Інтелектуальні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Опришко, Олексій Олександрович (2010) Комп’ютерно-інтегровані технології в електрифікації. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в закритому ґрунті. [Teaching Resource] (Unpublished)

Руденський , Анатолій Андрійович (2010) Мікропроцесорні системи керування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Осипенко, В.В. (2010) «Інженерна діяльність в обслуговуванні систем автоматики». [Teaching Resource] (Unpublished)

Заєць, Н.А. (2010) Адаптивні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вовк , Н.І. (2010) НМК з дисципліни "Основи теорії еволюції гідробіонтів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В СВИНАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котов, Борис Іванович (2010) Моделювання біотехнічних об'єктів в зберіганні та переробці с.-г. продукції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Штепа, Володимир Миколайович (2010) Нейроінформаційні системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Цигульов, Іван Тихонович (2010) ТЗА та обладнання САУ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В ГОСПОДАРСТВАХ ПО ВИРОБНИЦТВУ ТА ПЕРВИННІЙ ПЕРЕРОБЦІ МОЛОКА. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В ПТАХІВНИЦТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В СВИНАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мірошник, В.О. (2010) ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ І ПРОЦЕСИ В ТЕПЛИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Осипенко, В.В. (2010) Технологія наукових досліджень. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак , І.І. (2010) НМК"Іподромний та спортивний тренінг у конярстві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Осадчий , С.А.. (2010) НМК"Відтворення коней". [Teaching Resource] (Unpublished)

Осадчий , С.А.. (2010) НМК"Кіннозаводство". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак , І.І. (2010) НМК"Світові генетичні ресурси у конярстві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова , Наталія Василівна (2010) НМК «Організація аграрного бізнесу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Волощук , В.М. (2010) НМК "Індустріальні технології виробництва продукції свинарства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волощук , В.М. (2010) НМК"Біологія свиней". [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліщук , Віктор Петрович (2010) НМК"Виробництво, зберігання і переробка продуктів бджільництва". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волощук , В.М. (2010) НМК"Відтворення і розведення свиней". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волощук , В.М. (2010) НМК"Забій свиней та переробка продукції свинарства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Поліщук, Віктор Петрович and Головецький , Ігор Іванович (2010) НМК"Медоносні ресурси і запилення рослин". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лосєв , Олексій Михайлович (2010) НМК"Менеджмент та маркетинг у бджільництві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волощук , В.М. (2010) НМК"Сучасні технології виробництва продукції свинарства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лосєв , Олексій Михайлович (2010) НМК"Технологічне обладнання в бджільництві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Волощук , В.М. (2010) НМК"Технологічне обладнання у свинарcьких приміщеннях". [Teaching Resource] (Unpublished)

Лосєв, Олексій Михайлович and Головецький , Ігор Іванович (2010) НМК"Технологія виробництва продукції бджільництва". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кононенко , Володимир Каленикович (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Наукові дослідження з годівлі тварин» для спеціальності 8.130.201 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гудков, І.М., and Гайченко, В.А. (2010) Сільськогосподарська радіоекологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кононенко , Володимир Каленикович (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Планування експерименту» для спеціальності 8.130.201 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Уманець , Р.М. (2010) НМК з дисципліни “Інформаційні технології”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Уманець , Р.М. (2010) НМК з дисципліни “Управління персоналом”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак , І.І. (2010) НМК"Організація племінної справи у конярстві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шеремета , Віктор Іванович (2010) НМК з дисципліни «Інформаційні системи в селекції». [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвиненко , Т.В. (2010) НМК з дисципліни “Генетичні ресурси тваринництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Михальська , В.М. (2010) НМК"Біологія продуктивності тварин". [Teaching Resource] (Unpublished)

Захаренко , М.О. (2010) НМК"Відходи тваринницьких підприємств та їх переробка". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , Л.В. (2010) НМК"Етологія тварин". [Teaching Resource] (Unpublished)

Захаренко , М.О. (2010) НМК"Системи утримання тварин". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко , Л.В. (2010) НМК"Сучасні методи досліджень у тваринництві". [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко , Наталія Павлівна (2010) Навчально-методичний комплекс Виробництво м’яса сільськогосподарської птиці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко , Наталія Павлівна (2010) Навчально-методичний комплекс Виробництво харчових яєць. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко , Наталія Павлівна (2010) Навчально-методичний комплекс Племінна справа у птахівництві. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чигрин, А.І. (2010) Навчально-методичний комплекс Живлення тварин. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яценко, Олександр Віталійович (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Годівля жуйних тварин» для спеціальності 8.130.201 – “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панасенко , Ю.О. and Ільчук, І.І. and Яценко, О.В. (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Годівля моногастричних тварин». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коропець , Л.А. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни "Управління м’ясною продуктивністю худоби". [Teaching Resource] (Unpublished)

