NUBIP Library

Subject: 1501 Державне управління

Number of items at this level: 391.

Конончук , І.В. (2013) Німецька мова. Методичний посібник з країнознавства для розвитку мовленнєвих навичок студентів. [Teaching Resource]

Бакуменко, В.Д. and Усаченко, Л.М. and Червякова, О.В. (2013) Теоретичні засади державного управління. [Teaching Resource]

Алєксєєнко , Альона Сергіївна (2012) Вивчення факторів, що впливають на якість і безпечність ячменю та розроблення стандарту на технологію вирощування. Masters thesis, НУБіП України.

Бабич, В. О. (2012) Проблеми соціально-економічного розвитку малих монофкуціональних міст та шляхи їх вирішення. Masters thesis, НУБіП України.

Кравченко, С. Ф. (2012) Інституційне забезпечення аграрного ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Ковцуняк, Н. В. (2012) Інформаційне забезпечення державного управління земельними ресурсами України (на матеріалах Бережанського району Тернопільської обл.). Masters thesis, НУБіП України.

Рубан, С. В. (2012) Інформаційне забезпечення формування державного продовольчого резерву. Masters thesis, НУБіП України.

Лисиця, І. П. (2012) Інформаційно – консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Никодюк, А. В. (2012) Інформаційно-документальне забезпечення діяльності органів державної влади. Masters thesis, НУБіП України.

Коноваленко, В. О. (2012) Інформаційно-консультаційне забезпечення державної політики продовольчої безпеки України. Masters thesis, НУБіП України.

Кагальонок, В. І. (2012) Інформаційно-консультаційне забезпечення проведення державного фінансового аудиту. Masters thesis, НУБіП України.

Джупін, В. О. (2012) ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Masters thesis, НУБіП України.

Чеботарьова, Р. М. (2012) Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю в процесі управління медичним забезпеченням населення України. Masters thesis, НУБіП України.

Лиска, Н. В. (2012) Вплив організаційних конфліктів на результативність в системі управлінської діяльності. Masters thesis, НУБіП України.

Стрижак, А. М. (2012) Вплив сільського господарства на соціально- економічний розвиток сільських територій (на матеріалах Кіровоградської області). Masters thesis, НУБіП України.

Дудник, А. О. (2012) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ(на матеріалах електротехнічного комплексу тепличних господарств). Masters thesis, НУБіП України.

Кабанова, О. П. (2012) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН В УКРАЇНІ. Masters thesis, НУБіП України.

Козупиця, Є. С. (2012) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Masters thesis, НУБіП України.

Білокур, О. М. (2012) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Masters thesis, НУБіП України.

Хоменко, В. М. (2012) Державна політика в сфері правового регулювання працевлаштування в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Кривопуст, К. В. (2012) Державна політика протидії корупції в умовах адміністративної реформи в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Гудзь, О. І. (2012) Державна політика розвитку зеленого туризму в аграрній сфері на прикладі Чернігівської області. Masters thesis, НУБіП України.

Стецюк, О. З. (2012) Державна політика розвитку орендних земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах та її консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Діденко, І. А. (2012) Державна політика розвитку освітянської галузі та її консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Дубовик, В. І. (2012) Державна політика розвитку соціальної сфери села та її консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Сікач, О. М. (2012) Державна політика розвитку інноваційної діяльності в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Лисак, Н. В. (2012) Державна підтримка рoзвитку фермерських гoспoдарств та її кoнсультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Карачун, В. О. (2012) Державна пiдтримка тренiнгової дiяльностi матерiально-технiчного забезпечення сiльськогосподарської технiки. Masters thesis, НУБіП України.

Уманець, О. П. (2012) Державна служба України: основні напрями сучасного розвитку і проблеми їх реалізації. Masters thesis, НУБіП України.

Зікранець, М. В. (2012) Державна фінансова підтримка аграрного сектору України. Masters thesis, НУБіП України.

Блоха, К. П. (2012) Державна інноваційна політика в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки. Masters thesis, НУБіП України.

Овчарук, С. С. (2012) Державне агентство земельних ресурсів України: правові аспекти управління в сфері земельних відносин. Masters thesis, НУБіП України.

Трухан, М. В. (2012) Державне регулювання в галузі тваринництва (на матеріалах Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Кищенко, В. В. (2012) Державне регулювання використання та охорони земель природно-заповідного фонду (на матеріалах Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Філько, О. М. (2012) Державне регулювання відтворення лісового фонду (на матеріалах Київського обласного управління лісового та мисливського господарства). Masters thesis, НУБіП України.

Рац, Т. Г. (2012) Державне регулювання дорадчої діяльності в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Мовчан, Ю. А. (2012) Державне регулювання діяльності соціальних служб в Україні (на матеріалах державної служби зайнятості). Masters thesis, НУБіП України.

Ропан, Ю. О. (2012) Державне регулювання маркетингової діяльності в аграрній сфері економіки. Masters thesis, НУБіП України.

Шеметило, Є. П. (2012) Державне регулювання організації технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств. Masters thesis, НУБіП України.

Бунько, Н. І. (2012) Державне регулювання раціонального використання земельних ресурсів (на матеріалах Тернопільського управління земельними ресурсами). Masters thesis, НУБіП України.

Дем’янчук, Р. В. (2012) Державне регулювання ринку праці в аграрному секторі економіки України. Masters thesis, НУБіП України.

Котова, М. М. (2012) Державне регулювання ринку свинини (на матеріалах Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Кушнір, М. П. (2012) Державне регулювання ринку тютюну та тютюнових виробів України. Masters thesis, НУБіП України.

Любарський, О. П. (2012) Державне регулювання розвитку автотранспортних підприємств та його консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Юров, Г. С. (2012) Державне регулювання розвитку зернового виробництва та його консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Демченко, Л. В. (2012) Державне регулювання розвитку страхування в сільському господарстві (на матеріалах Чернігівської області). Masters thesis, НУБіП України.

Ющенко, Л. І. (2012) Державне регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Каспрук, В. С. (2012) Державне регулювання розмежування земель державної і комунальної власності на матеріалах Тернопільської області. Masters thesis, НУБіП України.

Клименко, Л. В. (2012) Державне регулювання системи вищої освіти України в світлі вимог Болонського процессу. Masters thesis, НУБіП України.

Ковінова, Ю. А. (2012) Державне регулювання та консультаційне забезпечення рекламної діяльності. Masters thesis, НУБіП України.

Яковлев, В. М. (2012) Державне регулювання у галузі житлово-комунального господарства (на матеріалах Талалаївської РДА Чернігівської області). Masters thesis, НУБіП України.

