NUBIP Library

Subject: Випуск 166 (4)

Number of items at this level: 44.

Качурівський, В.О. and Качурівська, Г.М. (2011) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРИ І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Коваленко, Л.Р. and Коваленко, О.І. and Мунтян, В.О. (2011) АВТОМАТИЧНЕ ВВІМКНЕННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ПРИ ЗНИКНЕННІ НАПРУГИ В МЕРЕЖІ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Федорейко, В.С. and Луцик , І.Б. and Рутило , М.І. (2011) АДАПТИВНЕ ЧАСТОТНЕ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Мунтян, В.О. and Лисенко, О.В. (2011) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ НА ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Поліщук , В.М. and Тарасенко , С.Є. (2011) АНАЛІЗ ЗАТРАТ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОВОЧІВ У СПОРУДАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Овчаров, С.В. (2011) АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ПУСКАХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ В УМОВАХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Котов, Б.І. and Калініченко, Р.А. (2011) АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ТОВСТОМУ ШАРІ МАТЕРІАЛУ ПРИ ДВОСТАДІЙНОМУ ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЗЕРНА. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Будз, Б.Д. and Гарасимчук, О.І. and Качурівський, В.О. (2011) АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗІ ЗРІВНОВАЖУВАННЯМ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Ломницький, Я.Т. and Заяць, А.П. (2011) ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Заєць, Н.А. and Штепа, В.М. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Калатало, О.В. (2011) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Гладкий, А.М. and Синявський, О.Ю. (2011) ВПЛИВ ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ І ЧАСТОТИ СТРУМУ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГНОЄПРИБИРАЛЬНИХ ТРАНСПОРТЕРІВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Голодний , І.М. and Санченко, О.В. (2011) ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ МАЛОПОТУЖНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Клендій, П.Б. and Клендій, Г.Я. and Рамш, В.Ю. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЖИМІВ ПНЕВМОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Синявський, О.Ю. and Савченко, В.В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕДПОСАДКОВОЇ ОБРОБКИ КАРТОПЛІ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Болбот, І.М. (2011) ЕКСЕРГОЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Соловей, І.М. and Червінський , Л.С., and Семенова, Н.П. (2011) ЕЛЕКТРИЧНІ ВИСОКОЧАСТОТНІ СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Котов, Б.І. and Грищенко, В.О. (2011) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ МІКРОКЛІМАТОМ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Лисенко, В.П. and Котов, Б.І. and Комарчук, Д.С. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРЕС-ЕКСТРУДЕРА З ІНДУКЦІЙНИМ ОБІГРІВОМ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Чуєнко, Р.М. and Гаврилюк, В.В. (2011) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЕНСОВАНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА У НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМАХ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Пальчик, А.О. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Калініченко, Р.А. and Добрицький, О.О. and Липунов, М.І. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ НАГРІВАННЯ І СУШІННЯ ЗЕРНА В ПРОТИТЕЧІЙНИХ УСТАНОВКАХ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Подобайло, В.Г. and Захарків, Г.С. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ КАСЕТНОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Адамова, С.В. and Мунтян, В.О. and Федюшко, Ю.М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ САДІВ ВІД КОМАХ-ШКІДНИКІВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Загородній, Р.І. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТВЕРДОПАЛИВНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Подобайло, В.Г. and Потапенко, М.В. and Нестеренко, О.В. and Семенова, Н.П. (2011) ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДИСПЕРГАТОРА РОТОРНОГО ТИПУ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Соловей, І.М. and Потапенко, М.В. and Семенова, Н.П. and Семенов, О.О. (2011) ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПРИ ВИБОРІ СПОСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Адамова, С.В. and Косуліна, Н.Г. (2011) ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕСУВНОЇ УСТАНОВКИ НЕХІМІЧНОГО ЗНИЩЕННЯ НІЧНИХ КОМАХ-ШКІДНИКІВ У САДАХ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Попова, І.О. and Нестерчук, Д.М. (2011) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ І ЗАХИСТУ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ПРИ ВІДХИЛЕННІ НАПРУГИ НА ЗАТИСКАЧАХ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Іноземцев , Г.Б. and Крижанівський, В.С. (2011) ПРОБЛЕМА БОРОТЬБИ З ОЖЕЛЕДДЮ НА ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Лукач, В.С. and Кушніренко, А.Г. (2011) РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНОСТІ МАГНІТНОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В РОБОЧОМУ ОБ’ЄМІ ІНДУКТОРА УСТАНОВКИ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ НАСІННЯ С.-Г. КУЛЬТУР. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Козирський , В.В. and Радько, І.П. (2011) РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ ПРОПЛАВЛЕННЯ КОНТАКТІВ ПРИ КОМУТАЦІЇ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

БІлик, С.Г. and Бунько, В.Я. and Пасемко, В.В. (2011) РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПОДРІБНЮВАЛЬНИХ МАШИН УДАРНОЇ ДІЇ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Лазоренко, В.О. (2011) РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ТА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Горобець , В.Г. and Гескін, Д.В. (2011) РОТОРНО-ІМПУЛЬСНІ АПАРАТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГОМОГЕННИХ СУМІШЕЙ НА ВИРОБНИЦТВАХ АПК. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Козирський , В.В. and Яржемський , А.Л. (2011) СИСТЕМА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Горобець , В.Г. (2011) СПРЯЖЕНИЙ ТЕПЛООБМІН ПУЧКІВ ТРУБ З ПЛАВНИКОВИМ ОРЕБРЕННЯМ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Мірошник, О.О. (2011) СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СІЛЬСЬКИХ МЕРЕЖ 0,38/0,22 кВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Федорейко, В.С. and Іскерський, І.С. (2011) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ СИРОВИНИ У ПОТОКОВИХ ЛІНІЯХ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Гончаров, Ф.І. and Штепа, В.М. and Сироватка, М.А. (2011) СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ СТОКІВ ІЗ МІСЦЬ НАКОПИЧЕННЯ ПОБУТОВО-ВИРОБНИЧИХ ВІДХОДІВ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Вовк, О.Ю. and Квітка, С.О. (2011) ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМ СТАНОМ ПРАЦЮЮЧОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА З РЕГУЛЬОВАНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Берека, О.М. and Мельник, О.Д. (2011) ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ У НАСІННЄВІЙ МАСІ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Клендій, П.Б. and Клендій, Г.Я. and Дарморіс, П.М. (2011) ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

Білан, Л.В. and Гуцуляк, Ю.В. (2011) ШЛЯХИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Науковий вісник НУБіП України, 166 .

This list was generated on Mon Dec 23 15:27:06 2013 EET.