Угнівенко , А.М. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Біологія великої рогатої худоби”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чумаченко , І.П. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Годівля високопродуктивних корів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чумаченко , І.П. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Моделювання технологічних процесів у тваринництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коропець , Л.А. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Онтогенез сільськогосподарських тварин”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Антонюк , Т.А. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Технологічне обладнання молочних підприємств”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко , В.І. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни „Фізіологія лактації”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коновальчук, В.К. (2010) Вплив погодних умов на пожежну небезпеку лісу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коновальчук, В.К. (2010) Лісова екологія та типологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Цедик, В.В. (2010) НМК з дисципліни "Іхтіофауна водойм України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кірєєва , І. Ю. (2010) НМК з дисципліни "Гідроекологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубко, П.Д. (2010) НМК з дисципліни "Культивування об’єктів декоративної аквакультури". [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.Ю. (2010) НМК з дисципліни "Методика досідної справи". [Teaching Resource] (Unpublished)

Цедик, В.В. (2010) НМК з дисципліни "Методики рибогосподарських досліджень". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, Ю.А. (2010) НМК з дисципліни "Основи рибоохорони". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кірєєва, І.Ю. (2010) НМК з дисципліни "Охорона гідробіоресурсів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Хижняк , М.І. (2010) НМК з дисципліни "Сучасні методи гідробіологічних досліджень". [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубко, П.Д. (2010) НМК з дисципліни "Сучасні технології декоративної аквакультури". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кірєєва , І. Ю. (2010) НМК з дисципліни "Теоретичні основи рибного господарства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.Ю. (2010) НМК з дисципліни "Управління якістю води та біопродуктивністю водойм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.Ю. (2010) НМК з дисципліни "Фізіологія риб". [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудик-Леуська , Н.Я. (2010) НМК з дисципліни "управління використання гідробіонтів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудик-Леуська , Н.Я. (2010) НМК здисципліни "Міжнародне регулювання рибальства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Трофименко , О.Л and Степура , В.В (2010) НМК Селекція об’єктів рибництва. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудик-Леуська , Н.Я. (2010) НМК з дисципліни "Аборигенна іхтіофауна". [Teaching Resource] (Unpublished)

Митяй , І.С., and Дегтяренко, О.В. (2010) НМК з дисципліни "Біологія продуктивності об’єктів рибництва". [Teaching Resource] (Unpublished)

Митяй , І.С., and Дегтяренко , О.В. (2010) НМК з дисципліни "Біологія продуктивності осетрових риб". [Teaching Resource] (Unpublished)

Хижняк, М.І. (2010) НМК з дисципліни "Біопродуктивність водойм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дудник , С.В., and Котовська , Г.О. (2010) НМК з дисципліни "Водна токсикологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Хижняк, М.І. (2010) НМК з дисципліни "Гідробіологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, Ю.А. (2010) НМК з дисципліни "Гідрологія та метеорологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова , Ю.А. (2010) НМК з дисципліни "Гідрохімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дудник , С.В. (2010) НМК з дисципліни "Гідроценологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кірєєва , І. Ю (2010) НМК з дисципліни" Водна мікробіологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Сторожук, Людмила Олександівна (2010) Інженерна психологія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Каплун, Віктор Володимирович (2010) Інтелектуальна власність. [Teaching Resource] (Unpublished)

Каплун, Віктор Володимирович (2010) Інформаційно-керуючі системи в електричних мережах. [Teaching Resource] (Unpublished)

Каплун, Віктор Володимирович (2010) Автоматизовані системи контролю та управління електроспоживанням. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волошин, Семен Михайлович (2010) Економічна ефективність енергетичних систем. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалишин, Б.М. (2010) Електрифіковані технології у сільськогосподарському виробництві. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гай, Олександр Валентинович (2010) Електричні мережі і системи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волошин, Семен Михайлович (2010) Електричні установки і системи електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Савченко, В.В. (2010) Електромагнітна обробка сілськогосподарської продукції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, Анатолій Миколайович (2010) Електропостачання промислових підприємств. [Teaching Resource] (Unpublished)

Плесконос, А.К. (2010) Електропривод виконавчих механізмів в автоматизованих установках. [Teaching Resource] (Unpublished)