Тереня, О. Ю. (2012) Державне регулювання інноваційного розвитку проблемних регіонів. Masters thesis, НУБіП України.

Гура, Ю. П. (2012) Державне управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів. Masters thesis, НУБіП України.

Овраменко, С. М. (2012) Державне управління соціальним захистом населення в умовах соціально-економічних трансформацій. Masters thesis, НУБіП України.

Цапок, В. П. (2012) Державне управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарного контролю. Masters thesis, НУБіП України.

Савченко, В. В. (2012) Державне управління у сфері використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії. Masters thesis, НУБіП України.

Полегенько, Я. А. (2012) Державне управління у сфері вищої освіти України. Masters thesis, НУБіП України.

Шляхта, Н. А. (2012) Державне управлiння в сферi професiйної пiдготовки посадових осiб в Українi. Masters thesis, НУБіП України.

Семенова, М. Т. (2012) Державно-правове регулювання аграрних відносин в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Савчук, Г. В. (2012) Деpжaвне yпpaвлiння гaлyзi ветеpинapнoї медицини в yмoвaх aдмiнiстpaтивнoї pефopми в Укpaїнi (нa мaтеpiaлaх Вiнницькoї oблaстi). Masters thesis, НУБіП України.

Кратенко, Є. В. (2012) Дeржaвнe упрaвління в гaлузі лісoвoгo гoспoдaрствa. Masters thesis, НУБіП України.

Танасенко, М. А. (2012) Дepжaвнe упpaвлiння poзвиткoм сiльських тepитopiй в Укpaїнi. Masters thesis, НУБіП України.

Соколовський, Р. Ю. (2012) Ефективність взаємодії органів влади та громадянського суспільства в контексті протидії корупції. Masters thesis, НУБіП України.

Литвинчук, Д. М. (2012) Захист національних інтересів на ринку насінництва. Masters thesis, НУБіП України.

Торак, А. В. (2012) Зелений туризм в системі соціально-екологічного розвитку Карпатського регіону. Masters thesis, НУБіП України.

Іващенко, В. М. (2012) Кадровий потенціал державної служби України. Masters thesis, НУБіП України.

Дундал, В. П. (2012) Консультаційне забезпечення земельної реформи в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Заяць, Г. С. (2012) Механізм державного управління земельними ресурсами. Masters thesis, НУБіП України.

Галайдюк, В. В. (2012) Молодь у державному управлінні: шляхи та механізми залучення. Masters thesis, НУБіП України.

Лисенко, Р. Ю. (2012) Мотивація діяльності державних службовців як фактор ефективності державного управління. Masters thesis, НУБіП України.

Бернацька, Т. В. (2012) Мотивація як технологія управління персоналом державної служби України. Masters thesis, НУБіП України.

Свирид, Я. Л. (2012) Наглядові та контрольні функції у системі управління охороною праці в АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Брошенко, Н. М. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ. Masters thesis, НУБіП України.

Брошенко, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Masters thesis, НУБіП України.

Журило, О. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ (НА МАТЕРІАЛАХ КАГАРЛИЦЬКОЇ РДА,КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Masters thesis, НУБіП України.

Кисленко, Р. Г. (2012) Організаційно - економічний механізм сервісного забезпечення галузі тваринництва на державному рівні. Masters thesis, НУБіП України.

Самагальський, І. Р. (2012) Організаційно - економічний механізм функціонування ринку зерна в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Вівич, Ю. Л. (2012) Організаційно-економічний механізм управління галуззю ветеринарної медицини (на матеріалах Ульянівського району Кіровоградської області). Masters thesis, НУБіП України.

Михайлюк, М. М. (2012) Організаційно-економічні та правові засади забезпечення розвитку екологічно-безпечного землеробства. Masters thesis, НУБіП України.

Галайдюк, Л. Ю. (2012) Організаційно-правове забезпечення кадрової політики в АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Бондар, Т. С. (2012) Організація діяльності місцевих рад (на матеріалах Росавської сільської ради Миронівського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Валенкевич, Н. І. (2012) Організація діяльності органів місцевого самоврядування сільських територій (на матеріалах Володарського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Гетман, О. Г. (2012) Організація діяльності районних управлінь праці та соціального захисту населення (на матеріалах Володарського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Тютюнник, Є. Ю. (2012) Організація консультаційного забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку та його Державна підтримка. Masters thesis, НУБіП України.

Федів, Є. М. (2012) Організація консультування з питань нормативно-правового забезпечення сільського туризму в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Папіженко, О. І. (2012) Організація роботи депутата місцевої ради (на матеріалах Ржищівської міської ради Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Сергейко, Т. В. (2012) Особливості здійснення державного управління в галузі приватизації державного майна. Masters thesis, НУБіП України.

Гуравська, В. Ю. (2012) Особливості реалізації державної аграрної політики (на матеріалах Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області. Masters thesis, НУБіП України.

Добровольський, О. С. (2012) ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (НА МАТЕРІАЛАХ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Masters thesis, НУБіП України.

Журавель, Д. В. (2012) Правове становище Управлінь праці та соціального захисту населення (на матеріалах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації). Masters thesis, НУБіП України.

Вождаєнко, Н. М. (2012) Правове становище юридичних відділів (на матеріалах Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації). Masters thesis, НУБіП України.

Івахненко, М. М. (2012) Програмно-цільове управління в лісовому господарстві України. Masters thesis, НУБіП України.

Тараненко, Т. С. (2012) Проходження державної служби у вiйськових структурах (наприкладi Iндустрiально-Самарського ОРВК у Днiпропетровську). Masters thesis, НУБіП України.

Копач, Ю. О. (2012) Публічне управління в сфері сільського туризму України. Masters thesis, НУБіП України.

Вітковська, Б. М. (2012) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Masters thesis, НУБіП України.

Горбатко, О. А. (2012) Розвиток агропромислового комплексу регіону (на матеріалах Баришівського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Стельмащук, М. В. (2012) Розвиток агроформувань в контексті проведення земельної реформи. Masters thesis, НУБіП України.

Гончарук, Н. М. (2012) Розвиток виборчої системи та її вплив на державне управління в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Пархоменко, С. М. (2012) Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону. Masters thesis, НУБіП України.

Котляров, М. М. (2012) Розвиток малого підприємництва сільських територій. Masters thesis, НУБіП України.

Миркевич, М. М. (2012) Розвиток фермерських господарств на сільських територіях (на матеріалах Івано-Франківської області). Masters thesis, НУБіП України.

Хоменко, Н. Л. (2012) Соціальний захист державних службовців в Україні: нормативно-правовий аспект. Masters thesis, НУБіП України.

Музика, Ю. Л. (2012) Соціально – економічний розвиток регіону (на матеріалах Голосіївського району м. Києва). Masters thesis, НУБіП України.

Чирікін, С. С. (2012) Соціально-психологічні методи державного управління як фактор підвищення ефективності діяльності державних службовців. Masters thesis, НУБіП України.

Дербуш, С. І. (2012) Соціальні аспекти управління розвитком сільських територій в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Марущенко, С. І. (2012) Стратегічне планування сталого розвитку сільських територій (на матеріалах Черкаської області). Masters thesis, НУБіП України.

Шаламай, О. М. (2012) Стратегічне управління персоналом в системі державної служби України. Masters thesis, НУБіП України.

Зубко, І. М. (2012) Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку сільських територій (на матеріалах Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Бідула, О. М. (2012) Удоскналення системи державного управління земельними ресурсами на регіональному рівні (на матеріалах Бережанського району Тернопільської обл.). Masters thesis, НУБіП України.

Юсипенко, О. М. (2012) Удосконалення системи державного управління в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Котвіцька, Н. С. (2012) Удосконалення системи зайнятості сільського населення приміської зони (на матеріалах Васильківського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Берковець, Т. І. (2012) Удосконалення системи управління сільськими територіями на місцевому рівні. Masters thesis, НУБіП України.

Івненко, Г. М. (2012) Управління агропромисловим комплексом на регіональному рівні (на матеріалах управління агропромислового розвитку Красноперекопської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим). Masters thesis, НУБіП України.

Маніяк, О. Л. (2012) Управління доходами і видатками місцевих бюджетів. (на прикладі Кіровоградського району). Masters thesis, НУБіП України.

Ольшанська, Т. З. (2012) Управління землями з обмеженим режимом використання в м. Києві. Masters thesis, НУБіП України.

Кононенко, Д. С. (2012) Управління розвитком агарного підприємництва сільських територій. Masters thesis, НУБіП України.

Кругляк, О. О. (2012) Управління формуванням та використання місцевих бюджетів (на матеріалах бюджету міської ради м. Бровари). Masters thesis, НУБіП України.

Любенко, Т. В. (2012) Управління фінансовими потоками на регіональному рівні (на прикладі Козелецького району Чернігівської області). Masters thesis, НУБіП України.

Кот, Л. К. (2012) Управління інвестиціями в сфері виробництва біопалива. Masters thesis, НУБіП України.

Кучина, К. В. (2012) Управління інноваційним потенціалом регіону (на матеріалах м.Бровари). Masters thesis, НУБіП України.

Лавренова, М. Ю. (2012) Управління інноваційними процесами в аграрному виробництві (на матеріалах Пуща-Водиці). Masters thesis, НУБіП України.

Баланчук, Л. І. (2012) Формування людських ресурсів в системі державного управління сільського господарства. Masters thesis, НУБіП України.

Кучин, Д. В. (2012) Формування інноваційно-інвестиційної політики (на матеріалах м.Бровари). Masters thesis, НУБіП України.

Вільгоцька, М. В. (2012) Шляхи удосконалення стратегічного планування соціально-економічного розвитку сільських територій (на матеріалах Зборівської РДА Тернопільської області). Masters thesis, НУБіП України.

Басюк, І. П. (2012) Якість і безпека продуктів харчування в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Ануфрієв, В. А. (2012) Державна політика розвитку малого бізнесу на селі та її консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Клименко, Д. Б. (2012) Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні та її консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Кобиш, Ю. Л. (2012) Державне управління якістю та безпекою продуктів харчування. Masters thesis, НУБіП України.

Колесник, М.Ю. (2012) Методичний посібник з ділової німецької мови для самостійної роботи магістрів факультету захисту рослин. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2012) Методичний посібник. Німецька мова. Для студентів І курсу НУБіП. [Teaching Resource]

Колесник , М.Ю. (2012) Навчальний посібник з німецької мови для студентів факультету екології і сталого розвитку дистанційної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Конончук , І.В. (2012) Німецька мова. Методичний посібник з країнознавства для розвитку мовленнєвих навичок студентів. [Teaching Resource]

Жукова, Л.В. (2012) Посібник з перекладу німецьких фахових текстів I частина: KURSBUCH. [Teaching Resource]

Жукова, Л.В. (2012) Посібник з перекладу німецьких фахових текстів II частина: ARBEITSBUCH. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2012) Робочий зошит із вступного корекційного курсу французької мови для студентів і курсу усіх спеціальностей ОКР «Бакалавр» вищих аграрних навчальних закладів. [Teaching Resource]

Симоненко, Тетяна Олександрівна (2011) Інституційне забезпечення використання земель комунальної власності територіальних громад Київської області. Masters thesis, НУБіП України.

Романюк, Денис Володимирович (2011) Вдосконалення механізму використання земельних ресурсів (на прикладі Київської областi). Masters thesis, НУБіП України.

Карпина, Іван Володимирович (2011) Державне регулювання розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості на прикладі Київської області. Masters thesis, НУБіП України.

Дощич, Тетяна Олексіївна (2011) Державне управління у сфері АПК та його кадрове забезпечення (на прикладі Хмільницької РДА). Masters thesis, НУБіП України.

Шаламай, Віталій Олександрович (2011) Державне управління якістю та безпекою агропродовольства в умовах інтеграції України до СОТ. Masters thesis, НУБіП України.

Слопачук, Ірина Федорівна (2011) Державний контроль і нагляд у сфері роботи з кадрами (на прикладі Рівненської обласної ради). Masters thesis, НУБіП України.

Дорош, Ігор Любомирович (2011) Економічні засади експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Тернопільській області. Masters thesis, НУБіП України.

Андрущенко, Інна Іванівна (2011) Механізм управління державної служби в райдержадміністрації (на прикладі Гребінківської РДА Полтавської області). Masters thesis, НУБіП України.

Бутко, Антон Олександрович (2011) Органи місцевого самоврядування та їх роль у розвитку малого підприємництва (на прикладі Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Тополь, Дмитро Олександрович (2011) Організаційно-економічний механізм управління в галузі ветеринарної медицини (на матеріалах Чернігівської області). Masters thesis, НУБіП України.

Ковальов, Олександр В'ячеславович (2011) Продовольча безпека в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Виговська, Марина Віталіївна (2011) Розвиток системи управлiння земельними ресурсами (на матерiалах Житомирської областi). Masters thesis, НУБіП України.