Синявський, Олександр Юрійович (2010) Електропривод виробничих машин і механізмів. [Teaching Resource] (Unpublished)

Синявський, Олександр Юрійович (2010) Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів і потокових ліній. [Teaching Resource] (Unpublished)

Синявський, Олександр Юрійович (2010) Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів і потокових ліній. [Teaching Resource] (Unpublished)

Борщ, Григорій Михайлович (2010) Електротехнології в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Борщ, Григорій Михайлович (2010) Електротехнології в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Берека, Олег Миколайович (2010) Електротехнології обробки сільськогосподарської продукції. [Teaching Resource] (Unpublished)

Іноземцев, Георгій Борисович (2010) Енергозберігаючі режими системи електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волошин, Семен Михайлович (2010) Енергоменеджмент і енергетичний аудит. [Teaching Resource] (Unpublished)

Каплун, Віктор Володимирович (2010) Малі електричні станції в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Голодний, Іван Михайлович (2010) Моделювання регульованого електроприводу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Свириденко , В.Є. and Левченко, В.В. (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни ,,Біологічні основи рубок догляду”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Свириденко , В.Є. and Левченко , В.В. (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Методологія наукових досліджень”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гай, Олександр Валентинович (2010) Надійність систем електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Музиченко, В.А. (2010) Обробка сільськогосподарської продукції в полі коронного розряду. [Teaching Resource] (Unpublished)

Червінський , Леонід Степанович (2010) Оптичні електротехнології в АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сторожук, Людмила Олександрівна (2010) Основи патентознавства та авторське право. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гай, Олександр Валентинович (2010) Перехідні процеси в системах електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Олійник, Павло Вікторович (2010) Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Олійник, Павло Вікторович (2010) Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Резніченко, Тимофій Пилипович (2010) Релейний захист і автоматика систем електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Резніченко, Тимофій Пилипович (2010) Релейний захист і автоматика систем електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Каплун, Віктор Володимирович (2010) Телемеханіка і АСУ систем електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Ігор Петрович (2010) Технологія наукових досліджень. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лавріненко, Юрій Миколайович (2010) Типовий електропривод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Козирський, Володимир Вікторович (2010) Функціональні сплави в засобах електротехніки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зібцева, О.В. (2010) Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Дизайн ландшафту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Каплун, Віктор Володимирович (2010) Пристрої захисту автоматики та телемеханіки систем електропостачання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданова , Наталія Василівна (2010) НМК «Організація бізнесу у рибництві». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шеремета , Віктор Іванович (2010) НМК з дисципліни «Біологія відтворення тварин». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сахацький , М.І. and Литвиненко, Т.В. (2010) НМК з дисципліни “Організація племінної справи у тваринництві”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельник , Вікторія Вікторівна (2010) Навчально-методичний комплекс Біологія сільськогосподарської птиці. [Teaching Resource] (Unpublished)

Носевич , Д.К. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Системи утримання худоби молочних порід”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко , В.І. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни „Інтенсивні методи вирощування молодняку великої рогатої худоби”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лащенко, А.Г. (2010) ГІС-технології у садово-парковому господарстві. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, Ю.А. (2010) НМК з дисципліни "Акліматизація гідробіонтів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Трофименко , О.Л., and Степура , В.В. (2010) НМК здисципліни "Сучасні методи селекції в аквакультурі риб ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жеребко, В.М. (2010) Інсектициди, акарициди і родентициди. [Teaching Resource]

Мороз, М.С. (2010) Біологічні особливості та культуральний процес зоофагів закритого ґрунту. [Teaching Resource]

Мороз, М.С. (2010) Біологічні особливості та технологія розведення зоофагів. [Teaching Resource]

Скалецька, Л.Ф. and Подпрятов, Г.І. (2010) Біохімічні зміни продукції рослинництва при її зберіганні та переробці. [Teaching Resource]

Покозій, Й.Т. and Доля, М.М. and Бондарєва, Л.М. and Білецький, Є.М. and Євтушенко, М.Д. (2010) Біоценологія комах. [Teaching Resource]

Жеребко, В.М. (2010) Гербіциди і десиканти. [Teaching Resource]

Слєпцов, Ю.В. (2010) Гідропоніка. [Teaching Resource]

Мороз, М.С. (2010) Добір та вирощування корисних комах і зоофагів у лабораторних та виробничих умовах на штучних живильних середовищах. [Teaching Resource]