Грицієнко, Анна Іванівна (2011) Соціально-психологічні умови ефективного управління колективом в галузі державної служби. Masters thesis, НУБіП України.

Золотухін, Валерій Васильович (2011) Шляхи та методи реалізації та удосконалення державної політики в сфері фізичної культури та спорту на прикладі сільських громад Київської області. Masters thesis, НУБіП України.

Таразевич, Олександр Михайлович (2011) Шляхи удосконалення стратегічного планування соціально-кономічного розвитку сільських територій (на прикладі Київської області ). Masters thesis, НУБіП України.

Назаров, О. Б. (2011) Державне управління науково – технічною діяльністю в аграрній сфері. Masters thesis, НУБіП України.

Артемчук, В. В. (2011) Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства (на матеріалах Житомирської області). Masters thesis, НУБіП України.

Скорич, Я. О. (2011) Інституційне забезпечення державного регулювання аграрного ринку. Masters thesis, НУБіП України.

Голега, Л. Т. (2011) Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління. Masters thesis, НУБіП України.

Неділько, М. М. (2011) Адміністративно-правові аспекти правового інституту оскарження дій державних службовців. Masters thesis, НУБіП України.

Горбатенко, А. А. (2011) Геоінформаційний моніторинг довкілля як інструмент прийняття державно-управлінських рішень. Masters thesis, НУБіП України.

Півень, Л. В. (2011) Делегування повноважень керівником в сучасних умовах реформування державної служби. Masters thesis, НУБіП України.

Петрушка, І. Ш. (2011) Державна підтримка розвитку ризикованих підприємств та її консультаційне забезпечення. Masters thesis, НУБіП України.

Статівка, А. О. (2011) Державна служба України: сучасний стан та основні напрями розвитку. Masters thesis, НУБіП України.

Васькевич, В. І. (2011) Державне регулювання агропромислового комплексу на матеріалах Жашківського району Черкаської області. Masters thesis, НУБіП України.

Волков, С. М. (2011) Державне регулювання в галузі земель сільськогосподарського призначення. Masters thesis, НУБіП України.

Рибалко, Ю. В. (2011) Державне регулювання вищої освіти для формування професійної компетенції у майбутніх екологів. Masters thesis, НУБіП України.

Кірієнко, О. В. (2011) Державне регулювання діяльності підприємств в галузі зв’язку і комунікацій. Masters thesis, НУБіП України.

Кузик, О. В. (2011) Державне регулювання кадрового забезпечення юридичних відділів обласних держаних адміністрацій. Masters thesis, НУБіП України.

Кудінов, В. П. (2011) Державне регулювання консалтингової діяльності в управлінні підприємством. Masters thesis, НУБіП України.

Василькова, Н. В. (2011) Державне регулювання продовольчого комплексу регіону (на прикладі Чернігівської області). Masters thesis, НУБіП України.

Руцька, О. Є. (2011) Державне регулювання ринку насіння України. Masters thesis, НУБіП України.

Бондаренко, І. О. (2011) Державне регулювання розвитку дорадчої освіти в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Шавша, О. М. (2011) Державне регулювання розвитку земельних відносин на місцевому рівні (на прикладі м. Глухів Сумської області). Masters thesis, НУБіП України.

Журенко, В. В. (2011) Державне регулювання розвитку сільських територій. Masters thesis, НУБіП України.

Кузьмова, І. А. (2011) Державне регулювання спадкових правовідносин. Masters thesis, НУБіП України.

Татаренко, О. Г. (2011) Державне регулювання сільськогосподарського страхування в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Фурман, О. П. (2011) Державне регулювання та контроль за використанням і охороною земель несільськогосподарського призначення (на прикладі АР Крим). Masters thesis, НУБіП України.

Савочка-Рошу, Н. О. (2011) Державне регулювання трудових правовідносин в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Стецюк, С. В. (2011) Державне регулювання у кадровому забезпеченні правоохоронних органів. Masters thesis, НУБіП України.

Шофолов , Д. Л. (2011) Державне регулювання у сфері екологічної стандартизації. Masters thesis, НУБіП України.

Строкаль, В. П. (2011) Державне регулювання у формуванні сировинних агрозон для отримання біологічно повноцінної та екологічно безпечної продукції. Masters thesis, НУБіП України.

Колодка, І. І. (2011) Державне регулювання формування компетенцій інноваційно активного фахівця в системі професійної освіти. Masters thesis, НУБіП України.

Мосійчук, Н. О. (2011) Державне регулювання якості продукції рослинництва. Masters thesis, НУБіП України.

Сільвіструк, В. Г. (2011) Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці (на матеріалах Житомирської області). Masters thesis, НУБіП України.

Ніколаєвський, О. Д. (2011) Державне управління в галузі ветеринарної медицини. Masters thesis, НУБіП України.

Хома, Н. М. (2011) Державне управління вищою освітою в умовах інноваційного розвитку (на прикладі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»). Masters thesis, НУБіП України.

Коваленко, О. І. (2011) Державне управління науково – технічною діяльністю в аграрній сфері. Masters thesis, НУБіП України.

Сергієнко, О. В. (2011) Державне управління розвитком агропродовлльчого виробництва (на прикладі Ленінського району Автономної Республіки Крим). Masters thesis, НУБіП України.

Кравчик, С. П. (2011) Державне управління соціально-економічним розвитком регіону: організаційно-правові аспекти (на прикладі Дніпропетровської області). Masters thesis, НУБіП України.

Новак, С. А. (2011) Державне управління у ветеринарній медицині (на прикладі Броварського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Федотов, І. Р. (2011) Державне управління у галузі лісового господарства (на прикладі Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Семеник, М. Є. (2011) Державне управління у сфері карантину рослин на прикладі міста Києва. Masters thesis, НУБіП України.

Вергун, Ю. В. (2011) Державне управління інноваційним потенціалом (на прикладі Житомирського району). Masters thesis, НУБіП України.

Абдрахманова, Т. І. (2011) Державне управління інноваційною діяльністю в галузі освіти на прикладі загальноосвітніх навчальних закладів Фастівського району Київської області. Masters thesis, НУБіП України.

Сєдих, П. Б. (2011) Державне управління oхoрoнoю праці в АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Ілікчієва, М. І. (2011) Державний ветеринарно-санітарний контроль за діяльністю суб'єктів господарювання (на прикладі Об'єднання ветеринарної медицини в м.Києві). Masters thesis, НУБіП України.

Шмерецький, М. С. (2011) Земельна реформа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (на матеріалах Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Порушкевич, А. Ю. (2011) Консультаційне забезпечення державного моніторингу сільськогосподарського виробництва з використанням геоінформаційних систем. Masters thesis, НУБіП України.

Титаренко, В. І. (2011) Механізм державного регулювання і стимулювання розвитку ринку м'ясо-молочних продуктів на прикладі агропромислових підприємств Обухівського району Київської області. Masters thesis, НУБіП України.

Кулеба, К. В. (2011) Мотивація як фактор ефективності роботи державної служби. Masters thesis, НУБіП України.

Новохатня, О. М. (2011) Місце і роль громади в системі управління сільськими територіями. Masters thesis, НУБіП України.

Стахов, І. В. (2011) Оптимізація системи земельних відносин на районному рівні (на матеріалах Бердичівського району Житомирської області). Masters thesis, НУБіП України.

Лехновська, О. І. (2011) Оптимізація управління лісовим господарством на основі еколого-економічного критерію. Masters thesis, НУБіП України.

Шита, Т. О. (2011) Організаційно - правове забезпечення кадастру природних ресурсів України. Masters thesis, НУБіП України.

Зарембицький, Ю. О. (2011) Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (на матеріалах Житомирської області). Masters thesis, НУБіП України.

Доридор, Р. М. (2011) Організаційно-економічний механізм державного управління у сфері карантину рослин (на матеріалах Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Половков, І. В. (2011) Організаційно-правові засади розвитку підприємницької діяльності у сільських територіях. Masters thesis, НУБіП України.

Лісовська, Л. В. (2011) Організаційно-правові засади функціонування державної служби в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Тимошенко, З. В. (2011) Організація діяльності органів місцевого самоврядування сільських територій (на прикладі Обухівського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Свинарчук, О. В. (2011) Організація консультування з питань державної кадрової політики. Masters thesis, НУБіП України.

Онишко, С. В. (2011) Організація управління в системі місцевого самоврядування в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Парій, Н. М. (2011) Організація фінансового контролю в системі державного регулювання економіки (на прикладі контрольно-ревізійного управління у Черкаській області). Masters thesis, НУБіП України.

Павленко, О. П. (2011) Організційно-економічне забезпечення розвитку земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Житомирської області). Masters thesis, НУБіП України.

Антошин, В. М. (2011) Особливості реалізації державної політики щодо кадрового забезпечення Збройних Сил України. Masters thesis, НУБіП України.

Сабова, Н. Я. (2011) Податкова політика в аграрному секторі України (на прикладі Бережанської МДПІ Тернопільської області). Masters thesis, НУБіП України.

Лісовський, Е. І. (2011) Правове забезпечення системи управління державною службою в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Лесніцька, С. А. (2011) Реформування державної служби ветеринарної медицини в контексті євроінтеграції та його консалтингова підтримка. Masters thesis, НУБіП України.

Рудий, Р. А. (2011) Розвиток галузі культури як чинник відродження сільських територій. Masters thesis, НУБіП України.

Каімов, А. В. (2011) Розвиток тренінгової діяльності в державному управлінні. Masters thesis, НУБіП України.

Таучелова, М. Ю. (2011) Роль Об’єднання ветеринарної медицини в системі державного регулювання якістю та безпекою харчових продуктів (на прикладі ОВМ в м. Києві). Masters thesis, НУБіП України.

Родзівіл, К. В. (2011) Самоменеджмент керівника як складова успіху його діяльності. Masters thesis, НУБіП України.

Ушакова, О. В. (2011) Статистика як механізм державного управління (на прикладі Совєтського району АР Крим. Masters thesis, НУБіП України.

Мельниченко, О. П. (2011) Стратегічне планування соціально-економічного розвитку м. Коростень. Masters thesis, НУБіП України.

Пилипенко, А. В. (2011) Стратегічне управління персоналом в системі державної служби. Masters thesis, НУБіП України.

Александров, О. В. (2011) Стратегічні пріоритети сталого розвитку Білогірського району АРК. Masters thesis, НУБіП України.

Невечеря, О. С. (2011) Стратегія соціально-економічного розвитку сільських територіях (на прикладі Васильківського району). Masters thesis, НУБіП України.

Корінець, А. О. (2011) Удосконалення відносин між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства. Masters thesis, НУБіП України.

Козаков, С. В. (2011) Удосконалення земельних орендних відносин сільських територій регіону. Masters thesis, НУБіП України.

Іваник, О. Я. (2011) Удосконалення системи державного фінансового контролю (на прикладі контрольно-ревізійного управління у Львівській області). Masters thesis, НУБіП України.

Жицька, Н. П. (2011) Удосконалення системи місцевого самоврядування сільськими територіями. Masters thesis, НУБіП України.

Коляденко, С. С. (2011) Удосконалення системи насінництва в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Воловченко, О. О. (2011) Удосконалення системи органів самоврядування сільської територіальної громади. Masters thesis, НУБіП України.

Бурка, О. В. (2011) Удосконалення системи оцінювання державних службовців. Masters thesis, НУБіП України.

Гебрич, Я. М. (2011) Удосконалення системи управління земельними відносинами в територіальних громадах. Masters thesis, НУБіП України.

Кривенко, М. В. (2011) Формування стратегії управління розвитком аграрного регіону (на матеріалах Васильківського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Усольцева, С. О. (2011) Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами (на прикладі Черкаської області). Masters thesis, НУБіП України.

Шабатин, О. А. (2011) Адміністративно-правова відповідальність державних службовців. Masters thesis, НУБіП України.

Лашкул, В.А. (2011) Англійська мова електронні мето дичні рекомендації з граматики англійської мови для студентів 1 курсу аграрних закладів освіти. [Teaching Resource]

Лембрик, Т. Ю. (2011) Державне регулювання доходів та видатків в регіональних віділеннях Пенсійного фонду України (на прикладі Управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі Тернопільської області). Masters thesis, НУБіП України.

Макєєва, О. О. (2011) Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Старокостянтинівського району). Masters thesis, НУБіП України.

Дембровська , О.Б. (2011) Електронна методична розробка з нiмецької мови для студентів факультету аграрного менеджменту. [Teaching Resource]

Колесник, М.Ю. (2011) Електронний посібник з німецької мови для навчання та самостійної роботи студентів заочної форми навчання агробіологічного факультету. [Teaching Resource]

Колесник, М.Ю. (2011) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи магістрів агробіологічного факультету. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Електронний методичний посібник з німецької мови для навчання та самостійної роботи магістрів економічного факультету. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Електронні методичні рекомендації з німецької мови для навчання та самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Облік та аудит». [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2011) Методичний посібник з німецької мови для домашнього читання. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2011) Методичні рекомендації з німецької мови для магістрів заочної форми навчання економічного факультету. [Teaching Resource]

Павленко, С. Л. (2011) Особливості реалізації державної політики щодо дорадчого забезпечення розвитку фермерських господарств. Masters thesis, НУБіП України.