Вигера, С.М. and Ключевий, М.М. and Руденко, Ю.Ф. (2010) Екологічні основи управління біорізноманіттям агроекосистеми капусти за умов натурального або органічного та екстенсивного землеробства. [Teaching Resource]

Вигера, С.М. and Чумак, П.Я. (2010) Екологічні основи управління біорізноманіттям оранжерей. [Teaching Resource]

Ковалишин, Б.М. (2010) Енергозбереження в технологічних процесах і установках. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кирик , М.М. and Гентош, Д.Т. and Башта, О.В. (2010) Епіфітотіологія. [Teaching Resource]

Покозій, Й.Т. and Доля, М.М. and Бондарєва, Л.М. and Білецький, Є.М. and Євтушенко, М.Д. (2010) Етологія комах. [Teaching Resource]

Генгало, О.М. and Бикіна, Н.М. (2010) Зaстосувaння добpив у лісовому господapстві. Чaстинa 1. Основні покaзники якості гpунтів Укpaїни тa їх викоpистaння в лісовому господapстві. [Teaching Resource]

Генгало, О.М. and Бикіна, Н.М. (2010) Зaстосувaння добpив у лісовому господapстві. Чaстинa 2. Добрива та їх використання в лісовому господарстві. [Teaching Resource]

Дупляк, О.Т. and Жемойда, В.Л. (2010) Загальна селекція і сортознавство (методичні вказівки). [Teaching Resource]

Подпрятов, Г.і. and Скалецька, Л.Ф. and Сеньков, А.М. (2010) Зберігання і переробка продукції рослинництва. [Teaching Resource]

Яковенко, О.М. and Сикало, О.О. and Вигера, С.М. (2010) Карантинні шкідливі організми. [Teaching Resource]

Мірошник, В.О. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В ПТАХІВНИЦТВІ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коропець , Л.А., and Чумаченко , І.П. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва продукції тваринництва” для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030509 – “Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Киреева , И.Ю. (2010) Методичні вказівки з дисципліни Водна мікробіологія. [Teaching Resource]

Киреева , И.Ю. (2010) Методичні вказівки з дисципліни Гідроекологія. [Teaching Resource]

Глєбова, Ю.А. (2010) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни "Гідрохімія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Покозій, Й.Т. and Доля, М.М. and Бондарєва, Л.М. and Писаренко, В.М. and Писаренко, П.В. (2010) Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур (програма навчальної дисципліни). [Teaching Resource]

Покозій, Й.Т. and Писаренко, В.М. and Довгань, С.В. and Доля, М.М. and Писаренко, П.В. and Мамчур, Р.М. and Бондарєва, Л.М. and Пасічник, Л.П. (2010) Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур (підручник). [Teaching Resource]

Луцій, О.П. (2010) НМК “Креатив у рекламі“. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчик, М.Г. (2010) НМК "МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ". [Teaching Resource] (Unpublished)

Чорний, Г.М. (2010) НМК "Методика викладання у вищій школі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцій, О.П. (2010) НМК "Рекламний менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчик, М.Г. (2010) НМК "УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА". [Teaching Resource] (Unpublished)

Талавиря , М.П. (2010) НМК «Мікроекономіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Данілочкіна , О.В. (2010) НМК дисципліни "Автоматизовані системи бухгалтерського обліку". [Teaching Resource] (Unpublished)

Жемойда, О.В. (2010) НМК дисципліни "Аграрна політика". [Teaching Resource] (Unpublished)

Голомша, Н.Є. (2010) НМК дисципліни "Аграрний маркетинг". [Teaching Resource] (Unpublished)

Савчук, В.К. and Кирилюк , О.Ф. (2010) НМК дисципліни "Аналіз і контроль підприємства". [Teaching Resource] (Unpublished)

Передерій, Н.О. (2010) НМК дисципліни "Бізнес-менеджмент". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, Ольга (2010) НМК дисципліни "Введення в наукову роботу". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузьменко, С.В. (2010) НМК дисципліни "Ділова гра «Бізнес-менеджмент»". [Teaching Resource] (Unpublished)

Галушко, Валерій and Міщенко, Іван (2010) НМК дисципліни "Діловий протокол та ведення переговорів". [Teaching Resource] (Unpublished)

Передерій, Н.О. (2010) НМК дисципліни "Економіка виробництва". [Teaching Resource] (Unpublished)

Талавиря, М.П. and Гуща, І.О. (2010) НМК дисципліни "Макроекономіка". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ібатуллін, М.І. (2010) НМК дисципліни "Менеджмент ЗЕД". [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузьменко, С.В. (2010) НМК дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ібатуллін, М.І. (2010) НМК дисципліни "Міжнародний агробізнес". [Teaching Resource] (Unpublished)