Усольцев, С. О. (2011) Правове регулювання державного управління в сфері використання та охорони земель (на прикладі Дніпропетровської області). Masters thesis, НУБіП України.

Дембровська , О.Б. and Колесник , М.Ю. and Конончук , І.В. and Зуєнко , Н.О. and Москаленко , С.А. (2011) Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІІ - ІV рівня акредитації. [Teaching Resource]

Павлюк, В. А. (2011) Удосконалення системи управління житлово-комунального господарства сільських територій. Masters thesis, НУБіП України.

Мусійчук , С.М. (2011) Французька мова. Методичний посібник для розвитку мовленнєвих навичок студентів і магістрів при вивченні теми «Сільське господарство». [Teaching Resource]

Мушка, А. М. (2011) Фінансове та ресурсне забезпечення бюджетних цільових комплексних програм (на прикладі роботи лікувально-профілактичних установ м.Києва). Masters thesis, НУБіП України.

Скрипниченко, В. А. (2010) Інноваційна діяльність а АПК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яшник, С.В. (2010) НМК дисципліни "Психологія управління". [Teaching Resource] (Unpublished)

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Психологія управління» для підготовки та підвищення кваліфікації керівників АПК. [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для підготовки та підвищення кваліфікації керівників АПК. [Teaching Resource]

Свистун, В.І. and Омельченко, Л.М. and Яшник, С.В. and Полозенко, О.В. and Стахневич, В.І. and Жуковська, Л.М. and Макодзей, Л.І. and Костюк, Д.А. (2010) Тестові завдання з дисципліни «Психологія управління» для магістрів спеціальності «Державна служба». [Teaching Resource]

Тарасова, В.В. (2010) Англійська мова. « Засоби пересування» в сучасних англійській, німецькій, російській та українській мовах. [Teaching Resource]

Тарасова, В.В. (2010) Англійська мова. До занять з домашнього читання. [Teaching Resource]

Горенко, Ігор Анатолійович (2010) Взаємодія органів державного управління і місцевого самоврядування з громадськістю. Masters thesis, НУБіП України.

Денбновецька, Тетяна Олексіївна (2010) Впровадження системи соціальних стандартів державно-управлінського механізму соціального захисту населення (на прикладі департаменту соціальної політики Луцької міської ради). Masters thesis, НУБіП України.

Верменко, А.Ю. and Кравченко, А.Г. (2010) Вступ до філософії. [Teaching Resource]

Акімов, Олександр Сергійович (2010) Державна підтримка сільського господарства АР Крим. Masters thesis, НУБіП України.

Диченко, Вікторія Володимирівна (2010) Державна служба в Україні: стан і перспективи реформування на сучасному етапі. Masters thesis, НУБіП України.

Коновалов, Василь Миколайович (2010) Державне регулювання в сфері ветеринарної медицини( на прикладі управління ветеринарної медицини в м.Олександрія Кіровоградської області). Masters thesis, НУБіП України.

Підопригора, Віталій Олександрович (2010) Державне регулювання в галузі тваринництва (на прикладі Сумської області). Masters thesis, НУБіП України.

Гульванський, Віталій Ігорович (2010) Державне регулювання залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України. Masters thesis, НУБіП України.

Медведєв, Володимир Олегович (2010) Державне регулювання кредитного забезпечення АПК України (на прикладі Полтавської області). Masters thesis, НУБіП України.

Бабенко, В. І. (2010) Державне регулювання надання пільг населенню на прикладі Подільського району міста Києва. Masters thesis, НУБіП України.

Черній, Т. В. (2010) Державне регулювання продовольчої безпеки на прикладі Тернопільської області. Masters thesis, НУБіП України.

Кирилюк, Катерина Володимирівна (2010) Державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Циганкова, Надія Олександрівна (2010) Державне регулювання ринку зернових культур в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Галунка, Сніжана Сергіївна (2010) Державне регулювання ринку м'яса і м’ясопродуктів. Masters thesis, НУБіП України.

Кирильчук, Олена Яківна (2010) Державне регулювання розвитку АПК регіону (на прикладі Єланецького району Миколаївської області). Masters thesis, НУБіП України.

Гончарук, Ксенія Василівна (2010) Державне регулювання розвитку кредитних послуг (на прикладі Херсонської області). Masters thesis, НУБіП України.

Смірнова, Олена Валеріївна (2010) Державне регулювання розвитку малого підприємництва на прикладі Херсонської області. Masters thesis, НУБіП України.

Рабчевська, Алла Петрівна (2010) Державне регулювання системи з охорони прав на сорти рослин. Masters thesis, НУБіП України.

Кузьменко, Валерій Володимирович (2010) Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: регіональний аспект (на матеріалах Васильківського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Бучик, Світлана Василівна (2010) Державне регулювання у сфері карантину рослин. Masters thesis, НУБіП України.

Новик, Наталія Михайлівна (2010) Державне регулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Masters thesis, НУБіП України.

Ставникович, Тетяна Миронівна (2010) Державне управління інноваційним потенціалом аграрного сектору. Masters thesis, НУБіП України.

Кушнір, Микола Сергійович (2010) Державне управління агропромисловим комплексом на регіональному рівні» (на прикладі Фастівського району Київської області). Masters thesis, НУБіП України.

Зайцева, Наталія Олександрівна (2010) Державне управління в галузі лісового господарства України. Masters thesis, НУБіП України.

Іващенко, О. В. (2010) Державне управління земельними ресурсами та їх охорона. Masters thesis, НУБіП України.

Мельниченко, Світлана Михайлівна (2010) Державне управління комунальним майновим комплексом міста в сучасних умовах. Masters thesis, НУБіП України.

Грозов, Михайло Васильович (2010) Державне управління лізинговими процесами в АПК України. Masters thesis, НУБіП України.

Кудя, Наталія Анатоліївна (2010) Державне управління організацією вибіркових обстежень населення (на прикладі Кіровоградської області. Masters thesis, НУБіП України.

Залевський , Олександр Володимирович (2010) Державне управління процесом підготовки овочів для логістики та маркетингу. Masters thesis, НУБіП України.

Соколова, Оксана Валеріївна (2010) Державне управління соціальним захистом громадян, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи на прикладі Подільського району м. Києва. Masters thesis, НУБіП України.