Голомша, Н.Є. (2010) НМК дисципліни "Організація та регулювання ЗЕД". [Teaching Resource] (Unpublished)

Передерій, Н.О. (2010) НМК дисципліни "Організація і планування підприємництва". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, О.Д. and Демус, Ю.А. (2010) НМК дисципліни "Управління проектами". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дробот, Н.М. (2010) НМК дисципліни "Фінанси". [Teaching Resource] (Unpublished)

Діброва, А.Д. (2010) НМК дисципліни «Стратегічний менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Орехівський, В.Г. (2010) НМК дисципліни “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Євтушенко, М.Ю. (2010) НМК з дисципліни "Екологічна фізіологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, Ольга (2010) НМК з дисципліни "Світове сільське господарство та продовольчі ресурси". [Teaching Resource] (Unpublished)

Гогуля, О.П., (2010) НМК з дисципліни „МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шустіна, І.М. (2010) НМК “ КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Клименко , Н.А. (2010) НМК “ МОДЕЛІ В ПЛАНУВАННІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ЗЕД”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галушко , В.П. (2010) НМК “ СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Голомша, Н.Є. (2010) НМК “АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галушко , В.П. (2010) НМК “ДІЛОВА ГРА “БІЗНЕС -МЕНЕДЖМЕНТ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузьменко, С.В. (2010) НМК “ДІЛОВА ГРА “БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гойчук, О.І. (2010) НМК “ЕКОНОМІКА -І”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гудзь, О.Є. (2010) НМК “Корпоративне управління”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Буряк, Р.І. (2010) НМК “ЛОГІСТИКА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ожелевська, Т.С. (2010) НМК “МІКРОЕКОНОМІКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська, В.А. (2010) НМК “МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Буряк, Р.І. (2010) НМК “МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Орехівський, В.Г. (2010) НМК “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балановська, Т.І. (2010) НМК “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Балановська, Т.І. (2010) НМК “МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська, В.А. (2010) НМК “МЕРЧАНДАЙЗИНГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Голомша, Н.Є. (2010) НМК “МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Боняр, С.М. (2010) НМК “Маркетинг послуг“. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ларіна, Я.С. (2010) НМК “Методика і організація наукових досліджень”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чорний, Г.М. (2010) НМК “Міжнародний менеджмент”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябчик, А.В. (2010) НМК “НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Могильник, Л.П. (2010) НМК “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Голомша, Н.Є. (2010) НМК “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваль, О.М. (2010) НМК “ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябчик, А.В. (2010) НМК “ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ларіна, Я.С. (2010) НМК “Поведінка споживачів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галушко , В.П. and Артиш, В.І. (2010) НМК “СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Болгарова, Н.К. (2010) НМК “СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ларіна, Я.С. (2010) НМК “Стратегічний маркетинг”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рафальська, В.А. (2010) НМК “ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник , А.Л. (2010) НМК “Технологія прямих продажів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Боняр, С.М. (2010) НМК “Технологія роздрібної торгівлі“. [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцій, О.П. (2010) НМК “Товарна інноваційна політика“. [Teaching Resource] (Unpublished)

Луцій, О.П. (2010) НМК “Управління рекламними проектами”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лайко, Г.П. (2010) НМК „Діловий протокол та ведення переговорів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Галушко , В.П. and Марцишевська, Ю.Л. (2010) НМК „Діловий протокол та ведення переговорів”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабічева, О.І. (2010) НМК „МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА КОН’ЮНКТУРА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевчик, М.Г. (2010) НМК „МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ібатуллін, М.І. (2010) НМК „МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабічева, О.І. (2010) НМК „Методи прогнозування в маркетингових дослідженнях”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Степасюк , О.С. (2010) НМК „Методологія та організація наукових досліджень”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Діброва, Л.В. (2010) НМК „Міжнародна економічна діяльність України”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гогуля, О.П., (2010) НМК „СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Захаренко , М.О. (2010) НМК"Планування експерименту". [Teaching Resource] (Unpublished)

Береговий, В.К. (2010) НМК“ СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лебська , Тетяна Костянтинівна (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Актуальні проблеми галузі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лебська , Тетяна Костянтинівна (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Біологічно активні речовини з риби та море-продуктів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Лебська , Тетяна Костянтинівна (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Сучасні технології зберігання і консервування риби та морепродуктів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віннов, Олексій Сергійович (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Технологічні розрахунки, облік і звітність». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віннов, Олексій Сергійович (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Технологія білкових продуктів з риби і морепродуктів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віннов, Олексій Сергійович (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Технологія виготовлення рибного борошна». [Teaching Resource] (Unpublished)