Рандюк, Юлія Леонідівна (2010) Державне управління у сфері лісового господарства. Masters thesis, НУБіП України.

Мармер, Геннадій Ілліч (2010) Державне управління формуванням та використанням місцевих бюджетів (на прикладі місцевого бюджету м. Алчевськ). Masters thesis, НУБіП України.

Биба, Юрій Олександрович (2010) Державне фінансування інноваційних пріоритетів в сільському господарстві. Masters thesis, НУБіП України.

Кіяшко, С. В. (2010) Державний службовець в системі управління ветеринарної медицини ( на прикладі управління ветеринарної медицини в Петровському районі Кіровоградської області). Masters thesis, НУБіП України.

Леонтьєв, Іван Валентинович (2010) Доходи місцевих бюджетів в сучасних умовах (на прикладі Голосіївського району м. Києва). Masters thesis, НУБіП України.

Ліщук, Юрій Вікторович (2010) Дeржaвнe рeгyлювaння ринкy зeмлi в Yкрaїнi:стaн, прoблeми тa пeрспeктиви нa приклaдi AР Крим. Masters thesis, НУБіП України.

Бєлушкіна, Тетяна Володимирівна (2010) Дeржавнe рeгyлювання крeдитнoгo забeзпeчeння АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний навчально-методичний посібник з німецької мови для студентів-заочників. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник для викладачів німецької мови по вивченню теми «Україна» ( урок № 12). [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник для магістрів спеціальності МСГ. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи магістрів зі спеціальності «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності « Облік і Аудит ». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності « Облік і Аудит ». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Фінанси і кредити». [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Частина І. [Teaching Resource]

Дембровська , О.Б. (2010) Електронний посібник з німецької мови для студентів економічних спеціальностей. Частина ІІ. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронний посібник з німецької мови для студентів факультету ветеринарної медицини. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронний посібник з розвитку мовленнєвих навичок студентів з теми «Сільське господарство». [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Електронний посібник з розвитку мовленнєвих навичок студентів з теми «Один день з життя студента» для студентів І курсу усіх спеціальностей НУБіП. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронний посібник з французької мови для магістрів напрямку «Агрономія». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронний французько-український словник сільськогосподарських термінів. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. and Мусійчук , С.М. (2010) Електронний французько-український словник сільськогосподарських термінів. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронні тести аудиторної роботи студентів з французької мови І модуля (уроки 1-4). [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Електронні тести аудиторної роботи студентів з французької мови І модуля (уроки 10-12. 17). [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронні тести для аудиторної роботи студентів з німецької мови до уроків 10-11. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронні тести для аудиторної роботи студентів з німецької мови до уроків 12-13. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Електронні тести для аудиторної роботи студентів з німецької мови до уроків 8-9. [Teaching Resource]

Максименюк, Олена Іллівна (2010) Етика державного службовця. Masters thesis, НУБіП України.

Гречушніков, Ігор Миколайович (2010) Застосування моделі «Twinning»в процесі реформування державної служби в Україні. Masters thesis, НУБіП України.

Волобуєв , В.І. (2010) КУРС ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА». [Teaching Resource]

Онищук, Володимир Олексійович (2010) Контроль в державному управлінні (на прикладі Голосіївського району м. Києва). Masters thesis, НУБіП України.

Сподін, Л.А. (2010) Логіка для студентів економічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Сподін, Л.А. (2010) Логіка навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Карпінський , І.Ю. (2010) Логіка. Методичні матеріали та рекомендації для лекцій, семінарів та модулів. [Teaching Resource]

Сподін, Л.А. (2010) Логіка. Практикум для студентів педагогічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Грабовська , Т.О. and Тепла , О.М. (2010) МЕТОДИКА ВИХОВОЇ РОБОТИ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП У КОНТЕКСТІ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Методичні розробки щодо викладання французької мови для магістрів. [Teaching Resource]

Мельник, І. О. (2010) Механiзм державної пiдтримки сiльського господарства АР Крим. Masters thesis, НУБіП України.

Волубуєв , В.І, (2010) НМК дисципліни "Соціальна і гуманітарна політика". [Teaching Resource] (Unpublished)

Черватюк, Наталія Сергіївна (2010) Напрямки удосконалення управління консалтинговою діяльністю АР Крим. Masters thesis, НУБіП України.

Хоменко , Л.О. and Дима, Г.М. and Конончук , І.В. and Москаленко, А.А. and Зуєнко , Н.О. (2010) Німецька мова Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації". [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для магістрів зі спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для магістрів рибогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для магістрів факультету якості та безпеки. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Для студентів агробіологічного факультету. [Teaching Resource]

Зуєнко , Н.О. (2010) Німецька мова. Електронний посібник для магістрів спеціальності «Ветеринарія». [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник для студентів агробіологічного факультету (спеціальність «Агрономія, селекція та генетика сільськогосподарських культур»). [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник з німецької мови для студентів агробіологічного факультету (спеціальність «Плодівництво та виноградарство»). Німецька мова для практикантів. [Teaching Resource]

Пилипенко , О.П. (2010) Німецька мова. Методичний посібник з німецької мови для студентів агробіологічного факультету захиту рослин ( спеціальність «Захист рослин»). [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Робочий зошит 1-3. [Teaching Resource]

Москаленко , С.А. (2010) Німецька мова. Текстів з німецької мови. [Teaching Resource]

Шацький, Віталій Миколайович (2010) Організаційно-правовий механізм стимулювання енергозберігаючих технологій в економіці України. Masters thesis, НУБіП України.

Микилюк, Тетяна Дмитрівна (2010) Основні аспекти етики державного службовця (на прикладі Луцької міської ради). Masters thesis, НУБіП України.

Верменко, А.Ю. (2010) Основні проблеми філософії науки. [Teaching Resource]

Фарина, Тетяна Андріївна (2010) Особливості управлінської діяльності державного службовця та вимоги до його професійної компетентності (на прикладі Департаменту соціальної політики Луцької міської ради). Masters thesis, НУБіП України.

Пастушенко, Л. В. (2010) Оцінювання державних службовців як управлінська функція (на прикладі Головного управління статистики у Кіровоградській області). Masters thesis, НУБіП України.

Черній , А.М. and Калуга, В.Ф. (2010) ПОЛІТОЛОГІЯ. Навчальний посібник – практикум для самостійної роботи студентів із вивчення курсу. [Teaching Resource] (Unpublished)

Швачка, Ольга Сергіївна (2010) Правове регулювання державного управління в сфері використання і охорони земель. Masters thesis, НУБіП України.

Логвінова, Оксана Василівна (2010) Правове регулювання звернень громадян до органів державної влади України. Masters thesis, НУБіП України.

Мельничук, Д.О. and Вовкотруб, М.П. and Мельникова, Н.М. and Мельничук , С.Д. and Бухтіяров, В.К. and Якубович, Т.М. and Кротенко, В.В. (2010) Практикум з органічної та біологічної хімії. [Teaching Resource]

Теліга, Ірина Петрівна (2010) Продовольча безпека України. Masters thesis, НУБіП України.

Жукова, Г. Ф. (2010) Професіоналізація державної служби. Masters thesis, НУБіП України.

Горбатюк , Т.В. and Гудіна , Н.М. (2010) Релігієзнавство для студентів заочної форми навчання ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource]

Горбатюк, Т.В. and Гудіна , Н.М. (2010) Релігієзнавство для студентів стаціонарної форми навчання ОКР «Бакалавр». [Teaching Resource]

Острадчук, І. В. (2010) Роль держави у використанні інноваційних ресурсів на основі ринкових регуляторів. Masters thesis, НУБіП України.

Білан, Л.Л. and Білан, С.О. (2010) Система підготовки фахівців-аграрників в Україні (ХІХ – початок ХХ століття). [Teaching Resource]

Бойко, І.І. (2010) Соціологія. [Teaching Resource]

Бойко, І.І. and Байрак, І.Р. and Волобуєв, В.І. and Ятченко , В.Ф. (2010) Соціологія. [Teaching Resource]

Семчинський, К.В. (2010) Соціологія (англ.мовою). [Teaching Resource]

Ятченко , Ю.В. and Волобуєв , В.І. and Байрак, І.Р. and Бойко, І.І. and Сєкунова, Ю.В. and Семчинський, К.В. (2010) Соціологія. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Верменко , А.Ю. and Сторожук, С.В. (2010) Теоретичні, методологічні і світоглядні виміри філософії науки та інноваційного розвитку з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» для студентів НУБіП магістерського рівня підготовки агробіологічних та еколого-біотехнологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Верменко, А.Ю. and Сторожук , С.В. (2010) Теоретичні, методологічні і світоглядні виміри філософії науки та інноваційного розвитку з курсу «Філософія науки та інноваційного розвитку» для студентів НУБіП магістерського рівня підготовки агробіологічних та еколого-біотехнологічних спеціальностей. [Teaching Resource]

Засєкін , Д.А. and Поляковський, В.М. and Соломон , В.В. (2010) Транспортування тварин і продукції. [Teaching Resource]

Коробка, Ірина Василівна (2010) Удосконалення організаційного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення аграрного сектору економіки. Masters thesis, НУБіП України.

Божко, Сергій Петрович (2010) Удосконалення управління регіональним АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Кирильчук, Тетяна Оникіївна (2010) Управління земельними ресурсами в населених пунктах (на прикладі Миколаївської області). Masters thesis, НУБіП України.

Романчук, Оксана Сергіївна (2010) Управління формуванням та використанням місцевих бюджетів на прикладі міста Конотоп. Masters thesis, НУБіП України.

Гебрич, Марина Олексіївна (2010) Фонд державного майна України в системі органів державної влади. Masters thesis, НУБіП України.

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Для магістрів факультету «Якості,стандартизації та сертифікації продукції АПК»,дистанційної та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Для студентів механіко-технлогічного факультету та заочної форм навчання. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Для студентів юридичного факультету. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Електронні тести до уроків 6 - 9. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Електронні тести до уроків 15-16, 18-19. [Teaching Resource]

Рудницька , Н.А. (2010) Французська мова. Зі спеціальності «Ветиринарія». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів економічного факультету (спеціальність «Економіка підприємства».). [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів економічного факультету (спеціальність «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів економічного факультету (спеціальність «Фінанси і кридити». [Teaching Resource]

Мусійчук , С.М. (2010) Французька мова. Електронний посібник для студентів лісогосподарського факультету. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Черній , А.М. and Павлова , О.Ю. and Сторожук , С.В. and Культенко , В.П. and Супрун , А.Г. and Гейко , С.М. (2010) Філософія навчально методичний посібник для аспірантів. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Черній, А.М. and Павлова , О.Ю. and Сторожук, С.В. and Культенко , В.П. and Супрун , А.Г. and Гейко , С.М. (2010) Філософія навчально методичний посібник для аспірантів. [Teaching Resource]

Сторожук, С.В. and Супрун, А.Г. and Горбатюк, Т.В. and Данілова , Т.В. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку для студентів магістерського рівня підготовки заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сторожук, С.В. and Супрун, А.Г. and Горбатюк , Т.В. and Данілова , Т.В. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку для студентів магістерського рівня підготовки стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Чекаль , Л.А. and Павлова , О.Ю. and Сторожук , С.В. and Бойко, Ю.А. and Супрун, А.Г. and Галушко , М.М. and Горбатюк, Т.В. and Гейко , С.М. and Лаута , О.Д. (2010) Філософія науки та інноваційного розвитку частина ІІ хрестоматія. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк, Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк, Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк , Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Супрун, А.Г. and Культенко , В.П. and Гейко , С.М. and Горбатюк, Т.В. and Лаута, О.Д. (2010) Філософія практикум для студентів ОКР «Бакалавр» стаціонарної форми навчання. [Teaching Resource]

Черній, А.М. and Чекаль , Л.А. (2010) Філософія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванченко, Олександр Анатолійович (2010) Юридичне забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади в АПК. Masters thesis, НУБіП України.

Мельничук, Д.О. and Вовкотруб, М.П. and Мельникова, Н.М. and Мельничук , С.Д. and Бухтіяров, В.К. and Якубович, Т.М. and Кротенко, В.В. and Пивоварова, Н.С. (2010) Practical organic and biological chemistry. [Teaching Resource]

Шамрай, В.О. and Мельник, О.М. (2009) ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. [Teaching Resource] (Submitted)

Чекаль , Л.А. and Черній , А.М. and Причипій , Є.М. (2009) Філософія. [Teaching Resource]

Приймак, О.Г. and Ворона, М.Р. and Мудрак, В.І. (2008) Філософія” Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання з усіх спеціальностей: Навчально – методичний посібник. [Teaching Resource] (Submitted)

Причепій , Є. М. and Черній, А.М. and Чекаль , Л.А. (2005) Філософія. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Dec 23 15:16:00 2013 EET.