Віннов, Олексій Сергійович (2010) Навчально-методичний комплекс дисципліни «Технологія галузі». [Teaching Resource] (Unpublished)

Угнівенко , А.М. (2010) Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Спеціалізоване м’ясне скотарство”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мороз, М.С. (2010) Оптимізація культурального процесу та селекція корисних комах і зоофагів. [Teaching Resource]

Стефановська, Т.Р. and Лікар, Я.О. and Кава, Л.П. (2010) Патологія комах. [Teaching Resource]

Марков, І.Л. and Пасічник, Л.П. and Гентош, Д.Т. (2010) Практикум із основ наукових досліджень у захисті рослин. [Teaching Resource]

Рубан, М.Б. and Гадзало, Я.М. and Лікар, Я.О. and Гончаренко, О.І. and Бобось, І.М. (2010) Практикум із сільськогосподарської ентомології. [Teaching Resource]

Марков, І.Л. and Антоненко, О.Ф. and Дерменко, О.П. and Гентош, Д.Т. (2010) Програма навчальної практики з сільськогосподарської фітопатології для студентів напряму 6.090105 – „Захист рослин”. [Teaching Resource]

Сич, З.Д. and Федосій, І.О. and Подпрятов, Г.І. (2010) Післязбиральні технології доробки овочів для логістики і маркетингу. [Teaching Resource]

Чумаченко , І.П., and Маньковський , А.Я., and Сривов , А.І., and Коропець ., , Л.А and Антонюк ., Т.А (2010) Рекомендації з вирощування ремонтних телиць молочного напряму продуктивності за обмеженого використання незбираного молока. [Teaching Resource]

Вигера, С.М. and Яковенко, О.М. (2010) Система заходів інтегрованого захисту насіннєвої люцерни від шкідливих організмів за умов біологічного та промислового землеробства. [Teaching Resource]

Стефановська, Т.Р. and Лікар, Я.О. and Кава, Л.П. (2010) Технологія розведення корисних комах. [Teaching Resource]

Генгало, О.М. (2010) Управління агрохімічними ресурсами. [Teaching Resource]

Жеребко, В.М. (2010) Фунгіциди і препарати для протруювання насіння. [Teaching Resource]

Покозій, Й.Т. and Доля, М.М. and Бондарєва, Л.М. and Білецький, Є.М. and Євтушенко, М.Д. (2010) Фізіологія комах. [Teaching Resource]

Вигера, С.М. (2010) Фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських рослин. [Teaching Resource]

Жеребко, В.М. and Бондарєва, Л.М. and Дмитрієва, О.Є. and Чернега, Т.О. and Марютін, Ф.М. (2010) Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з основами токсикології. [Teaching Resource]

Генгало, О.М. (2010) Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції. [Teaching Resource]

Petrenko, L.R. and Berezhnyak , M.F. and Berezhnyak , Ye.M. (2009) Soil Science: practical methods manual. [Teaching Resource]

Дехтярьов, П.А. and Євтушенко, М.Ю. and Шерман, І.М. (2008) Фізіологія риб. [Teaching Resource]

Угнівенко , А.М. and Костенко , В.М. and Чернявський , Ю.І (2006) Спеціалізоване м’ясне скотарство: Навчальне видання. [Teaching Resource]

Жук , О.П. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕЛЕКТРОННІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дюженкова, О.Ю. and Овчар, Р.Ф. ВИЩА МАТЕМАТИКА_Машинобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новак, Т.С. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Трудове право». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дюженкова, О.Ю. and Овчар, Р.Ф. НМК дисципліни "Вища математика" для Транспортні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нещадим, О.М. НМК_ВИЩА МАТЕМАТИКА_Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі (скорочений термін). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дюженкова, О.Ю. and Овчар, Р.Ф. НМК_Вища математика_«Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шостак, С.В. НМК_Вища математика_Електротехнічні системи електроспоживання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шостак, С.В. НМК_Спеціальні розділи вищої математики_Автоматизоване управління технологічними процесами. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дюженкова, О.Ю. and Овчар, Р.Ф. НМК_ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА_«Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шостак, С.В. НМК_ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дюженкова, О.Ю. and Овчар, Р.Ф. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Mon Dec 23 15:22:54 2013 EET.